Wielebny SOS

Uzależnione mózgi, tęskniące serca

Psychiatra i współpracownik Omnes, Carlos Chiclana, w tym artykule, który był podstawą jego wykładu w cyklu "Nauczmy się kochać"Główne cechy uzależnień w dzisiejszych czasach i różne sposoby pomocy osobom uzależnionym.

Carlos Chiclana-9 października 2021 r.-Czas czytania: 4 minuty
uzależnienia

Co to jest uzależnienie?

Jest to sytuacja patologiczna, w której uzależniasz się od czegoś, aby czuć się dobrze i stabilnie w krótkim okresie czasu. To, czego szukacie, to być dobrze, ale to na dłuższą metę zaburza równowagę, niszczy i destruuje was. Zwykle wypełnia lukę biologiczną, psychologiczną, afektywną, witalną lub egzystencjalną. Istnieją poziomy ciężkości. Wypalenie pięciu papierosów to nie to samo, co wypalenie dwudziestu pięciu.

Uzależnienie różni się od sporadycznego używania (wciąganie kokainy w lecie kilka razy), używania rekreacyjnego (granie w gry wideo co tydzień przez trzy godziny), używania szkodliwego (powtarzające się picie na umór) lub regularnego używania problemowego, które generuje wiele negatywnych konsekwencji (powtarzające się używanie pornografii z zakłóceniem życia seksualnego).

Z medycznego punktu widzenia, aby stwierdzić, że ktoś ma uzależnienie, konieczne jest spełnienie pewnych warunków:

- Używasz go w dużych ilościach lub poświęcasz mu dużo czasu (psychicznie i/lub behawioralnie).

- Próbujesz kontrolować, ale nie możesz, nawet jeśli chcesz.

- Łakniesz go i masz nieodparte pragnienie, by go zdobyć.

- Niewypełnianie obowiązków akademickich, zawodowych, rodzinnych lub społecznych

- Generuje problemy (medyczne, psychologiczne, relacyjne).

- Trwasz mimo problemów

- Powoduje ograniczenie lub zaniechanie ważnych działań

- Masz tolerancję: potrzebujesz większej ilości lub zachowanie jest bardziej wyrafinowane lub bardziej oddane, aby osiągnąć ten sam efekt.

- Masz wycofanie: objawy fizyczne i psychiczne, jeśli nie używasz.

W ten sposób zachowania osoby stają się automatyczne i są wyzwalane przez emocje i impulsy. Kontrola poznawcza jest zaburzona. Nie ma w nim samokrytyki, nie ma też rozważania negatywnych konsekwencji.

Od czego można się uzależnić?

Głównie do substancji legalnych (nikotyna, alkohol, stymulanty, leki rozluźniające lub przeciwbólowe, środki wziewne, marihuana) i nielegalnych (kokaina, heroina, narkotyki syntetyczne) oraz zachowań (hazard, gry, seks, zakupy, gry wideo, internet, praca, ćwiczenia, seriale, ludzie, sekty).

Do najczęstszych należą: alkohol, nikotyna, praca, zakupy.

Jakie czynniki są związane i predysponują do uzależnienia?

1.- Biologiczne takie jak patologie psychiatryczne (lęk, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, depresja); duża impulsywność i potrzeba stymulacji; wczesny wiek ekspozycji na substancje (alkohol, nikotyna) lub zachowania ryzykowne.

2.- Psychologiczna takie jak: wysokie poszukiwanie nowości, niskie poczucie własnej wartości, niska tolerancja nieprzyjemnych emocji, niskie strategie regulacji emocjonalnej, nieadekwatne style radzenia sobie, wysoka wrogość.

3.- Vital-experiential takie jak utrata sensu życia, nasilony hedonizm, pustka egzystencjalna, kryzys witalny, braki afektywne i relacyjne, deficyt duchowy, dyskomfort osobisty, samotność, zakłamanie, brak komunikacji czy rozpacz,

4.- Środowisko takie jak niski status ekonomiczny lub społeczno-kulturowy, problemy rodzinne, niekorzystne i traumatyczne wydarzenia, zaniedbanie, brak wsparcia czy słaba spójność rodziny.

Jakie znaki możemy zauważyć u osoby uzależnionej?

"Jeśli coś przykuje twoją uwagę, nie pozwól temu odejść, ostrzega cię, zwłaszcza gdy jest ich kilka:

1.- Biologicznezaburzenia snu lub jedzenia. Drażliwość, wahania nastroju. Zmiany w wadze.

2.- Psychologicznaużywa go jako regulatora nieprzyjemnych emocji lub jako nagrody, kontynuuje pomimo problemów; dyskomfort i drażliwość, jeśli nie jest w stanie tego zrobić, obniżone wyniki w nauce lub pracy, utrata zainteresowania innymi zajęciami społecznymi lub rekreacyjnymi,

3.- W. relacjezmiana wzorców relacji społecznych, ograniczonych do grupy konsumenckiej, pojawienie się nowych znajomych, izolacja, zagraża ważnym związkom.

4.- Inne znakiOto niektóre z najczęstszych problemów: nadmierne wydatki lub wydatki, które nie wiemy na co były przeznaczone, kradzieże, zaburzenie harmonogramów rodzinnych, nawyków higienicznych czy stylu spędzania wolnego czasu.

