Rodzina

Suzanne Aho (ONZ)Casablanca: "Musimy rozpowszechnić deklarację z Casablanki".

Suzanne Aho, była togijska minister zdrowia, uczestniczyła jako niezależny obserwator w podpisaniu deklaracji z Casablanki na rzecz powszechnego zniesienia macierzyństwa zastępczego.

Maria José Atienza-12 marca 2023 r.-Czas czytania: 3 minuty
Matka zastępcza Suzanne

Suzanne Aho, była minister zdrowia, Togo

3 marca 2023 roku to historyczny dzień dla promocji godności kobiet i dzieci. dzieci. Tego dnia w Casablance (Maroko) Deklaracja z Casablanki za powszechnym zniesieniem macierzyństwa zastępczego.

Deklaracja, podpisana przez 100 prawników, lekarzy, psychologów i innych ekspertów z 75 krajów świata, jest pierwszym krokiem w kierunku międzynarodowego traktatu o zniesieniu tej praktyki. Członkowie Grupy Ekspertów z Casablanki pochodzą z różnych środowisk i kultur, a łączy ich jedynie pragnienie zniesienia praktyki na całym świecie, niezależnie od jej formy. Zamierzają oni współpracować w tym kierunku, aby podnieść świadomość społeczeństwa i państwa na temat realiów tego zglobalizowanego rynku. Zauważają, że pomimo faktu, iż niewiele krajów zalegalizowało macierzyństwo zastępcze, jego promotorzy wykorzystują globalizację, aby zaoferować swój biznes bogatym ludziom, którzy będą mogli wynająć łona biednych kobiet, które nie mają innych środków do życia.

Jako pierwszy krok w tym wysiłku informowania władz, dwóch członków Komitetu Praw Dziecka ONZ (CRC), organu monitorującego wdrażanie Konwencji o Prawach Dziecka, zostało zaproszonych jako niezależni obserwatorzy. Luis Ernesto Pedernera Reyna z Urugwaju, były przewodniczący CRC i obecny członek, powitał i podziękował uczestnikom.

Suzanne Aho, była togijska minister zdrowia (2003-2006) i burmistrz Lomé przez 10 lat, która rozpoczyna swoją trzecią kadencję jako członek KBN (2023-2027), również wygłosiła mowę powitalną i uczestniczyła w seminarium w Casablance. Opowiada nam o tym w wywiadzie dla Omnes.

Co sądzisz o pracy Grupy Casablanca i seminarium 3 marca 2023?

-Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim, którzy z bliska i z daleka przyczynili się do sukcesu seminarium grupy Casablanca w dniu 3 marca 2023 r. i wsparli je w odniesieniu do tak delikatnego tematu, jakim jest macierzyństwo zastępcze. Z zadowoleniem przyjmuję tę inicjatywę, która wywołuje sprzeczne debaty i odwołania do dziedziny medycznej, etycznej i prawnej. Jeden z problemów prawnych pojawia się w przypadku przepisywania aktów urodzenia wydanych za granicą. Niektóre jurysdykcje nie uznają macierzyństwa zastępczego za legalny sposób prokreacji w imię zasady komodyfikacji. To seminarium jest na czasie. Różne tematy poruszane na seminarium trafnie ilustrują wszystkie aspekty macierzyństwa zastępczego.

W jakim zakresie macierzyństwo zastępcze (surogat) jest kontrolowane na podstawie UNCRC?

-Dla komisji jest to tak samo istotne i niepokojące jak każda inna kwestia. Konwencja o prawach dziecka mówi o macierzyństwie zastępczym, w tym o macierzyństwie międzynarodowym. Kwestia ta znajduje się na naszej liście zagadnień, którymi należy się zająć.

Jakie są zagrożenia związane z tą praktyką?

-Konsekwencje dla matki i dziecka są dość poważne, w zależności od przypadku: godność, przemoc itp. To są kluczowe słowa tej praktyki.

Francuski Narodowy Komitet Konsultacyjny ds. Etyki wydał opinię (opinia nr 126 z 15 czerwca 2017 r.), w której deklaruje się "za sporządzeniem międzynarodowej konwencji zakazującej macierzyństwa zastępczego i jest szczególnie przywiązany do wysiłków dyplomatycznych". Jest to to samo stanowisko przyjęte przez grupę ekspertów z Casablanki. Czy widzi Pan możliwość zawarcia międzynarodowego traktatu znoszącego macierzyństwo zastępcze?

-Tak, zawarcie międzynarodowej konwencji byłoby możliwe, ale najpierw trzeba odpowiedzieć na kilka pytań: czy francuski komitet konsultacyjny jest do tego dobrze przygotowany? Jaki jest stan obecny? Jakie są statystyki rynku macierzyństwa zastępczego na świecie? Czy państwa, które praktykują i zezwalają na macierzyństwo zastępcze, są do tego przygotowane?

Moim skromnym zdaniem jest jeszcze za wcześnie na zawarcie takiej konwencji. Musimy rozpocząć ten proces od upowszechnienia deklaracji z Casablanki.

Czy ta praktyka nie stanowi regresu praw dzieci i kobiet, które są sprowadzane do "przedmiotów transakcji"?

-Z pewnością jest to atak na godność ludzką, a więc naruszenie praw dziecka i praw kobiet.

Musimy walczyć z handlem dziećmi urodzonymi w wyniku macierzyństwa zastępczego.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe