Czytania niedzielne

Podążać za swoim powołaniem. Uroczystość św. Józefa (A)

Joseph Evans komentuje czytania na uroczystość św. Józefa, a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-17 marca 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty

Józef jest wielkim świętym, ponieważ zawsze był gotowy odpowiedzieć na Boże wyzwania. Używając obrazu ze świata tenisa, Józef był zawsze gotowy do odpowiedzi na wszelkie serwowane mu przez życie wyzwania. A każde wyzwanie prowadziło go do większej wierności. 

Ewangelia dzisiejszej uroczystości - święta, które napełnia nas radością i zachęca do odnowienia własnego powołania - ukazuje Józefa w obliczu jednego z największych wyzwań, jakie mogą spotkać każdego człowieka: myśli o utracie miłości swojego życia. Jego udręka była jeszcze większa, ponieważ stał w obliczu niepokojącej sytuacji, nie wiedząc, jak do niej doszło. Maryja była w ciąży, ale jak? Zaproponowano wiele teorii na temat tego, co mógł myśleć Józef, ale kluczowym punktem jest to, że jego priorytetem było nie zawstydzić Maryi. Czy to nie zadziwiające, że pierwszy epizod, jaki znajdujemy w chrześcijańskich ewangeliach, dotyczy mężczyzny, który stara się nie zawstydzić kobiety? Są tu wielkie lekcje, szczególnie dla nas, mężczyzn. Ewangelie są o wiele bardziej "feministki". niż nam się wydaje.

Postanowiła więc zakończyć zaręczyny w jak najbardziej dyskretny sposób. Gdy o tym myślała, ukazał się jej we śnie anioł Pański i powiedział do niej: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć Maryi za żonę, bo dziecko w Niej jest z Ducha Świętego. Urodzi ona syna, a ty masz nadać mu imię Jezus, bo On zbawi swój lud od jego grzechów".Co mówi tutaj anioł? Mówi do św. Józefa (i do nas przez niego): nie bój się iść za swoim powołaniem. Powołaniem, które dla św. Józefa było zarówno małżeństwem, jak i celibatem, podobnie jak dla Matki Bożej. Maryja i Józef żyli oboma powołaniami i dlatego są wzorami zarówno dla osób żyjących w małżeństwie, jak i w celibacie.

Anioł mówi Józefowi: nie bój się żyć swoim powołaniem, wiedząc, że jest ono całkowicie poza tobą, że Bóg interweniował, że wchodzisz w sytuację, w której jesteś całkowicie nieodpowiedni, że wykracza ona daleko poza ograniczone - choć całkowicie uzasadnione - plany, które sobie ułożyłeś."to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego".).

Nie bój się wejść w sytuację, w której Duch Święty robi rzeczy, których nie rozumiesz, prosi cię o poziom miłości, którego nigdy się nie spodziewałeś, nawet o zupełnie nowy poziom czystości i wyrafinowania. Nie bój się pozwolić Duchowi Świętemu skomplikować twoje życie wejściem w nie Boga uczynionego człowiekiem. Bóg wdarł się do twojego życia w zupełnie nowy sposób, tak jak wdarł się do naszego. Dla większości z nas jest to powołanie do małżeństwa; niektórzy z nas są powołani do celibatu.

Dzisiejsze święto stawia nas przed koniecznością zastanowienia się, jak odpowiadamy na Boże plany, co często oznacza zmianę naszych własnych, mając świadomość, że te plany mogą przychodzić do nas także przez pośredników, tak jak Boże plany przyszły do Józefa przez anioła.

Homilia na czytania z uroczystości św. Józefa (A)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe