Gospel

"Czyńcie uczniów ze wszystkich narodów". Uroczystość Trójcy Przenajświętszej (B)

Joseph Evans komentuje czytania na uroczystość Trójcy Przenajświętszej (B).

Joseph Evans-24 maja 2024 r.-Czas czytania: 2 minuty

Po swoim zmartwychwstaniu Jezus posyła swoich uczniów, mówiąc im: "Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.". Nie jest to łatwe zamówienie: "uczniowie wszystkich narodów". Jesteśmy pośród nich. I ochrzcij ich wszystkich".w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". 

Kościół czyni tak od tamtej pory: jakakolwiek inna formuła lub sformułowanie nie byłyby ważne. Chrzest oznacza zanurzenie, obmycie, uczestnictwo w życiu i śmierci Chrystusa. Kiedy Jakub i Jan zapytali naszego Pana o pierwsze miejsca w Jego królestwie, myśląc, że zamierza ustanowić ziemskie i polityczne królestwo, Jezus odpowiedział tymi tajemniczymi słowami: "...", a następnie powiedział: "...".Czy możecie pić kielich, który Ja będę pił, lub być ochrzczeni chrztem, którym Ja będę ochrzczony?" (Mk 10:38). Tutaj przez "chrzest" Jezus rozumie swoją mękę i śmierć. Innymi słowy: "Tak jak ja zanurzam się w głębię ludzkiego cierpienia, czy ty jesteś gotów zanurzyć się w głębię ludzkiego cierpienia, czy jesteś gotów dzielić mój chrzest, moje cierpienie i moją śmierć?

Kiedy jesteśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, również wchodzimy w życie Trójcy. Kiedy chrzcimy dziecko - lub dorosłego - i zanurzamy je w wodzie lub polewamy jego głowę wodą, zanurzamy to dziecko w samym życiu Trójcy Świętej, możemy powiedzieć, że wylewamy Trójcę na to dziecko i w nie.

Tajemnica Trójcy Świętej otwiera nas na tajemnicę wewnętrznego życia Boga, które jest wyraźnie poza naszym zrozumieniem. Gdybyśmy mogli zrozumieć Boga, nie byłby On Bogiem. Bóg jest z definicji nieskończony, a my jesteśmy skończeni. Zawsze jest więcej do odkrycia. Katarzyna ze Sieny napisała w XIV wieku: "Bóg jest nieskończony.Jesteś tajemnicą głęboką jak morze, w której im więcej szukam, tym więcej znajduję; a im więcej znajduję, tym więcej szukam.".

Modlitwa jest jak zanurzenie się w Bogu, w boskim życiu. Nie potrzebujemy tlenu, a raczej wiara jest naszym tlenem, a aniołowie i święci nas prowadzą. Morze jest zarówno ciemne, jak i pełne światła i nie ma niebezpieczeństwa utonięcia. Mamy możliwość zanurzenia się w wyższej formie życia. Musimy poznać każdą osobę Trójcy indywidualnie. Możemy modlić się do Boga ogólnie, jako Boga, ale nasza relacja z Bogiem zostanie pogłębiona poprzez kontakt z każdą osobą. I zróbmy wszystko, co w naszej mocy, aby zanurzyć, zanurzyć innych w życiu Trójcy poprzez nasze świadectwo. Jesteśmy teraz posłani, aby czynić uczniami wszystkie narody, poczynając od naszego własnego.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.