Gospel

Podnieś serce. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (B)

Joseph Evans komentuje czytania na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (B), a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-6 maja 2024 r.-Czas czytania: 2 minuty

Jednym z niebezpieczeństw, na jakie jesteśmy narażeni, jest postrzeganie Wniebowstąpienia jako zwykłej anegdoty o życiu Jezusa i jako nieistotnej dla naszego życia, trochę jak zakończenie pięknej bajki: "...".Wszyscy żyli długo i szczęśliwie". A potem zapominasz o historii i zajmujesz się prawdziwym życiem.

Ale wydarzenie Wniebowstąpienia Jezusa jest absolutnie niezbędne dla naszego życia: dla naszego życia wiecznego i dla naszego codziennego życia. Jest niezbędne dla naszego życia wiecznego, ponieważ Wniebowstąpienie Jezusa uczy nas kluczowego faktu: ludzkość ma miejsce w niebie. Możemy wejść do nieba z naszą duszą i ciałem, ponieważ Jezus to uczynił; a On jest tam teraz ze swoją duszą i ciałem, jako człowiek i jako Bóg. Z Jego powodu i w Nim, z powodu Jego wniebowstąpienia, my, istoty ludzkie z krwi i kości, możemy oczekiwać, że dostaniemy się do nieba takimi, jakimi jesteśmy, nie jako aniołowie, którymi nie jesteśmy, ale jako ludzie, z tymi uwielbionymi ciałami, które otrzymamy na końcu czasów.

Wniebowstąpienie jest rzeczywistością, która musi również wpływać na nasze codzienne życie. Jeśli chcemy wstąpić do nieba w chwili śmierci, musimy starać się wstępować do Boga każdego dnia naszego życia. Każdy dzień musi być wniebowstąpieniem. Nie możemy mieć nadziei na wstąpienie do Boga w chwili śmierci, jeśli przez całe życie patrzyliśmy tylko w dół na rzeczy ziemskie. "Podnieś swoje serce"Ksiądz mówi nam podczas mszy, a my odpowiadamy: "....Wznieśliśmy go do Pana". Ale czy my?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus uczy nas, że dzięki mocy Jego Wniebowstąpienia możemy wypędzać demony, mieć dar języków, łapać węże, uciekać bez szwanku przed śmiertelnymi truciznami i uzdrawiać chorych. Nie po to, byśmy się głupio przechwalali, ale by nauczyć nas, że łaska, którą Chrystus zsyła nam z nieba, naprawdę ma moc na ziemi.

Jak wznieść się do Boga w codziennym życiu? Przede wszystkim poprzez większe pragnienie Boga, poprzez przejście od ziemskiej wizji do wizji wznoszącej się. Przekłada się to na praktyczne codzienne działania: czynimy niebo bardziej naszą ambicją niż ziemski sukces; szukamy chwały Bożej bardziej niż własnej; szukamy skarbu w niebie bardziej niż bogactwa na ziemi; dążymy bardziej do prawdziwego piękna cnoty i miłości - Boga i bliźniego - niż do pustego piękna ubrań i wyglądu fizycznego. To właśnie w przyjmowaniu Eucharystii Bóg najbardziej przyciąga nas do siebie. W spowiedzi uwalniamy się od grzechów, które nas gnębią. W codziennej modlitwie nasze serce wznosi się do Pana. Poprzez duchową lekturę i medytację Pisma Świętego Duch Święty pomaga nam skierować nasz wzrok ku niebu.

Homilia na temat czytań z uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego (B)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.