Artigos

Włodzimierz WołyniecFernando Ocáriz łączy studium teologii z kontemplacją" : "Fernando Ocáriz łączy studium teologii z kontemplacją".

Rozmowa z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Włodzimierzem Wołyńcem, z okazji nadania biskupowi Fernando Ocárizowi, prałatowi Opus Dei, tytułu Doktora Honoris Causa przez ten ośrodek akademicki.

Ignacy Soler-21 de Junho de 2022-Tempo de leitura: 2 acta
ocariz honoris

Włodzimierz Wołyniec

Tekst w języku hiszpańskim

W środę 22 czerwca 2022 r. biskup Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei, otrzyma tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicego we Wrocławiu. Jednym z promotorów tego uznania był jej rektor Włodzimierz Wołyniec, z którym Omnes przeprowadził wywiad na tę okazję okazję.

Pochodzący z Oławy Wołyniec, doktor teologii, pełnił także posługę kapłańską jako rektor i kierownik duchownik duchowy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a od 2014 r. jest rektorem tej uczelni. Papieski Wydział Theologiczny we Wrocławiu, którego historia sięga 1565 r.., kiedy to powstało jedno z pierwszych seminariów Kościoła na ziemiach polskich, ma za Wielkiego Kanclerza abp. dr. Józefa Kupnego i jest jednym z wiodących ośrodków studiów teologicznych w Europie Wschodniej.

Jakie znaczenie ma nadanie tytułu doktora honoris causa?

- Nadanie tytułu doktora honoris causa É a academia mais importante do ensino superior no campo da educação e da investigação. Ksiądz Profesor Fernando Ocariz é 25 doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Wrocławiu Theologicznego em Wrocławiu. Chciałby wspomnieć, że w tym gronie jest już Kardynał Joseph Ratzinger, który otrzymał ten tytuł w 2000 roku, a ostatnio także Kardynał Gerhard Ludwik Müller (2015 rok). Wielki Kanclerz Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Arcybiskup Józef Kupny podkreśla, że wiele pokoleń studentów korzystało z teologicznej wiedzy i mądrości Księdza Księdza Prałata, w tym także liczni studenci polscy. Dlatego Kościół Wrocławski Wrocławski é wdzięczny newemu Doktorowi honoris causa i Prałaturze Opus Dei za pomoc studentom Archidiecezji Wrocławskiej w realizowaniu specjalistycznych studiów teologicznych za granicą w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Studia podejmowane na uniwersytetach założonych przez św. Josemarię Escrivę Escrivę de Balaguera tem sido um excelente exemplo do seu trabalho no campo do ensino superior e tem recebido uma excelente educação.

Jakie punkty teologiczne profesora Ocariza warto zwrócić uwagę. Jakie aspekty naukowy Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu idą w parze z myśleniem nowego Doktora.

- Ksiądz Profesor Ocariz wskazuje w swojej theologii na nadprzyrodzony wymiar chrześcijaństwa i humanizmu chrześcijańskiego. No seu pokazuje de relações públicas, é claro que é proposta da Câmara trazer o terceiro mundo de Boga e o seu povo para a comunidade e trabalhar em conjunto com Boskimi Osobami. É um compromisso teológico muito importante para as próprias pessoas de Boże, que são totalmente transcendentes, e saúdo o seu desenvolvimento pessoal.

Refleksja teologiczna Księdza Profesora wchodzi w głąb rzeczy. Nie jest tylko opisem rzeczywistości, lecz odkrywaniem prawdy i sensu rzeczywistości w świetle słowa Bożego. Se não tivermos conhecimento da teologia da metafísica, que é uma questão de causa et ratio wszystkiego, co istnieje. Metafisicamente, porém, não ultrapassa, evidentemente, o âmbito do processo de co-decisão. É também importante lembrar que há necessidade de uma resposta adequada à questão e a questão mais importante da cooperação com os Estados-membros. No nosso próprio país, gostaríamos também de melhorar a teologia, que será um factor chave no desenvolvimento da vida humana e será também um factor chave no desenvolvimento dos direitos humanos.

Jakie aspekty teologiczne warto podkreślić?

- Gostaria de dar um exemplo concreto do nosso novo doutoramento honoris causa em teologia. Naukowe studium teologii łączy on z kontemplacją wcielonego Słowa Bożego. Ksiądz Profesor chce poznać umysłem i sercem misterium Boga w Jezusie Chrystusie, to znaczy "ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa" (por. Ef 3, 17-19). É por isso que o estudo do Novo Testamento é o resultado do mistério de Cristo no fim da era de Cristo.

Anegdoty osobiste

- Podczas moich studiów w rzymskim Ateneo Romano della Santa Croce w latach 1987-1992 Ksiądz Profesor pomagał mi w pisaniu pracy doktorskiej i był przez pierwsze lata moim promotorem doktoratu. Kiedy po latach przyjechałem do Rzymu zaprosić go na uroczystość nadania mu tytułu doktora honoris causa, to mi powiedział: 'Widzisz, kiedyś ja nadawałem tobie doktorat z teologii, a teraz ty nadajesz mi doktorat w twojej uczelni'.

Boletim informativo La Brújula Deixe-nos o seu e-mail e receba todas as semanas as últimas notícias curadas com um ponto de vista católico.
Banner publicitário
Banner publicitário