Gospel

Duch Święty, życie Kościoła. Niedziela Zesłania Ducha Świętego (A)

Joseph Evans komentuje czytania na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego (A), a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-25 maja 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty

Duch Święty obdarza darami, zarówno osobistymi, jak i wspólnotowymi, i w ten sposób buduje Kościół w jego poszczególnych częściach i jako ciało. Takie jest w dużej mierze przesłanie dzisiejszych czytań na to wielkie święto Pięćdziesiątnicy.

Czytania ukazują Ducha Świętego jako moc Boga, który przezwycięża strach i ignorancję ludzi.

Kiedy uczniowie zebrali się razem przy zamkniętych drzwiach "ze strachu przed Żydami", Jezus pojawia się wśród nich.

Posyłając ich, daje im dar Ducha Świętego, aby jako kapłani i biskupi mogli odpuszczać grzechy. W ten sposób Duch Święty objawia się jako Duch odwagi, ewangelizacyjnej gorliwości i przebaczenia. 

Pierwsze czytanie mówi o Pięćdziesiątnicy. To, co najpierw było łagodnym tchnieniem Chrystusa w dniu Jego zmartwychwstania, teraz, po Jego wniebowstąpieniu, zostaje powiększone do postaci rwącego wiatru, który przynagla apostołów, by szli i głosili tłumom (hebrajskie słowo "Pięćdziesiątnica"). "ruah" może oznaczać "puff", "wiatr" y "duch").

To tak, jakby po ponownym wywyższeniu do prawicy Ojca, Syn Boży odzyskał całą swoją moc. "puff", Którego następnie wylewa na ziemię. Jak uczy kilku Ojców Kościoła, Duch Święty może być uważany za "pocałunek" miłosną relację między Ojcem i Synem, ich wspólne tchnienie, nie zapominając jednak, że jest tak samo Bogiem i boską osobą jak Ojciec i Syn. 

W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty staje się Duchem zrozumienia, umożliwiając ludziom bardzo różnych języków i kultur zrozumienie w ich własnym języku tego, co prawdopodobnie było aramejskim przepowiadaniem apostołów. "Czyż wszyscy ci, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Więc jak to jest, że każdy z nas słyszy ich mówiących w naszym ojczystym języku?

W ten sposób Duch Święty przezwycięża w Kościele podziały i brak komunikacji spowodowane przez ludzką pychę, począwszy od wieży Babel: "I rzekł Pan: 'Zejdźmy na dół i pomieszajmy tam ich język, aby nikt nie rozumiał języka swego bliźniego'... Dlatego nazywa się to Babel, bo tam Pan pomieszał język całej ziemi" (Rdz 11,7-9).

Jak czytamy w psalmie, Duch Święty jest twórczym Duchem, który odnawia oblicze ziemi i daje życie wszystkim rzeczom.

W drugim czytaniu św. Paweł mówi Koryntianom, że Duch Święty stwarza w nas cnotę wiary, prowadząc nas do głoszenia Jezusa jako "Pan" i inspirując nas do realizacji "różnorodność ministerstw", przyznawanie wszelkiego rodzaju darowizn osobom fizycznym w celu "dobro wspólne": mądrość, wiedzę, cuda, proroctwa, języki...

Oto, co Duch Święty mógłby uczynić w naszym życiu i w naszych wspólnotach, gdybyśmy tylko, bliscy Maryi, byli bardziej otwarci na Jego działanie.

Większa modlitwa do Ducha prowadziłaby do większej odwagi, gorliwości o dusze, przebaczenia i zrozumienia, a także do całej gamy darów duchowych i większej kreatywności w naszym życiu wewnętrznym i kościelnym.

Homilia na czytania z Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (A)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótka, jednominutowa refleksja na temat czytań na Niedzielę Zesłania Ducha Świętego.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe