Aktualności

Demografia i przyszłość, temat przewodni październikowego wydania Omnes

Wydanie Omnes z października 2023 r. jest już dostępne w wersji cyfrowej dla subskrybentów. W ciągu najbliższych kilku dni dotrze również na zwykły adres osób posiadających ten rodzaj subskrypcji.

Maria José Atienza-5 Październik 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty
omnes october

Czy imigracja jest rozwiązaniem dla demograficznej zimy? Oto niektóre z pytań poruszonych w dossier poświęconym Demografia, starzenie się społeczeństwa i przyrost naturalny który jest głównym tematem drukowanego wydania Omnes z października 2023 roku.

Z wyjątkiem Afryki Subsaharyjskiej, wszystkie inne części świata znajdują się w sytuacji demograficznej, która jeśli nie jest niepokojąca, to zasadniczo wykazuje tendencję spadkową. Jest to rzeczywistość, która już teraz stanowi problem dla utrzymania systemów gospodarczych większości krajów Europy, Ameryki i Azji.

Dominująca kultura przeciwna narodzinom, w połączeniu z niestabilnością gospodarczą, opóźnionym rodzeniem dzieci i nieskuteczną polityką rodzinną, skutkuje niepewnymi perspektywami, w których niski wskaźnik urodzeń wyłania się jako kluczowy problem, z którym wiele państw nie potrafi sobie poradzić.

Wszystko to zostało omówione w niniejszym dokumencie, który zawiera refleksje ekspertów w dziedzinie polityki rodzinnej, takich jak Raúl Sánchez Flores i Alejandro Macarrón, koordynator Obserwatorium Demograficznego CEU (Hiszpania), a także wywiad z Gianluigim de Palo, prezesem Fondazione per la NatalitàStany Generalne Narodzin, które przez ostatnie trzy lata zastanawiały się i promowały nową kulturę pro-narodzin we Włoszech.

Pakistan i Mongolia

Podróż papieża Franciszka do Mongolii, jego przesłania i gesty są głównym tematem październikowego działu "Nauki Papieża". Azja jest nadal obecna w magazynie z interesującym raportem na temat Pakistanu: jego równowaga międzyreligijna, ostatnie akty przemocy wobec budynków chrześcijańskich i rzeczywistość Kościoła katolickiego w tym kraju oficjalnej religii islamskiej są tematem tego wydania magazynu.

Ze swojej strony Juan Luis Lorda, w swojej Teologii XX wieku, odnosi się do relacji między światem nauki a wiarą. Lorda przypomina o historycznym impulsie Kościoła w rozwoju dużej części nauk poprzez uniwersytety oraz o fałszywym oświeceniowym poglądzie, utrzymującym się w niektórych sektorach pomimo jego niespójności, że nauki i wiara są przeciwieństwami.

Forum Omnes

Magazyn zawiera również podsumowanie Forum Omnes poświęconego ruchom kościelnym i ich integracji w parafiach, w którym uczestniczył biskup Alcalá de Henares, Monsignor Antonio Prieto, wraz z księdzem José Miguelem Granadosem, liderką Cursillos de Cristiandad Maríą Dolores Negrillo i Krajowym Konsyliarzem Odnowy Charyzmatycznej Eduardo Toraño. 

Wszyscy zgodzili się co do bogactwa, jakie te ruchy reprezentują w życiu Kościoła. W szczególności, po dokonaniu przeglądu ruchów apostolskich w historii Kościoła, Antonio Prieto podkreślił, że "Ruchy chcą ożywić ewangelię w jej całości, w wymiarze misyjnym"., y "Uznają Kościół za swoją rację bytu. Chcą być w komunii z Kościołem, z następcami Apostołów i następcą Piotra"..

Wydanie Omnes z października 2023 r. jest już dostępne w wersji cyfrowej dla subskrybentów. W ciągu najbliższych kilku dni dotrze również na zwykły adres osób posiadających ten rodzaj subskrypcji.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe