Gospel

Człowieczeństwo i boskość Chrystusa. Dwunasta Niedziela Zwykła (B)

Joseph Evans komentuje czytania z 12. Niedzieli Zwykłej, a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-20 czerwca 2024-Czas czytania: 2 minuty

Kilka fragmentów Starego Testamentu jasno pokazuje, że kontrola nad morzem była boską prerogatywą. 

Ogólnie rzecz biorąc, Żydzi patrzyli na morze ze strachem: reprezentowało ono chaos i było domeną tak przerażających potworów morskich jak Lewiatan (zob. Job 41). Jednak kilka psalmów wyraża Bożą kontrolę nad morzami i falami: zobacz Psalmy 89, 9, 93, 4, a przede wszystkim 107, 28-29, który jest częścią dzisiejszego psalmu. Lecz oni wołali do Pana w swoim utrapieniu, a On wyrwał ich z kłopotu. Łagodnym powiewem uciszył burzę, a fale morskie się uspokoiły.

To może pomóc nam zrozumieć zdumienie uczniów, opisane w dzisiejszej Ewangelii, gdy Jezus uspokaja fale. "Ogarnął ich strach i mówili do siebie: "Ale kto to jest? Nawet wiatr i morze są mu posłuszne!"..

Innymi słowy, zaczynali dostrzegać boską moc Jezusa. Że mógł uspokoić fale kilkoma słowami: "Cisza, bądź cicho!", -Mógł jedynie zasugerować, że sam był w jakiś sposób boski. Tylko Bóg może wyznaczyć granice morza (jak uczy dzisiejsze pierwsze czytanie) i tylko On może uspokoić jego furię.

Epizod ten jest jednym ze sposobów, w jaki Chrystus stopniowo objawiał swoją boskość uczniom za pomocą boskiej pedagogiki. Gdyby próbował zrobić to wszystko od razu na początku swojej służby, albo by Mu nie uwierzyli, albo, gdyby to zaakceptowali, rzuciliby się przed Nim na ziemię i nie odważyliby się powstać. Bóg okazuje swoją moc zarówno przez jej ujawnianie, jak i ukrywanie, tak jak wtedy, gdy dał Mojżeszowi tylko przebłysk swojej boskiej chwały, ponieważ było to wszystko, co mógł znieść (zob. Wj 33). 

Pozorny sen Jezusa w łodzi był z pewnością oznaką jego prawdziwego człowieczeństwa. Dał z siebie tak wiele dla tłumów, że był wyczerpany, tak zmęczony, że mógł spać w środku burzy. Ale ujawniło to również Jego boskość. Bóg jest najlepszym możliwym nauczycielem, który czuwa i objawia swoją moc zgodnie z naszymi słabościami i potrzebami.

Ale boskie stworzenie wykracza poza materialny wszechświat. W rzeczywistości Jego duchowe stworzenie lub ponowne stworzenie jest jeszcze większym dziełem. Jak uczy nas dzisiejsze drugie czytanie, bycie "w Chrystusie" oznacza bycie "nowym stworzeniem". Bóg stwarza nas na nowo przez łaskę. Tak jak ogromna jest władza Jezusa nad widzialnym stworzeniem, tak jeszcze bardziej okazuje On swoją moc, przemieniając nas przez łaskę. Ucisza burze namiętności i zła w naszym życiu, abyśmy mogli żyć w pokoju Bożej miłości.

Homilia na temat czytań z 12. niedzieli czasu zwykłego (B)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.