Hiszpania

Caritas pomoże w zatrudnieniu ponad 5 tys. osób

Działalność charytatywna i społeczna Kościoła w Hiszpanii, Caritas, przeznaczy w tym roku ponad dziesięć milionów euro, aby towarzyszyć ponad siedmiu tysiącom osób w ich kształceniu i itinerarium integracji społeczno-zawodowej. Liczba gospodarstw domowych, w których wszyscy członkowie są bezrobotni, przekracza w Hiszpanii milion.

Francisco Otamendi-7 lipca 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty
zatrudnienie w caritas

Znak ostrzegający o procesie rekrutacji (Unsplash / Ernie Journeys)

Bezrobocie od lat jest jednym z trzech głównych zmartwień Hiszpanów - wynika z danych Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Oficjalnie zarejestrowani bezrobotni w Hiszpanii liczą obecnie prawie trzy miliony, a liczba gospodarstw domowych, których wszyscy członkowie pozostają bez pracy, ponownie przekroczyła milion, wynika ze styczniowego badania aktywności ekonomicznej ludności (EPA).

Kościół w Hiszpanii stara się na różne sposoby łagodzić trudną sytuację osób najsłabszych i wykluczonych. Teraz, Caritas Hiszpania rozstrzygnęła nabór na rok 2023 do Programu Operacyjnego na rzecz Integracji Społecznej i Ekonomii Społecznej (POISES), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznym budżecie 10 063 536,02 euro.

Beneficjentami tego programu są głównie "osoby o bardzo niskich kwalifikacjach, które wymagają, zwłaszcza po pandemii, umiejętności cyfrowych, na przykład; osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niewielkim doświadczeniem zawodowym, kobiety, które często są samotne, oraz imigranci z pozwoleniem na pobyt. Innymi słowy, ludzie muszą być w normalnej sytuacji lub w procesie stawania się taką sytuacją", wyjaśnia Mar de Santiago, technik z zespołu Caritas Española Solidarity Economy, dla Omnes.

59 Programy zatrudnienia Caritas diecezjalnej

4,9 mln z tej znacznej puli środków zostanie przeznaczone na towarzyszenie osobom w poszukiwaniu zatrudnienia, pomoc w podnoszeniu ich kwalifikacji, technik poszukiwania oraz pośrednictwo w kontaktach z firmami (itineraria wstawienia społeczno-zawodowego).

Kolejne 4,3 mln euro zostanie przeznaczone na działania szkoleniowe podnoszące ich kwalifikacje zawodowe, natomiast 838 tys. euro trafi na projekty z zakresu ekonomii społecznej, głównie firmy insercyjne, których celem jest zapewnienie zatrudnienia i podniesienie kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Środki te, które są częścią zaproszenia do składania wniosków POISES 2020-23 i których rozwój jest koordynowany przez zespół Caritas Spain Solidarity Economy, wspierają programy zatrudnienia, szkolenia i ekonomii społecznej 59 diecezjalnych Caritas w całej Hiszpanii.

Integracja i szkolenie społeczno-zawodowe

Kwota 10 mln euro zostanie przeznaczona na 50 tras wstawiennictwa społecznego i pracowniczego, 220 szkoleń i 25 firm wstawienniczych Caritas.

Cel wyznaczony przez Caritas na rok 2023 za pośrednictwem tego programu operacyjnego pozwoli na towarzyszenie około 5 000 uczestnikom w itinerariach społeczno-zawodowych, 2 600 w działaniach szkoleniowych i 200 kolejnym w firmach wstawienniczych. 

"Środki Europejskiego Funduszu Społecznego, którymi Cáritas zarządza od 2000 roku, wspierają dostęp do zatrudnienia dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym i podkreślają zatrudnienie jako najlepszy sposób na przejście do osobistej autonomii i integracji" - dodaje Ana Sancho, z zespołu Caritas Española Solidarity Economy.

Program POISES realizowany jest od 2016 roku przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego. W naszym kraju za jego realizację odpowiada rząd hiszpański poprzez jednostkę administracyjną EFS w Ministerstwie Pracy, Migracji i Zabezpieczenia Społecznego.

Natalia PeiroSekretarz Generalny Caritas powiedział niedawno, że "jest rzeczą zasadniczą, abyśmy wszyscy uświadomili sobie znaczenie uwzględniania osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji w projektowaniu, monitorowaniu i ocenie polityk publicznych".

AutorFrancisco Otamendi

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.