Artículos

Włodzimierz Wołyniec: «Fernando Ocáriz łączy studium teologii z kontemplacją»

Rozmowa z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Włodzimierzem Wołyńcem, z okazji nadania biskupowi Fernando Ocárizowi, prałatowi Opus Dei, tytułu Doktora Honoris Causa przez ten ośrodek akademicki.

Ignacy Soler·21 de junio de 2022·Tiempo de lectura: 2 minutos
ocariz honoris

Włodzimierz Wołyniec

Tekst w języku hiszpańskim

W środę 22 czerwca 2022 r. biskup Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei, otrzyma tytuł doktora honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Jednym z promotorów tego uznania był jej rektor Włodzimierz Wołyniec, z którym Omnes przeprowadził wywiad na tę okazję.

Pochodzący z Oławy Wołyniec, doktor teologii, pełnił także posługę kapłańską jako rektor i kierownik duchowy Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu, a od 2014 r. jest rektorem tej uczelni. Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, którego historia sięga 1565 r., kiedy to powstało jedno z pierwszych seminariów Kościoła na ziemiach polskich, ma za Wielkiego Kanclerza abp. dr. Józefa Kupnego i jest jednym z wiodących ośrodków studiów teologicznych w Europie Wschodniej.

Jakie znaczenie ma nadanie tytułu doktora honoris causa?

– Nadanie tytułu doktora honoris causa jest najwyższym akademickim wyróżnieniem ze względu na wybitne osiągnięcia na polu nauki i dydaktyki. Ksiądz Profesor Fernando Ocariz jest 25 doktorem honoris causa Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Chciałby wspomnieć, że w tym gronie jest już Kardynał Joseph Ratzinger, który otrzymał ten tytuł w 2000 roku, a ostatnio także Kardynał Gerhard Ludwik Müller (2015 rok). Wielki Kanclerz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Arcybiskup Józef Kupny podkreśla, że wiele pokoleń studentów korzystało z teologicznej wiedzy i mądrości Księdza Prałata, w tym także liczni studenci polscy. Dlatego Kościół Wrocławski jest wdzięczny nowemu Doktorowi honoris causa i Prałaturze Opus Dei za pomoc studentom Archidiecezji Wrocławskiej w realizowaniu specjalistycznych studiów teologicznych za granicą w Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie i Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Studia podejmowane na uniwersytetach założonych przez św. Josemarię Escrivę de Balaguera cieszą się światową sławą i przynoszą bardzo dobre owoce w postaci wysokiego wykształcenia absolwentów i właściwej formacji duchowej.

Jakie punkty teologiczne profesora Ocariza warto zwrócić uwagę. Jakie aspekty naukowy Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu idą w parze z myśleniem nowego Doktora.

– Ksiądz Profesor Ocariz wskazuje w swojej teologii na nadprzyrodzony wymiar chrześcijaństwa i humanizmu chrześcijańskiego. W swoich publikacjach pokazuje, że człowiek jest wprowadzany przez Chrystusa do wnętrza trynitarnego życia Boga i uczestniczy we wspólnocie życia i miłości z Osobami Boskimi. Bardzo ważnym zagadnieniem teologicznym jest dla niego dziecięctwo Boże, które jest pełną transcendencją człowieka i szczytem jego personalnego rozwoju.

Refleksja teologiczna Księdza Profesora wchodzi w głąb rzeczy. Nie jest tylko opisem rzeczywistości, lecz odkrywaniem prawdy i sensu rzeczywistości w świetle słowa Bożego. Jego teologia odznacza się metafizycznym myśleniem, które pyta o causa et ratio wszystkiego, co istnieje. Metafizyczne myślenie nie odrywa go jednak od codziennego życia. Wręcz przeciwnie, pozwala mu ono na odnajdywanie odpowiedzi na ostateczne i najgłębsze pytania współczesnego człowieka. W naszej Uczelni chcemy także uprawiać teologię, która będzie bliska życiu i będzie służyła człowiekowi w odnajdywaniu sensu życia.

Jakie aspekty teologiczne warto podkreślić?

– Chciałby podkreślić kontemplacyjny wymiar teologii naszego nowego Doktora honoris causa. Naukowe studium teologii łączy on z kontemplacją wcielonego Słowa Bożego. Ksiądz Profesor chce poznać umysłem i sercem misterium Boga w Jezusie Chrystusie, to znaczy „ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa” (por. Ef 3, 17-19). Dlatego jego naukowe studium jest zawsze połączone z misterium Chrystusa na modlitwie.

Anegdoty osobiste

– Podczas moich studiów w rzymskim Ateneo Romano della Santa Croce w latach 1987-1992 Ksiądz Profesor pomagał mi w pisaniu pracy doktorskiej i był przez pierwsze lata moim promotorem doktoratu. Kiedy po latach przyjechałem do Rzymu zaprosić go na uroczystość nadania mu tytułu doktora honoris causa, to mi powiedział: „Widzisz, kiedyś ja nadawałem tobie doktorat z teologii, a teraz ty nadajesz mi doktorat w twojej uczelni”.

Colabora
¿Quieres noticias independientes, veraces y relevantes?

Querido lector, Omnes informa con rigor y profundidad sobre la actualidad religiosa. Hacemos un trabajo de investigación que permita al lector adquirir criterio sobre los acontecimientos y las historias que suceden en el ámbito católico y la iglesia. Tenemos a firmas estrellas y corresponsales en Roma que nos ayudan a que la información de fondo sobresalga sobre el ruido mediático, con distancia ideológica e independencia.

Te necesitamos para afrontar los nuevos retos de un panorama mediático cambiante y una realidad que exige reflexión, necesitamos tu apoyo.

Colabora
Más en Omnes
Newsletter La Brújula Déjanos tu mail y recibe todas las semanas la actualidad curada con una mirada católica