Gospel

Klucze do królestwa niebieskiego. 21 Niedziela Zwykła (A)

Joseph Evans komentuje czytania na 21. Niedzielę Zwykłą, a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-24 września 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty

Monarchia Dawidowa - czyli królowie z rodu Dawida - zorganizowała swoje gospodarstwo domowe w określony sposób, w tym głównego ministra, który był drugim dowódcą króla. W imieniu króla był "ojciec mieszkańców Jerozolimy i domu Judy".. Jako znak tej władzy otrzymał klucz lub klucze, tak jak główny lokaj w domu bogatego człowieka może posiadać wszystkie klucze niezbędne do otwarcia wszystkich drzwi w domu. W rzeczywistości pierwsze czytanie kontynuuje: "Otworzy się i nikt nie zamknie; zamknie się i nikt nie otworzy".

Obraz ten, celowo wybrany przez Jezusa, pomaga nam zrozumieć dzisiejszą Ewangelię, w której nasz Pan daje Piotrowi "...".klucze do królestwa niebieskiego". Jezus czyni Piotra, a po nim papieży, swoim głównym sługą na ziemi, ojcem nowego ludu, który formuje. Aby uczynić to jeszcze jaśniejszym, nasz Pan kontynuuje: "Co zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Tak jak tylko główny minister może otwierać lub zamykać niektóre drzwi, tak papież otrzymuje władzę, która należy tylko do niego. To, co papież "wiąże", co autorytatywnie definiuje lub trwale ustanawia, aby wszyscy podążali lub wierzyli, jest ratyfikowane w niebie, ale tylko dlatego, że niebo zainspirowało go do tego: "Albowiem nie objawiły wam tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie". Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego, papież korzysta z tej nieomylności, gdy "ogłasza ostatecznym aktem doktrynę w sprawach wiary i moralności". (n. 891), to znaczy, że jest to nauczanie przeznaczone do trwania, do podtrzymywania na zawsze, a nie tylko kwestia epoki. Papież nie jest nieomylny za każdym razem, gdy otwiera usta. W rzeczywistości korzysta on ze swojej nieomylności bardzo rzadko, chociaż w praktyce, nawet w jego zwykłych, codziennych wypowiedziach, możemy założyć, że ma on znacznie więcej wskazówek od Ducha Świętego niż my.

Bóg nie ma ludzkiego doradcy, nawet anielskiego, jak wskazuje drugie czytanie: "Bóg nie ma ludzkiego doradcy, nawet anielskiego.Jakaż jest przepaść bogactwa, mądrości i wiedzy Boga! Jak niezgłębione są Jego decyzje i jak niezbadane są Jego drogi! Zaiste, któż znał umysł Pana? Albo kto był Jego doradcą? Ale nawet jeśli nie możemy "rozszyfrować" Bożych dróg, On może je objawić. Czyni to dla naszego zbawienia. A skoro objawił nam swoje zbawcze prawdy, to ma sens, że znalazł sposób, aby te prawdy były przekazywane w czasie bez błędów. Katolickie potwierdzenie papieskiej nieomylności nie jest arogancją ze strony Kościoła. Jest to raczej uznanie, że właśnie z powodu ludzkiej słabości (często widocznej u papieży) Bóg interweniował, aby zapewnić, że ta słabość nie zaszkodzi ani nie ograniczy prawdy. Papieska nieomylność pokazuje nam po prostu, że moc Bóg jest większy niż ludzka słabość.

Homilia na temat czytań z 21. niedzieli czasu zwykłego (A)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.