Hiszpania

Bp García Beltrán wzywa do "osobistego i duszpasterskiego nawrócenia" w celu ewangelizacji

Biskup Getafe, bp Ginés García Beltrán, modlił się za "misję ewangelizacyjną Kościoła w Hiszpanii" i nakreślił jej główne cechy, wyzwania i trudności, podczas czuwania modlitewnego i adoracji oraz Mszy św. odprawionej w weekend obok obrazu Serca Jezusa, w bazylice Cerro de los Ángeles.

Rafał Górnik-20 Październik 2021-Czas czytania: 4 minuty
ewtn_cerro

Po przypomnieniu niektórych słów Benedykta XVI z jego pierwszej encykliki, Deus Caritas est, García Beltrán podkreślił w homilii, że "ewangelizacja jest głoszeniem Imienia, jedynego Imienia, które może zbawić: Jezusa Chrystusa". Nie ma prawdziwej ewangelizacji, jeśli człowiek nie spotka się z Chrystusem, jeśli Chrystus nie dotrze do serca i nie zmieni go, nie przemieni, nie otuli swoją miłością, tylko w ten sposób to doświadczenie przejawi się w codziennej egzystencji".

"Ewangelizacja - dodał - nie jest inicjatywą ludzką, za którą Kościół podążał przez wieki; ewangelizacja jest posłuszna mandatowi misyjnemu Jezusa: 'Idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je zachowywać wszystko, co wam przykazałem' (Mt 28, 19-20)".

W tej kwestii przywołał papieża Franciszka, który cytując św. Pawła, wskazał: "To właśnie Paweł mówi nam tutaj: 'Nie czynię tego, aby się chlubić' - i dodaje - 'przeciwnie, jest to dla mnie imperatywna konieczność'". Chrześcijanin ma obowiązek, z tą siłą, jako koniecznością, nosić imię Jezusa, z samego serca" (Homilia w Santa Marta, 9/09/2016). Świadkowie ewangelizują".

"Ten mandat zakorzenił się w naszej ziemi, Hiszpanii, od samego zarania chrześcijaństwa, ponad dwadzieścia wieków pracy ewangelizacyjnej, która przyniosła wiele owoców świętości, i która, jak prosimy, będzie nadal przynosić owoce, dlatego tego popołudnia modlimy się o ewangelizację Hiszpanii" - kontynuował bp García Beltrán, który jest również członkiem Komisji Wykonawczej i Stałej Konferencji Episkopatu Hiszpanii, przed licznymi osobami i rodzinami zgromadzonymi przez sieć komunikacyjną EWTN Hiszpania.

"Jedność ze Stolicą Piotrową

W orientacjach duszpasterskich na najbliższe lata, kontynuował prałat, "biskupi Hiszpanii zadają sobie pytanie, jak możemy ewangelizować w dzisiejszym społeczeństwie hiszpańskim? Misja ewangelizacyjna Kościoła w Hiszpanii napotyka na dwa rodzaje trudności: jedne pochodzą z zewnątrz, z kultury środowiskowej; inne z wewnątrz, z wewnętrznej sekularyzacji, braku komunii lub odwagi misyjnej".

Aby odpowiedzieć na te wyzwania, bp García Beltrán zachęcał do powrotu do "elementów, które na przestrzeni dziejów dały fundament naszej wierze". Wymienił w szczególności pięć: "Kościół spowiedników i męczenników, Kościół zawsze zjednoczony ze Stolicą Piotrową, Kościół misyjny, Kościół samarytański i Kościół maryjny". Synteza każdego aspektu może być przydatna, bez uszczerbku dla dostępu do homilia w całości.

1) "Kościół spowiedników i męczenników. Ewangelizacja wymaga dziś od nas osobistego i duszpasterskiego nawrócenia, ożywienia wiary, zaangażowania w jej przekazywanie, jasnej tożsamości i wielkiej zdolności docierania do ludzi naszych czasów; musimy uświadomić sobie, że ewangelizacja jest dziełem Ducha Świętego, z którym chcemy współpracować w zaufaniu i uległości".

2) "Kościół zawsze zjednoczony ze Stolicą Piotrową. Komunia wiary z następcami Apostoła Piotra oraz przylgnięcie i miłość do jego osoby i magisterium określiły nasze chrześcijaństwo. Z tego powodu ewangelizacja w Hiszpanii w tym czasie musi mieć również ten znak tożsamości; musimy ewangelizować w komunii z papieżem i jego magisterium, do którego musimy zjednoczyć nasze szczere i synowskie przywiązanie; trudno będzie ewangelizować z niezadowoleniem dla Następcy Piotra i kwestionując jego nauczanie".

3) "Kościół misyjny. Hiszpania zawsze była Kościołem w drodze, na misjach; dzieci tej ziemi zaniosły Ewangelię do każdego zakątka świata i nadal to robią. Franciszek Ksawery i tysiące podobnych mu imion piszą jedne z najpiękniejszych kart naszego chrześcijaństwa, ukazując nam jednocześnie drogę misji jako istotę wiary; ale nie będzie misji, jeśli nie będzie prawdziwego życia chrześcijańskiego, jeśli nie będziemy pielęgnować życia wewnętrznego, jeśli nie rozbudzimy pasji dla Chrystusa, także w rodzinie".

4) "Kościół samarytański. Każdy uzna, że jesteśmy uczniami Chrystusa, jeśli kochamy się nawzajem, dlatego miłość jest również istotnym elementem naszego Kościoła. Ewangelizowaliśmy poprzez działalność charytatywną i nadal to robimy. Wiarygodność wiary przychodzi przez miłość, przez miłość do innych, zwłaszcza najuboższych. Będziemy nadal ewangelizować, jeśli nadal będziemy żyć miłością Chrystusa, bo miłość jest ewangelizacją, i jeśli pozwolimy się ewangelizować ubogim.

5) "Wreszcie jesteśmy Kościołem maryjnym. Maryja jest podstawowym fundamentem Kościoła i była fundamentem naszej ziemi. Jesteśmy Kościołem maryjnym, jak lubił mówić św. Jan Paweł II: "Hiszpania, ziemia Maryi".

EWTN

W wydarzeniu wzięły udział setki osób, zwołanym przez EWTN Hiszpaniaktórej prezesem jest José Carlos González Hurtado, a która kilka miesięcy temu rozpoczęła swoje emisje telewizyjne w naszym kraju. Jak podaje grupa, tylko na Facebooku prawie 90 tys. osób z całego świata śledziło adorację i Mszę św. na Cerro de los Ángeles. Jeśli dodamy tych, którzy oglądali ją na Instagramie, w telewizji (w Hiszpanii i Ameryce Łacińskiej) oraz na samej stronie internetowej, organizatorzy szacują, że "co najmniej tyle samo".

Na zakończenie homilii biskup Getafe zaprosił "tych z was, którzy są tutaj na Cerro de los Ángeles, a także tych, którzy śledzą nas za pośrednictwem kanału telewizyjnego EWTN, do dalszej niestrudzonej modlitwy, aby Jezus Chrystus był znany, kochany i naśladowany, z przekonaniem, że On jest zdecydowanie najlepszy; dlatego ewangelizacja jest najlepszym dziełem miłości dla naszych braci i sióstr".

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.