Watykan

Franciszek łączy ewangelizację św. Franciszka Ksawerego ze swoją modlitwą

Podczas środowej audiencji generalnej papież powrócił do przykładu "niezwykłej pracy ewangelizacyjnej" św. Franciszka Ksawerego, "zawsze zjednoczonego w modlitwie, w zjednoczeniu z Bogiem". "Bardzo troszczył się o chorych, ubogich i dzieci. Miłość Chrystusa była siłą, która zaprowadziła go w najdalsze zakątki" - podkreślił. Następnie modlił się o pokój na Ukrainie, a różaniec określił jako "potężną broń przeciwko złu".

Francisco Otamendi-17 maja 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
Francisco

W serii katechez na temat "pasji ewangelizacyjnej, apostolskiej gorliwości wierzącego", którą rozpoczął w styczniu, odwołując się do czytania z Drugiego Listu św. Pawła do Koryntian (2 Kor 5, 14-15, 20), Ojciec Święty podczas audiencji w środę maja powrócił do przykładu św. Franciszka Ksawerego, posłanego do Indii jako nuncjusz apostolski.Franciszek Ksawery, posłany do Indii jako nuncjusz apostolski, połączył swoją gorliwość apostolską "z modlitwą, ze zjednoczeniem z Bogiem, mistycznym i kontemplacyjnym". 

Jest to katecheza, której nie mógł wygłosić w całości w ubiegłą środę, ze względu na obecność Jego Świątobliwość Tawadros IIKoptyjski prawosławny patriarcha Aleksandrii, który przewidział rosnącą przyjaźń Koptyjskiego Kościoła Prawosławnego Egiptu z Kościołem katolickim. 

O Święty Franciszek KsaweryHiszpański święty, patron misji wraz z Święta Teresa z Lisieux"Papież podkreślił, że "miłość Chrystusa była siłą, która niosła go w najdalsze zakątki, przez ciągłe trudy i niebezpieczeństwa, przezwyciężając niepowodzenia, rozczarowania i zniechęcenia, a nawet więcej, dając mu pociechę i radość, aby podążać za Nim i służyć Mu do końca". 

"Czekając na wejście do Chin, mimo że były one zamknięte dla obcokrajowców, 3 grudnia 1522 r., w całkowitym opuszczeniu, tylko z Chińczykiem obok siebie, aby go pilnować, tak zakończyła się ziemska podróż Franciszka Ksawerego. Miał czterdzieści sześć lat, ale jego włosy były już siwe, jego siły były wyczerpane, oddane bez zastrzeżeń służbie Ewangelii" - dodał papież Franciszek.

"Bądźmy wiernymi uczniami-misjonarzami".

"Franciszek urodził się w Nawarze i studiował na uniwersytecie w Paryżu. Tam spotkał Ignacego z Loyoli, który towarzyszył mu w doświadczeniu Ćwiczeń Duchownych. Spotkanie z Chrystusem, które miał w tamtych dniach, zmieniło jego życie" - powiedział Ojciec Święty, jezuita podobnie jak święty z Nawarry. "Wiele lat później Ignacy, Franciszek i inni przyjaciele utworzyli stowarzyszenie Towarzystwo Jezusowei oddali się do dyspozycji papieża, aby zaspokoić najpilniejsze potrzeby Kościoła na świecie".

"Wysłany do Indii jako nuncjusz apostolski - kontynuował papież - Franciszek Ksawery prowadził niezwykłe dzieło ewangelizacji, katechizując dzieci, chrzcząc i opiekując się chorymi. Jego apostolski zapał zawsze popychał go do wychodzenia poza to, co było znane, więc podróżował do innych części Azji, takich jak Moluki i Wyspy Moluków. Japoniaaż do śmierci z pragnieniem głoszenia Ewangelii w Chinach". "Trzy lata w Japonii były bardzo trudne ze względu na klimat, opozycję i brak znajomości języka, ale nawet tutaj zasiane ziarno przyniesie wielkie owoce", podkreślił Ojciec Święty.

"Prośmy Pana, aby zesłał na nas swojego Ducha Świętego", modlił się Papież podczas PublicznośćFranciszka Ksawerego, abyśmy byli wiernymi uczniami i misjonarzami Jego Ewangelii aż po krańce ziemi. Niech Jezus was błogosławi, a Najświętsza Maryja Panna czuwa nad wami".

Wniebowstąpienie, młodzież, Różaniec, życie, Ukraina

Ojciec Święty odniósł się również, w języku włoskim, do "uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego, którą będziemy obchodzić jutro", która "zachęca nas do spojrzenia wstecz na moment, w którym Jezus, przed wstąpieniem do nieba, powierzył Apostołom mandat niesienia Jego orędzia zbawienia aż po krańce ziemi".

Następnie, zwracając się do włoskich rzymian i pielgrzymów, Papież zwrócił się do młodzieży, nowożeńców i ich rodzin: "Drodzy młodzi - zwłaszcza wy, uczniowie tak wielu obecnych tu dziś szkół - przyjmując misyjny nakaz Chrystusa, zobowiązujcie się do oddania waszego entuzjazmu na służbę Ewangelii. Wy, drodzy chorzy i starsi, żyjcie zjednoczeni z Panem, mając pewność, że wnosicie cenny wkład we wzrost Królestwa Bożego w świecie. A wy, drodzy nowożeńcy, dbajcie o to, by wasze rodziny były miejscami, w których uczycie się kochać Boga i z radością być Jego świadkami. Błogosławię was wszystkich.

W pozdrowieniu skierowanym do wiernych arabskojęzycznych papież Franciszek przypomniał o maryjnym zwyczaju odmawiania Różańca Świętego. "W maju, miesiącu poświęconym Matce Bożej, odmawiamy Różaniec Święty, kompendium całej historii naszego zbawienia. Różaniec święty jest potężną bronią przeciwko złu i skutecznym środkiem do uzyskania prawdziwego pokoju w naszych sercach. Niech Pan was błogosławi.

Na koniec "serdecznie pozdrowił polskich pielgrzymów, zwłaszcza grupę zaangażowaną w obronę życia bractwa 'Małych stópek'". Wczoraj Kościół w Polsce obchodził liturgiczne wspomnienie św. Andrzeja Boboli, jezuity, kapłana i męczennika. Jemu zawierzamy wszystkie trudne sprawy naszej Ojczyzny i innych krajów, w szczególności sprawę pokoju na Ukrainie. Z całego serca błogosławię".

Kiedy wydawało się, że papież kończy, przed odśpiewaniem Modlitwy Pańskiej po łacinie i udzieleniem błogosławieństwa, odwrócił się z powrotem do UkrainaMódlmy się do Pana za zamęczoną Ukrainę, jest tam tyle cierpienia... Módlmy się za rannych, za dzieci, za tych, którzy zginęli, o powrót pokoju.

AutorFrancisco Otamendi

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.