Jak pomóc komuś z uzależnieniem

Trzeba na niego czekać, aż będzie w stanie dostrzec rzeczywistość, bo jest zwiedziony, nie dlatego, że chce kłamać, ale dlatego, że wciąż nie wie/nie potrafi rozpoznać, co się dzieje. Czasami trzeba czekać, aż sięgnie dna i być tam, by mu pomóc. Spróbujemy zrozumieć, czego potrzebuje, co chce osiągnąć dzięki tej substancji/zachowaniu: uspokojenie, zachęta, stymulacja, satysfakcja, ucieczka? Zachęcić go do osiągnięcia tego w inny sposób, zapewne z profesjonalistą.

Leczenie musi być prowadzone w sposób kompletny, nie warto robić tego połowicznie; integralnie, radykalnie i z uwzględnieniem różnych wymiarów. Jak samochód, który potrzebuje wszystkich czterech kół odpowiednio zamontowanych - jakie by one były?

1.- BiologiczneLeczenie chorób podstawowych (depresja, lęk, nadpobudliwość), leki, które mogą pomóc w kontrolowaniu objawów odstawienia, impulsywności, zmniejszyć łaknienie/pragnienie. Czasami wymaga przyjęcia do szpitala w celu detoksykacji, najlepiej w specjalistycznych ośrodkach.

2.- Psychologiczna. Motywacja do zmiany, wytworzenie nadziei na lepsze życie, na to, że będą mogli zrehabilitować swoje życie, na nowo cieszyć się nim, na nowo się zhumanizować, uzupełnić braki i wypracować nowe nawyki, nowe zachowania, zmienić sposób myślenia, nauczyć się nowych strategii regulacji emocjonalnej i radzenia sobie. Grupy pomocy, takie jak Anonimowi Alkoholicy, mogą być przydatne, a istnieją grupy wszelkiego rodzaju.

3.- Postawa osobista: pomóc ci rozpoznać rzeczywistość, zaakceptować ją, być uczciwym i szczerym wobec siebie, przyjąć na siebie odpowiedzialność. Będziemy pracować z rdzeniem ich tożsamości, tym co się z nimi dzieje, aby uwolnić się i podjąć na nowo swój projekt życia. Pomogą wszystkie silniki, które można uruchomić: osobisty, rodzinny, społeczny, duchowy i religijny.

4.- Środowisko. Konieczna będzie zmiana scenariuszy i relacji.

Jak zapobiegać

Jeśli wymagasz od kogoś umiejętności mówienia "nie", kontrolowania i stawiania granic oraz równowagi, pomóż mu stworzyć organ, w którym będzie mógł rozwijać tę funkcję. Nie ucz go wartości, ucz go jak one rozwijają się w cnoty wcielone w jego konkretną osobę.

Co możesz zrobić?

1.- Ochrona dzieci wczesnego narażenia na substancje/zachowania, które mogą uzależniać: reklamy i dostęp do substancji, salony gier z dala od szkół, ograniczenia w sieci.

2.- Kampanie celowe (społeczność, reklama, polityka), aby edukować, szkolić i informować o substancjach i zachowaniach, które są bezpośrednio szkodliwe.

3.- Kampanie mające na celu zapewnienie rodzinom i innym podmiotom kształcenia edukacji na temat używania/konsumpcji substancji/zachowań, które mogą prowadzić do patologii (cukier, kofeina, gry wideo, internet, telefony komórkowe, hazard).

4.- Kształtowanie wolnych i odpowiedzialnych ludzi z bezpieczeństwem intelektualnym, pomóc im

            - Stawiamy stopy na ziemi.

            - krytyczne i refleksyjne myślenie (rozmowy, czytanie, podróżowanie i oglądanie świata)

            - projektowanie projektów długoterminowych (akademickich, sportowych, hobbystycznych)

            - rozwijanie umiejętności komunikacyjnych

5.- Kształtowanie ludzi wolnych i odpowiedzialnych, posiadających bezpieczeństwo emocjonalne. To pomoże:

            - Spójność, przywiązanie i bezpieczeństwo w rodzinie.

            - Wzmocnij postępy. Pochwal się wytrwałością. Waliduj emocje.

            - Trening w dążeniu do uzyskania motywacji do dążenia i osiągania celów osobistych.

            - Naucz się rozdzielać nagrody.

            - Uczenie narzędzi radzenia sobie z przeciwnościami, stawiania granic i mówienia "nie", przestrzegania zasad i przyjmowania konsekwencji ich nieprzestrzegania.

            - Upoważnienie do samoopieki. Samoobsługa.

            - Włączenie strategii regulacji emocjonalnej

6.- Kształtowanie wolnych i odpowiedzialnych ludzi z zachowaniem bezpieczeństwa.

            - Stymulacja zdrowia za pomocą zainteresowań, hobby, aktywności.

            - Bądź wdzięczny. Oddaj to, co otrzymałeś.

            - Nauczanie, by nie wyrzekać się osobistych wartości

            - Kształcenie ogólne, kulturalne i intelektualne.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe