Gospel

Wewnętrzna wolność. Piąta Niedziela Zwykła (B)

Joseph Evans komentuje czytania na Piątą Niedzielę Zwykłą (B), a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-1 lipca 2024 r.-Czas czytania: 2 minuty

W dzisiejszej Ewangelii widzimy Jezusa czyniącego różnego rodzaju cuda: uzdrawiającego teściową Szymona z gorączki, wypędzającego demony i leczącego choroby. Ale to tylko znak, że Duch Święty jest nad Nim. Jezus dokonuje tych czynów, ponieważ jest napełniony Duchem Świętym, a uwolnienie jest znakiem działania Ducha: "...".Pan jest Duchem, a gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność." (2 Kor 3:17). Duch jest jak wiatr, którego nie można powstrzymać. W ten sposób nasz Pan opisał działanie Ducha Nikodemowi, kiedy poszedł go odwiedzić (por. J 3:1-8). 

Mogą być chwile w życiu, kiedy czujemy się bardzo ograniczeni, pozbawieni wolności, jak Hiob w pierwszym czytaniu: "...".Czyż życie człowieka na ziemi nie jest milicją, a jego dni jak dni robotnika; jak niewolnik wzdycha za cieniem; jak robotnik czeka na swoją zapłatę. Moim dziedzictwem były zmarnowane miesiące, przydzielono mi noce trudu. Kiedy kładę się spać, myślę: Kiedy wstanę? Noc nie ma końca i jestem zmęczony przewracaniem się aż do świtu. 

Uczucie to może być obiektywne lub przesadzone. W obu przypadkach musimy pamiętać, że wolność jest przede wszystkim wewnętrzna. Tym, co naprawdę odbiera wolność, są wewnętrzne ograniczenia: uzależnienia, słabości charakteru. Ktoś - na przykład chrześcijańscy męczennicy - może być zamknięty w więzieniu i być wewnętrznie całkowicie wolny. 

Potrzebujemy Ducha Świętego, aby dał nam łaskę odnalezienia wolności. Wkrótce rozpocznie się Wielki Post i jest to dobra okazja, aby zadać sobie pytanie, co musimy zmienić, aby wzrastać w wolności: co należy w nas wyciąć (wada do wyeliminowania) lub poprawić (cnota do rozwoju)? Jaka wada, zły nawyk lub nałóg odbiera mi wolność? Może to być lenistwo, przywiązanie do telefonu lub internetu, do jedzenia lub picia, do wydawania pieniędzy lub cokolwiek innego. Wielki Post to czas łaski, aby bardziej walczyć z tymi nałogami i znaleźć większą wolność w Bogu. Sakrament spowiedzi jest sakramentem wolności, ponieważ uwalnia nas od naszych grzechów.

Jeśli jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, będziemy napełnieni wolnością. Paweł w drugim czytaniu, ta wolność prowadzi nas do tego, że chętnie stajemy się niewolnikami innych: "...jesteśmy wolni, aby być niewolnikami innych".Ponieważ będąc wolnym, uczyniłem się niewolnikiem wszystkich, aby wygrać jak najwięcej.". Tak jak zrobił to Jezus. Wolność znajduje swój najpełniejszy wyraz w pełnym miłości poddaniu się.

Homilia na temat czytań z V Niedzieli Zwykłej (B)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe