Polityka prywatności

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) oraz ustawy organicznej 3/2018 z dnia 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych (LOPDyGDD) informujemy, że dane osobowe, w tym zdjęcia, mogą być przetwarzane na odpowiedzialność INICIA w celu przesyłania informacji drogą fizyczną lub cyfrową na temat usług związanych z publikacją, rozpowszechnianiem i dystrybucją informacji i wiadomości generowanych przez magazyn Omnes i publikowanych przez INICIA, a także w celu prowadzenia działalności korporacyjnej INICIA, w tym zarządzania współpracą literacką lub gospodarczą, subskrypcji bezpłatnych lub płatnych usług, a także w celu skontaktowania się z Tobą telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej INICIA. telefonicznie lub elektronicznie za pośrednictwem adresu e-mail użytkownika.

Osoby, których dane dotyczą, zostają niniejszym poinformowane i wyrażają wyraźną zgodę na to, że STARTjako administrator danych, może przetwarzać, przekazywać, przydzielać i, w stosownych przypadkach, przekazywać dane osobowe za granicę, do swoich uzasadnionych celów, wyłącznie osobom i podmiotom bezpośrednio związanym z tym Podmiotem.

Zgodnie z naszym zobowiązaniem do zachowania prywatności, START ma za priorytet utrzymanie najściślejszej poufności wszystkich informacji, które mogą Państwo nam powierzyć, oraz dysponuje zasobami technicznymi, organizacyjnymi i ludzkimi niezbędnymi do zagwarantowania, że dostęp do Państwa danych ma jedynie upoważniony personel, a w każdym przypadku z pełnym poszanowaniem Państwa prywatności.

Informujemy, że w każdej chwili możesz skorzystać z prawa dostępu, sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia Twoich danych osobowych objętych naszym przetwarzaniem, w formie pisemnej, dołączając kopię dokumentu urzędowego, który Cię identyfikuje, skierowanego na adres INICIA. Iniciativas de comunicación y evangelización, S.L., przy Calle Arturo Soria 288, semisótano, 28033 - Madrid (Hiszpania).przez telefon (+34) 91 575 21 87 lub za pośrednictwem adresu e-mail [email protected].