Miłość nie jest kochana

W swoim podpisie dla Omnes, Lupita Venegas mówi, że być naśladowcą Chrystusa to robić rzeczy tak, jak On by je robił: kochać Miłość Miłość.

5 kwietnia 2024-Czas czytania: 3 minuty
Umowa

Dwie osoby podają sobie ręce (Unsplash / Chris Liverani)

Podczas jednej z audiencji papież Franciszek ubolewał nad naszą niespójnością: "Ludzkość, która szczyci się swoimi osiągnięciami naukowymi, pozostaje w tyle, jeśli chodzi o tkanie pokoju. Jest mistrzem w tworzeniu wojna" - powiedział.

Słyszymy o wojnie na Ukrainie, w Gazie, Sudanie... Wojna toczy się w różnych częściach świata. W naszych krajach i miastach: handel narkotykami, zaginięcia, handel ludźmi. Na poziomie rodzinnym: niewierności, skandale, rozwody. Na poziomie osobistym: udręka, niepokój, stres i depresja.

Pewna kobieta powiedziała mi niedawno, że będzie bronić swojego spadku "bez względu na to, kto upadnie". Jej rodzice nie podzielili majątku tak, jak ona by chciała, a w obliczu tego, co uważała za niesprawiedliwość, postanowiła działać, nawet popełniając niesprawiedliwość, jeśli będzie to konieczne. Gdzie zaczyna się pokój, a gdzie wojna?

Strażnicy pokoju

Franciszka z Asyżu może dać nam klucz do osiągnięcia świata, którego wszyscy pragniemy; świata bez wojen, bez niesprawiedliwości, bez strachu. Świat solidarności, odpowiedzialności i pokoju.

Bonawentura opowiada, jak św. Franciszek udał się do pałacu sułtana Malika al-Kamila w Egipcie, aby się z nim spotkać. Był rok 1219, czas piątej krucjaty, a muzułmanie walczyli z chrześcijanami o święte miejsca.

Sułtan przyjął go uprzejmie i zapytał: "Dlaczego chrześcijanie chcą pokoju i prowadzą wojnę, ponieważ miłość nie jest kochana", odpowiedział biedny chłopiec z Asyżu.

Franciszek udał się do sułtana jako świadek pokoju, szukając dialogu i wyrzekając się przemocy. Z absolutnym zaufaniem do Boga. Nawiasem mówiąc, osiągnął tymczasowy pokój i inicjatywę samego sułtana, aby żyć rozejmem, który został odrzucony przez chrześcijan.

Kochać Boga, źródło miłości, to czynić Jego wolę. Wiemy, czego chce Bóg, dzięki Pismu Świętemu. Znajdujemy w nim 10 przykazań, błogosławieństwa, uczynki miłosierdzia i przykazanie miłości. To pragnienie Boga nie powinno być interpretowane jako wezwanie dla innych, ale dla mnie. Dla mnie! Jeśli kocham Boga, natychmiast chcę kochać moich braci i siostry. Kochać Miłość to kochać bliźniego i siebie samego.

Dawanie pokoju

Nie możemy czekać, aż inni dadzą nam pokój, za którym tęskni nasze serce. To nie inni: współmałżonek, dzieci, współpracownicy, władze, systemy polityczne... jeśli chcesz pokoju, musisz go najpierw dać. Jak to zrobić?

  • Na poziomie osobistym. Doceniaj siebie i traktuj siebie tak, jakbyś był swoim najlepszym przyjacielem. Pielęgnuj dobre nawyki.
  • W domu. Pamiętaj, że wojna nie polega na otrzymaniu obelgi, ale na odpowiedzi na nią. Jeśli ktoś robi lub mówi coś, co sprawia, że czujesz się niekomfortowo, nie odpowiadaj przemocą, ale pokojem. Bądź asertywny, proś o to, czego potrzebujesz bez obrażania.
  • W pracy (lub szkole). Bądź zmianą, którą chcesz zobaczyć, jak powiedział Mahatma Ghandi. Jesteśmy odpowiedzialni za środowisko, w którym działamy. W pracy lub szkole nie plotkuj, nie atakuj innych w rozmowach z innymi lub w mediach społecznościowych. Bądź ugodowy w swoich komentarzach i staraj się być graczem zespołowym. Dobrze wykonuj swoją pracę, zawsze dawaj z siebie trochę więcej, niż się od Ciebie wymaga.
  • W społeczności obywatelskiej. Przestrzegaj prawa i zachęcaj do spotkań z najbardziej potrzebującymi. Zaangażuj się w zorganizowaną pomoc społeczną lub ją zorganizuj.
  • W swojej wspólnocie zakonnej. Uczestnicz w modlitwie, formacji i działaniach apostolskich, do których jesteś zaproszony. Czyń to odpowiedzialnie i wykonuj to, do czego się zobowiązałeś. 
  • W swoim kraju. Bądź odpowiedzialnym obywatelem, głosuj na władze, którym ufasz, te, które dbają o prawdziwe wspólne dobro.

Obym chciał być naśladowcą Chrystusa. Obym czynił rzeczy tak, jak czyniłby je Chrystus. Miłość, Miłość, Miłość! Paweł przypomina nam: w rzeczywistości pokój jest utożsamiany z samym Jezusem Chrystusem, który jest naszym pokojem (Ef 2, 14-15).

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe