Czytania niedzielne

Wielki Post, Bóg przede wszystkim. I Niedziela Wielkiego Postu (A)

Joseph Evans komentuje czytania na pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-23 lipca 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty

Trwa Wielki Post, a w tym roku Kościół rozpoczyna go przypominając nam, dlaczego w ogóle go potrzebujemy. Cofa nas do zarania dziejów i smutnej rzeczywistości szatana i jego działalności. Potrzebujemy Wielkiego Postu, który jest czasem konwersjaMusimy wrócić do Boga, ponieważ diabeł odwrócił nas od Niego w pierwszej kolejności.

Tak jak oszukał Adama i Ewę, by zbuntowali się przeciwko Bogu, tak w Ewangelii widzimy, jak próbuje tej samej sztuczki na Jezusie, o dziwo również na początku - w tym przypadku na początku publicznej działalności naszego Pana. Gdy tylko szatan zorientuje się, że Chrystus jest kimś niezwykłym, próbuje zwieść również Jego. 

Grzech Adama i Ewy był grzechem pychy i braku zaufania do Boga. Dlatego widzimy Chrystusa pokonującego szatana na pustyni właśnie z powodu tego samego zaufania do Ojca, którego nie okazali Adam i Ewa. 

Adam i Ewa karmili się wbrew słowu Boga, jedząc z jednego drzewa, którego zabronił im dotykać. W pierwszej pokusie Jezus, głodny jak był po post 40 dni, wyrzeka się jedzenia - "Jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż tym kamieniom, aby stały się bochenkami chleba".- stawiając na pierwszym miejscu słowo Boże: Jezus odpowiedział: Jest napisane: "Człowiek nie będzie żył samym chlebem, ale każdym słowem, które wychodzi z ust Boga".. Adam i Ewa niemądrze próbowali wywyższyć się przeciwko Bogu, szukając własnej chwały: "będziecie jak Bóg (...)". 

Przetestowali także ich miłosierdzie nieposłuszeństwo wobec jedynego zakazu, który ustanowił. Jezus jednak odmawia skoczenia ze szczytu Świątyni, gdy szatan, przekręcając Pismo Święte, zaprasza go do tego na podstawie biblijnych wersetów: "'Aniołom swoim da nad tobą pieczę', a 'w ich rękach będą cię nosić, abyś nie roztarł swej stopy o kamień'". Być złapanym przez aniołów w tak publicznym miejscu było wyczynem, który przyniósłby Jezusowi ludzką sławę. Ale On nie szukał ziemskiej chwały i skoki wystawiłyby Boga na próbę, oczekując, że pośle aniołów, aby Go złapali. Więc nasz Pan odrzuca pokusę używając innego wersetu Pisma Świętego: "Nie będziesz kusił Pana, Boga swego".

W ostatnim pokusaSzatan oferuje Jezusowi "wszystkie królestwa świata i ich chwała (...) jeśli się ukorzysz i oddasz mi pokłon". Adam i Ewa szukali zakazanej władzy i wiedzy, a w praktyce oddali cześć sobie, a nawet w pewnym sensie szatanowi, zwracając na niego większą uwagę niż na Boga. Dlatego Jezus odrzuca diabła innym tekstem biblijnym: "Panu Bogu swemu będziesz oddawał cześć i jemu tylko będziesz służył".

Kościół stawia więc wyzwanie Wielkiego Postu: przedłożyć Boga nad zaspokojenie cielesnych pragnień; wyrzec się wszelkiej chwały własnej i ziemskiej sławy; oddać bardziej radykalny kult Bogu, uznając, że wszystko, co mamy, pochodzi od Niego i musi nas do Niego prowadzić.

Homilia na czytania z I niedzieli Wielkiego Postu (A)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe