Ekologia integralna

Co Kościół robi dla zatrudnienia?

Liczne inicjatywy promowane przez instytucje kościelne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym koncentrują się na szkoleniu i przygotowaniu do zatrudnienia, ułatwianiu zawierania umów i zatrudnianiu, a także na społecznej świadomości potrzeby godnego zatrudnienia dla wszystkich ludzi.

Maria José Atienza-16 kwietnia 2021 r.-Czas czytania: 5 minuty
Praca

Foto: Spencer Davis /Unsplash

W historii Kościoła katolickiego od wieków istnieją przykłady tego, co dziś nazwalibyśmy inicjatywami pośrednictwa pracy, wiele z nich związanych jest z kształceniem i przygotowaniem mężczyzn i kobiet do różnych zadań.

Będzie to jednak już po opublikowaniu encykliki Rerum Novarum Leona XIII, kiedy to zaangażowanie Kościoła w sprawy świata pracy nabrało kształtu, a liczni zaangażowani wierni, zwłaszcza świeccy, zakładali bractwa, stowarzyszenia i projekty, które oprócz tego, że były kanałem ewangelizacji w świecie pracy, dążyły do godnego traktowania i poprawy warunków pracowników oraz dostępu do godziwego zatrudnienia. Encyklika, która prawie sto lat później zaktualizuje Laborem exercens Świętego Jana Pawła II i którego centralny temat, praca, byłby kluczowym elementem Fratelli Tutti papieża Franciszka.

W Hiszpanii odpowiedzią na tę encyklikę było założenie przez Guillermo Rovirosa Hermandad Obrera de Acción Católica, która w 2021 roku obchodzi 75-lecie istnienia. Jak wspominają członkowie HOAC w wywiadzie udzielonym Omnes i opublikowanym w numerze ze stycznia 2021 roku, "zaangażowanie ewangelizacyjne świata klasy robotniczej postępowało w tym samym tempie, co ewolucja samego społeczeństwa". Obecnie kryzys pracy wynikający ze skutków Covid 19 uwypuklił ciągnącą się, zwłaszcza od lat 80-tych, przepaść między poszczególnymi sektorami zatrudnienia, pogłębiając problemy tych, którzy już zaczynali z niepewnej pozycji, jak wskazuje HOAC.

Sytuacja milionów ludzi dotkniętych zwolnieniami, zwolnieniami i redukcją płac jest znakiem "społeczeństwa wyrzuconego", jak to wyraził papież Franciszek: "to wyrzucenie wyraża się na wiele sposobów, jak na przykład w obsesji obniżenia kosztów pracy, która nie uświadamia sobie poważnych konsekwencji, jakie to powoduje, ponieważ bezrobocie, które powstaje, ma bezpośredni wpływ na poszerzenie granic ubóstwa" (FT, 20). (FT, 20)

W tej sytuacji wyróżniają się inicjatywy, które Kościół, za pośrednictwem różnych organizacji, realizuje na rzecz zdolności do zatrudnienia i godności osób poprzez zatrudnienie.

DATO

57.574.350 €

Zostały one przeznaczone przez Caritas w 2020 roku na projekty z obszaru zatrudnienia, sprawiedliwego handlu i ekonomii społecznej.

Caritas

W raporcie Caritas 2020 ujęto zadanie itineraria społeczno-zawodowe, w których towarzyszy się osobom w opracowaniu działań niezbędnych do podniesienia poziomu ich zdolności do zatrudnienia, wraz z promocją firm insercyjnych, Specjalnych Centrów Zatrudnienia i innych przedsiębiorstw społecznych, za pomocą których tworzy się zatrudnienie chronione dla osób, które nie mogą znaleźć szansy na rynku pracy.

W ubiegłym roku Caritas przeznaczyła 17% swoich środków, około 57 574 350 €, na zatrudnienie, sprawiedliwy handel i ekonomię społeczną, będące drugim obszarem inwestycji po schronieniu i pomocy.

Niektóre przykłady projektów, które Cáritas rozwija w różnych diecezjach hiszpańskich to projekt "Sementeira formación laboral" w Ourense, mający na celu szkolenie i zdolność do zatrudnienia osób w sytuacji wykluczenia społecznego, Centrum Pracy dla osób niepełnosprawnych w Urgell lub Szkoła Restauracji Tabgha w Cordobie, która szkoli i kwalifikuje osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w sektorze hotelarskim i gastronomicznym poprzez ekonomię społeczną.

