Nota prawna

Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego Omnes

Zgodnie z przepisami ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca, o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznym (dalej LSSI), informujemy, że niniejsza strona internetowa jest własnością INICJA. Inicjatywy komunikacji i ewangelizacji, S.L. Ogólne dane osoby odpowiedzialnej za tę stronę internetową są następujące:v

  • Uchwyt: INICJA. Iniciativas de Comunicación y Evangelización, S.L.
  • AdresAdres: Calle Arturo Soria, n. 288, semisótano. 28033 - Madryt (Hiszpania)
  • Kontakt: omnes@omnesmag.com lub telefonicznie pod numerem +34 91 547 21 87
  • NUMER VAT: B-02861995

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać strony internetowej ani oferowanych na niej informacji do prowadzenia działalności sprzecznej z prawem, moralnością lub porządkiem publicznym. Działania prowadzone przez użytkownika są na jego wyłączną odpowiedzialność i w żadnym wypadku użytkownik nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za takie działania. INICJA. Inicjatywy komunikacji i ewangelizacji, S.L. za wszelkie szkody i krzywdy, które mogą być spowodowane przez działalność prowadzoną przez użytkownika.

Warunki korzystania z tej strony są bezterminowe. INICJA. Inicjatywy komunikacji i ewangelizacji, S.L. zastrzega sobie prawo do modyfikacji każdego z nich, jak również ich treści. Wszystkie informacje publikowane na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny i zastrzegamy sobie prawo do ich usunięcia lub zawieszenia ich rozpowszechniania bez uprzedniego powiadomienia. Świadczenie usług i rozpowszechnianie informacji jest regulowane przez prawo hiszpańskie.