Gospel

Wolność, by kochać Boga. Dziesiąta Niedziela Zwykła (B)

Joseph Evans komentuje czytania na X Niedzielę Zwykłą, a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-6 Czerwiec 2024-Czas czytania: 2 minuty

Jeśli spróbujemy żyć naszą wiarą, napotkamy sprzeciw. Jest to główny temat dzisiejszych czytań. 

Pierwsze czytanie ukazuje szatana jako głównego przeciwnika Boga od samego początku i opisuje negatywne konsekwencje grzechu pierworodnego. Zamiast przekleństw, Bóg wypowiada proroctwa, zapowiadając, jak grzech wpłynie na ludzkość w całej historii. 

Rzeczywiście, nienawiść diabła do ludzkości mówi wiele o godności osoby ludzkiej. Utraciwszy własną godność, szatan zazdrości naszej. I jak potwierdził Ojciec Święty w swoim ostatnim dokumencie na temat godności ludzkiej (Dignitas Infinita)To grzech najbardziej niszczy naszą godność.

Ale diabeł nie ma nad nami władzy, jeśli pozostajemy blisko Chrystusa. Jezus jest najsilniejszym człowiekiem, który wdarł się do twierdzy szatana, pokonał go i związał (Mk 3, 27). Jest to pokazane w Księdze Objawienia (Ap 20:1-3), chociaż jest również jasne, że diabeł może nadal działać, chociaż jego czas na to jest ograniczony (Ap 12:12). Jest on jak zranione i umierające zwierzę, które dzięki temu może być jeszcze bardziej okrutne.

Dlatego diabeł robi wszystko, co w jego mocy, aby utrudnić dzieło ewangelizacji. Dlatego w dzisiejszej Ewangelii widzimy, jak najpierw podburza dalszą rodzinę Chrystusa, aby spróbować ograniczyć Jego posługę. 

Jakie to smutne, gdy rodzina, nawet rzekomo chrześcijańska, sprzeciwia się pragnieniu jednego ze swoich członków, by oddać się Bogu. A potem szatan nakłania uczonych w Piśmie, by twierdzili, że Jezus był opętany przez ducha nieczystego. Zaprawdę, diabeł jest kłamcą i ojcem kłamstwa (J 8,44). Nie mogło być większego kłamstwa. Jezus jest tym, który przyszedł, aby pokonać i związać szatana, a oni twierdzą, że jest opętany przez diabła! Szatan jest naprawdę wielkim oskarżycielem (Ap 12,10).

Oskarżenie tych uczonych w Piśmie jest tak prymitywne i fałszywe, że Jezus musi ich ostrzec przed tym, co nazywa bluźnierstwem. "przeciwko Duchowi Świętemu".. Jest to grzech, który jest uporem w grzechu, grzech, który jest zamknięty na łaskę, a nawet na rozum. Bóg chce nam przebaczyć, ale nie narzuca swojego miłosierdzia. 

Grzech przeciwko Duchowi opiera się nawet Bożemu miłosierdziu. Oto skrajności, do których może posunąć się ludzki upór.

Fragment kończy się naleganiem Jezusa na wolność, której potrzebuje do swojej zbawczej misji. Nie będzie uwięziony przez więzy rodzinne. Musimy kochać nasze rodziny, ale być gotowi tworzyć nowe dla dobra Królestwa, w tym te tworzone przez osoby żyjące w celibacie.

Homilia na temat czytań z 10. niedzieli czasu zwykłego (B)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.