Kościół na rzecz godnej pracy

Inicjatywa ta jest promowana przez podmioty i organizacje inspirowane przez chrześcijan: Hiszpańska Konferencja Zakonników (CONFER), Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), Sprawiedliwość i Pokój, Young Catholic Students (YCS), Młodzi Robotnicy Chrześcijańscy (YCW) i Caritas, narodziła się w 2015 r. w celu promowania świadomości, widoczności i potępienia centralnej kwestii dla społeczeństwa i niezbędnej dla życia milionów ludzi: pracy ludzkiej, a także podniesienia świadomości na temat pojęcia godnej pracy.

ITD chce być głośnikiem lokalnych inicjatyw na rzecz zatrudnienia i świadomości społecznej. Przygotowuje i rozpowszechnia materiały do modlitwy, refleksji i pracy, które są upowszechniane przez poszczególne podmioty i ich kręgi pracy i działania duszpasterskie.

W tym roku, w związku z pogorszeniem się warunków pracy w wyniku działalności Covid, Church for Decent Work angażuje się w kampanię "Teraz bardziej niż kiedykolwiek, godna praca", poprzez którą chce uświadomić społeczeństwu, że nadszedł czas na przyjęcie polityki i zobowiązań na rzecz godnych, zrównoważonych i integracyjnych miejsc pracy.

Inicjatywy i konferencje diecezjalne

W kilku hiszpańskich diecezjach w ciągu ostatnich lat powstały wspólne projekty, których celem jest podjęcie tematu zatrudnienia w ramach działalności Kościoła.

W Sewilli znajdziemy Wspólne działanie przeciwko bezrobociu. Inicjatywa delegacji Duszpasterstwa Społecznego - Sprawiedliwość i Pokój, Migracje, Caritas diecezjalnej, Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Duszpasterstwa Penitencjarnego, Fundacji Kardynała Marcelo Espínoli, Bractwa Akcji Robotniczej (HOAC), Bractwa Pracy (HHTT), Ruchu Kultury Chrześcijańskiej (MCC), Ruchu Focolare oraz przedstawicielstwa w Sewilli Hiszpańskiej Konferencji Zakonników (CONFER). Acción conjunta contra el parojo rozwija w parafiach, ruchach i innych ciałach kościelnych dzieło analizy, refleksji i wspólnego budowania alternatyw, które promują nową organizację pracy opartą na Społecznej Doktrynie Kościoła (DSI), działając na niesprawiedliwości powodujące utratę pracy, promując tworzenie konkretnych miejsc pracy i dbając o bliskie relacje z bezrobotnymi. Jej działania obejmują szkolenia i kursy refleksji na temat pracy oraz jej wymiaru ewangelicznego i społecznego w różnych parafiach, wystawy objazdowe na temat godnej pracy, spotkania z pracodawcami w poszukiwaniu alternatywnych możliwości zatrudnienia oraz produkcję materiałów uświadamiających.

Madryt i Bilbao to kolejne diecezje, w których odbędą się dni uświadamiające potrzebę godnego zatrudnienia.

W przypadku MadrytW pierwszych miesiącach 2021 roku liczba przetworzonych pomocy ekonomicznych była ponad dwukrotnie wyższa niż w tym samym okresie roku poprzedniego, sytuacja ta skłoniła madryckie służby zatrudnienia Cáritas do stworzenia serii projektów mających na celu zaoferowanie towarzyszenia i odpowiedzi na te trudne sytuacje. Sytuacja, która skłoniła Służbę Zatrudnienia Caritas Madryt do stworzenia serii projektów, aby zaoferować towarzyszenie i odpowiedź na te trudne sytuacje oraz zachęcić do refleksji i pomocy w miarę możliwości. Jak zauważył kard. Osoro w liście pasterskim z okazji tego dnia: "Wiadomości o szalejącym bezrobociu, haniebnym zatrudnieniu, zamykaniu przedsiębiorstw, ruinie drobnych przedsiębiorców i niepewności gospodarczej skłaniają nas do zastanowienia się nad potrzebą reorganizacji i przeglądu naszych struktur".

Bilbao włączyła się również w tę refleksję i działanie na rzecz pracy, obchodząc 18 kwietnia I Diecezjalny Dzień Godnej Pracy. Manuel Moreno, delegat ds. działalności charytatywnej i sprawiedliwości, zwraca uwagę, że ten dzień powinien być "okazją, abyśmy jako wierzący zwrócili uwagę na humanizujące znaczenie pracy". Praca czyni nas ludźmi, pozwala dzielić się darami, nawiązywać relacje, troszczyć się i wzrastać jako rodzina ludzka" i zachęcił parafie w Bizkaii do modlitwy, pracy i szerzenia tej rzeczywistości.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.