Papież wzywa rodziny do "twórczej odwagi"

30 grudnia 2021 r.-Czas czytania: 2 minuty
Rodzina na plaży.

Rodzina jest kluczowym elementem w sercu żywego Kościoła, w zalążku inicjatorem zdrowych jednostek i społeczeństw. Dlatego też wszelkiego rodzaju napięcia i kryzysy społeczne zawsze w końcu przejawiają się w rodzinie, albo odwrotnie - w rodzinie zaczynają się procesy, które wystawiają na próbę stabilność społeczeństwa.

Dotyczy to dziś bardzo wyraźnie rodziny jako takiej, zdewaluowanej i poddanej zniekształcającym naciskom, jak również poszczególnych rodzin. 

Papież Franciszek z uwagą i zainteresowaniem śledzi losy rodzin i w kontekście roku poświęconego rodzinie "Amoris laetitia" opublikował (właśnie w uroczystość Świętej Rodziny, 26 grudnia) list skierowany do wszystkich rodzin świata. Oferuje go jako "Prezent świąteczny dla Was, małżonków: zachęta, znak bliskości, a także okazja do medytacji"..

Tekst charakteryzuje się, obok innych cech, które można by wymienić, bliskością rodzin królewskich, co jest przejawem ciągłej uwagi, a nie sporadycznej czy wynikającej ze szczególnej okoliczności. Jednym z przejawów tej bliskości jest używany język, który jest łatwo zrozumiały, oraz wybór długości, która jest przystępna dla wszystkich odbiorców.

Wraz z nimi idzie zmysł praktyczny, z jakim pokazuje, że dobrze zna sytuacje i wyzwania rodzin; wraz z nimi dokonuje przeglądu aspektów życia codziennego i sugeruje klucze, czasem małe, ale skuteczne, do wyartykułowania daru z siebie w kontekście codziennego życia rodzinnego. Na tej podstawie dokonuje przeglądu trudności i możliwości, jakie stwarza pandemia, problemy zawodowe i ekonomiczne wielu młodych rodzin, wyzwania związane z zalotami, rola dojrzałych małżeństw, wkład dziadków.

Drugą cechą jest podkreślenie faktu, że chrześcijańscy małżonkowie nie są sami: Bóg zawsze im towarzyszy, zarówno na korzystnych, jak i trudnych rozdrożach. Jest to przekonanie, które wynika z wiary chrześcijańskiej. Z niego wiemy "że Bóg jest w nas, z nami i wśród nas: w rodzinie, w sąsiedztwie, w miejscu pracy lub nauki, w mieście, w którym żyjemy"..

Samo małżeństwo, wielka i nie zawsze łatwa droga, jest związane - jako prawdziwe powołanie, które czyni małżonków jednością ze sobą i z Jezusem - z pewnością, że "Bóg jest z tobą, kocha cię bezwarunkowo, nie jesteś sam!

Na tej podstawie rodziny będą mogły wnieść cenny wkład do społeczeństwa i Kościoła. Papież zachęca ich zatem do działania z "twórczą odwagą", zarówno w Kościele i jego wspólnotach, jak i w określaniu ogólnego biegu ludzkości, gdzie mają do odegrania "twórczą" rolę. "misja przekształcania społeczeństwa poprzez obecność w świecie pracy i zapewnienie uwzględnienia potrzeb rodzin"..

Jest zatem pożądane, aby ten list dotarł do wielu rodzin, które rzeczywiście wykorzystają go jako okazję do medytacji.

AutorOmnes

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe