Watykan

Papież Franciszek: "Wielki Post jest drogą osobistego przemienienia".

Papież Franciszek w piątek rano rozpoczął swoje orędzie na Wielki Post 2023 roku. Skupił się w nim na fragmencie o Przemienieniu Pańskim, którego narratorami są Mateusz, Łukasz i Marek. "W tym wydarzeniu - powiedział Papież - widzimy odpowiedź, jakiej Pan udzielił swoim uczniom, gdy ci okazali wobec Niego niezrozumienie".

Paloma López Campos-17 lipca 2023 r.-Czas czytania: 4 minuty
Post

Korona cierniowa w kościele w Dunkierce (OSV News photo/CNS file, Bob Roller)

 Papież Franciszek zaprosił w swoim orędziu na Post 2023 r. kontemplować fragment Przemienienia Pańskiego. Epizod ten ukazuje odpowiedź Chrystusa na niezrozumienie uczniów. W rzeczywistości poprzedza go "prawdziwa konfrontacja między Mistrzem a Szymonem Piotrem, który po wyznaniu wiary w Jezusa jako Chrystusa, Syna Bożego, odrzucił Jego przepowiadanie męki i krzyża".

Fragment o Przemienieniu Pańskim czytany jest co roku w drugą niedzielę Wielkiego Postu. Jest to okres liturgiczny, podczas którego "Pan bierze nas do siebie i prowadzi do miejsca osobnego". Papież przypomniał w swoim orędziu, że "nawet jeśli nasze codzienne zobowiązania zobowiązują nas do pozostania tam, gdzie zwykle jesteśmy, żyjąc codziennością często powtarzalną, a czasem nudną, w czasie Wielkiego Postu jesteśmy zaproszeni do "wejścia na wysoką górę" razem z Jezusem, do przeżycia ze świętym Ludem Bożym szczególnego doświadczenia ascezy".

Asceza wielkopostna

To doświadczenie ascezy, kontynuował Franciszek, "jest zobowiązaniem, zawsze ożywionym przez łaskę, do przezwyciężenia naszego braku wiary i naszego oporu, aby pójść za Jezusem drogą krzyża". Jest to droga konieczna "do pogłębienia naszej znajomości Mistrza, do pełnego zrozumienia i przyjęcia tajemnicy boskiego zbawienia, realizującego się w całkowitym darze z siebie z miłości".

Papież wspomniał również o związku tego wznoszenia się z doświadczeniem synodalnym. Powiedział więc, że "trzeba wyruszyć w drogę, drogę pod górę, która wymaga wysiłku, poświęcenia i koncentracji, jak wędrówka górska. Te wymagania są ważne także dla drogi synodalnej, którą jako Kościół zobowiązaliśmy się podjąć".

Dzielenie się doświadczeniem życiowym

Franciszek zaprosił wiernych, by w fragmencie Przemienienia dostrzegli symbol wspólnego doświadczenia. "W "rekolekcjach" na górze Tabor Jezus zabrał ze sobą trzech uczniów, wybranych, by byli świadkami wyjątkowego wydarzenia. Chciał, aby to doświadczenie łaski nie było samotne, ale wspólne, jak zresztą całe nasze życie wiary".

Papież ponownie skorzystał z okazji, aby zastosować te same idee do drogi synodalnej, którą żyje Kościół. Wskazał, że "analogicznie do wejścia Jezusa i jego uczniów na górę Tabor, możemy stwierdzić, że nasza wielkopostna droga jest "synodalna", ponieważ idziemy nią razem tą samą drogą, uczniowie jednego Mistrza. Wiemy w istocie, że On sam jest Camino I tak, zarówno w drodze liturgicznej, jak i w drodze synodu, Kościół nie czyni nic innego, jak tylko coraz pełniej i głębiej wchodzi w tajemnicę Chrystusa Zbawiciela".

Droga synodalna i Wielki Post

Na górze Tabor spełniają się nadzieje, które pojawiają się w całym Starym Testamencie. Papież powiedział, że "nowość Chrystusa jest wypełnieniem Starego Przymierza i obietnic; jest nierozerwalnie związana z historią Boga z Jego ludem i odsłania jej głęboki sens". W podobny sposób podróż synodalna jest zakorzeniona w tradycji Kościół a jednocześnie otwarta na nowości. Tradycja jest źródłem inspiracji do poszukiwania nowych ścieżek, unikając przeciwstawnych pokus bezruchu i improwizowanego eksperymentu.

Franciszek zaznaczył, że ten okres liturgiczny ma bardzo konkretny cel: "ascetyczna droga wielkopostna, podobnie jak podróż synodalna, ma za cel przemianę osobistą i kościelną. Przemiana, która w obu przypadkach znajduje swój model w Jezusie i dokonuje się dzięki łasce Jego paschalnego misterium".

Ścieżki do osobistej transformacji

Aby pomóc w tej zmianie, która musi dokonać się zarówno w nas samych, jak i w Kościele, Ojciec Święty zaproponował dwa sposoby "wstępowania z Jezusem i osiągania z Nim celu".

Pierwszy z nich dotyczy "imperatywu, który Bóg Ojciec skierował do uczniów na Taborze, gdy wpatrywali się w przemienionego Jezusa. Głos z obłoku powiedział: "Słuchajcie Go". Zatem pierwsze wskazanie jest bardzo wyraźne: słuchajcie Jezusa. Wielki Post jest czasem łaski na tyle, na ile słuchamy Tego, który do nas mówi".

Aby słuchać Jezusa musimy iść na liturgię, ale "jeśli nie zawsze możemy uczestniczyć we Mszy Świętej, medytujmy nad codziennymi czytaniami biblijnymi, także z pomocą internetu". Z drugiej strony, zaznaczył Papież, "słuchanie Chrystusa wiąże się także ze słuchaniem naszych braci i sióstr w Kościele; to wzajemne słuchanie, które w niektórych fazach jest głównym celem, a które w każdym razie jest zawsze niezbędne w metodzie i stylu Kościoła synodalnego".

Drugi klucz, jaki zaproponował Franciszek, to "nie uciekać w religijność złożoną z nadzwyczajnych wydarzeń, sugestywnych doświadczeń, bojąc się stawić czoła rzeczywistości z jej codziennymi zmaganiami, trudnościami i sprzecznościami". Światło, które Jezus pokazuje uczniom, jest przedsmakiem chwały wielkanocnej i musimy iść w jej kierunku, idąc "za Nim samym".

Papież zakończył swoje przesłanie prosząc, "aby Duch Święty zachęcał nas w tym okresie Wielkiego Postu do wspinaczki z Jezusem, abyśmy mogli doświadczyć Jego boskiego blasku i abyśmy umocnieni w wierze mogli razem z Nim kontynuować drogę, chwałę Jego ludu i światło narodów".

Plakat na Wielki Post 2023 autorstwa Dykasterii ds. Posługi Integralnego Rozwoju Człowieka
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe