Kultura

Fundacja Ratzingera honoruje nowych "współpracowników prawdy".

Laureaci Nagród Ratzingera 2020 i 2021, przyznawanych przez Fundację imienia papieża emeryta, odbiorą nagrodę 13 listopada z rąk papieża Franciszka. Podczas uroczystości uhonorowani zostaną dwaj niemieccy profesorowie, a także ubiegłoroczni laureaci - Francuz Jean-Luc Marion oraz Australijka Tracey Rowland, przemawiająca podczas Omnes Forum 14 kwietnia.

Rafał Górnik-11 lipca 2021 r.-Czas czytania: 5 minuty
Benedykt XVI pozdrawia Briana E. Daley podczas edycji w 2012 roku, ostatniej, nad którą przewodniczył osobiście.

Tegorocznymi ekspertami uhonorowanymi przez Fundację Josepha Ratzingera-Benedykta XVI są dwaj niemieccy intelektualiści. Po pierwsze, Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, emerytowana profesor filozofii religii i religioznawstwa porównawczego na Uniwersytecie w Dreźnie, czołowa specjalistka od Edyty Stein i Romano Guardiniego, a także redaktorka odpowiednich Opera Omnia. A obok niej Ludger Schwienhorst-Schönberger, dziś profesor Starego Testamentu na Uniwersytecie Wiedeńskim, uważany za jednego z największych znawców Ksiąg Kapłańskich, a w szczególności Pieśni nad Pieśniami.

W 2020 roku również było dwóch zwycięzców, ale ceremonia nie mogła się odbyć z powodu pandemii. Byli to francuski filozof i teolog Jean-Luc Marion, profesor metafizyki na Sorbonie, francuski akademik i były członek Papieskiej Rady ds. Kultury, oraz australijska profesor Tracey Rowland, znawczyni relacji między XX-wieczną teologią a ideą kultury. W swoich badaniach odwoływała się szczególnie do filozofii Alasdaira MacIntyre'a oraz teologii Henri De Lubaca i Josepha Ratzingera. Ponadto od 2001 do 2017 roku pełniła funkcję dziekana ds. Instytut Jana Pawła II dla Małżeństwa i Rodziny w Melbourne i został mianowany członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w 2014 roku przez papieża Franciszka.

Czterech zwycięzców odbierze teraz swoje nagrody z rąk papieża Franciszka podczas ceremonii w Sala Clementina 13 listopada - podała oficjalna watykańska agencja prasowa. 

Tracey Rowland, w Omnes

Tak się składa, że australijska dr Tracey Rowland, która sprawuje profesurę na Uniwersytecie Notre Dame w Australii i jest członkiem rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma Communiobył prelegentem na Forum zorganizowanym przez Omnes 14 kwietnia 2021 roku, prowadzonym przez księdza i profesora Uniwersytetu Navarry, Pablo Blanco. Tytuł jego interwencji brzmiał. Współczesna teologia i kulturaPełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.omnesmag.com.

"Musimy mieć odwagę wyjaśnić wiarę".Tracey Rowland powiedziała na Forum, po wyjaśnieniu, jak związek i zainteresowanie między teologią i kulturą sięga końca XIX wieku, a zwłaszcza początku XX wieku wraz z założeniem czasopisma Hochland przez Carla Mutha, który chciał osiągnąć w Niemczech to, czego doświadczył we Francji, gdzie "wierzący katolicy z wielką swobodą poruszali się w elicie intelektualnej kraju, uczestnicząc w wielkich dyskusjach jako równi partnerzy".

Profesor Rowland przypomniał, że. Hochland "ukazywał się w latach 1903-1971 z pięcioletnim zamknięciem w latach 1941-1946 z powodu nazistowskiego sprzeciwu wobec jego linii redakcyjnej".. Hochland różnił się od innych czasopism katolickich tym, że publikował artykuły z całego spektrum nauk humanistycznych, a nie tylko eseje z zakresu teologii i filozofii, i miał być prekursorem Communio: Przegląd Międzynarodowy, założona przez Hansa Ursa von Balthasara, Henri Lubaca i Josepha Ratzingera, której jedną z cech wyróżniających jest "jej uwagę na relacje między wiarą a kulturą oraz dostarczanie teologicznych analiz współczesnych zjawisk kulturowych".Tracey Rowland dodała.  

"Trynitarna przemiana kultury".

Kierowcy Communio chcą prowadzić dialog z kulturą, ale "odmówić dialogu z kulturą w kategoriach nieteologicznych".. W tym duchu Rowland podchwycił myśl biskupa Roberta Barrona z Los Angeles, że "gdy chodzi o myślenie o relacji między teologią a kulturą, najbardziej fundamentalnym pytaniem jest to, czy Chrystus pozycjonuje kulturę, czy też kultura pozycjonuje Chrystusa"..

"RatzingerDr Rowland kontynuował, "opowiada się za całkowitą trynitarną przemianą kultury, nie tylko za przemianą chrystologiczną, ale za przemianą trynitarną. Podstawową zasadę tej transformacji znajdujemy w dokumencie Wiara i inkulturacja, opublikowanym przez Międzynarodową Komisję Teologiczną pod przewodnictwem Ratzingera"..

Pochodzenie Rémi Brague'a

Nagrody Fundacji Josepha Ratzingera-Benedykta XVI zostały ustanowione w 2011 roku i od tego czasu otrzymało je 24 intelektualistów z piętnastu krajów, wyróżniających się "szczególnymi zasługami" w studiach na polu teologiczno-filozoficznym, ale także artystycznym. Wśród nich są także anglikanin, luteranin i dwóch prawosławnych.

W tym samym, 2011 roku, jednym z laureatów był Hiszpan Olegario González de Cardedal. Natomiast w 2012 roku nagrodę otrzymał Brian E. Daley, a także francuski historyk i myśliciel Rémi Brague, który w listopadzie tego roku wystąpi na 23 Kongresie Unii Europejskiej. Katolicy i życie publicznezorganizowany przez Katolickie Stowarzyszenie Propagandystów (ACdP), oraz Fundację Uniwersytetu San Pablo CEU, zatytułowany Poprawność polityczna. Zagrożone wolności.

Rémi Brague, profesor emeritus filozofii arabskiej i średniowiecznej na Sorbonie i uważany za intelektualny punkt odniesienia platformy. Jeden z naszostał wyróżniony tytułem doktora honoris causa przez Uniwersytet CEU San Pablo na początku 2020 roku. Uczelnia zaznaczyła wówczas, że prof. Brague otrzymał Nagrodę Ratzingera w 2012 r., a także, że jest posiadaczem prestiżowej Krzesło Guardini na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana w Monachium, a także wykładowca wizytujący w Pensylwanii, Kolonii, Lozannie i Bostonie. 

Natomiast Rémi Brague jest autorem licznych prac pisemnych, zarówno z zakresu historii idei, jak i myśli arabskiej, średniowiecznej i nowożytnej. Profesor filozofii prawa na Uniwersytecie CEU San Pablo, Elio Alfonso Gallego, podkreślił jego szerokie zaplecze kulturowe i wpływ na obecną myśl katolicką, podkreślając, że "Przedmiotem jego życia nie była sława ani sukces, lecz poszukiwanie prawdy, pisanej wielkimi literami. Osiągnąć mądrość rzeczy i oddać ją w służbę wiedzy".

"Współpracownicy prawdy

9 listopada 2019 roku po raz ostatni papież Franciszek osobiście przyznał Nagrody Ratzingera. Z tej okazji laureatami zostali prof. Charles Taylor i o. Paul Béré, S.J. Papież wyraził swoją radość z "mieć tę piękną okazję, by raz jeszcze wyrazić mój szacunek i przywiązanie do mojego poprzednika, umiłowanego papieża emeryta Benedykta XVI".

"Papież Benedykt XVI wielokrotnie mówił nam, że priorytetem jego pontyfikatu jest ponowne głoszenie Boga, Boga Jezusa Chrystusa, w czasie, gdy wydaje się, że na rozległych obszarach ludzkości osiągnął on zmierzch".Papież kontynuował i po odniesieniu się do dwóch laureatów zacytował św. Pawła VI.

"W swojej wielkiej adhortacji apostolskiej Evangelii Nuntiandi Ojciec Święty Paweł VI potwierdził: 'Dla Kościoła ewangelizacja oznacza niesienie Dobrej Nowiny do wszystkich środowisk ludzkości i poprzez jej oddziaływanie przekształcanie od wewnątrz, odnawianie samej ludzkości'. Dotyczy to wszystkich kultur: dostępu do wymiaru człowieczeństwa w dążeniu do odkupienia należy szukać we wszystkich kierunkach, z kreatywnością, z wyobraźnią; należy go wyrażać za pomocą odpowiednich języków we wszystkich obszarach i przestrzeniach, w których ludzkość przeżywa swoje smutki, radości, nadzieje"..

Wreszcie papież Franciszek wskazał, że. "Choć obaj laureaci pochodzą z różnych kontynentów i kultur, ich przesłanie jest znacznie bardziej podobne, niż wydaje się na pierwszy rzut oka. W różnorodności kultur, w ich odmienności czasowej i przestrzennej można i trzeba zawsze szukać i znajdować drogę do Boga i do spotkania z Chrystusem. Takie było i jest zaangażowanie profesora Taylora i księdza Béré, taka jest misja wszystkich tych, którzy idąc za nauczaniem teologa Josepha Ratzingera i papieża emeryta Benedykta XVI, zamierzają być współpracownikami prawdy"..

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe