Gospel

Spełnienie Bożej obietnicy. Czwarta Niedziela Adwentu (B)

Joseph Evans komentuje czytania na Czwartą Niedzielę Adwentu (B), a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-21 Grudzień 21 Grudzień 2023-Czas czytania: 2 minuty

Niemal na progu narodzin Chrystusa Kościół cofa nas o dziewięć miesięcy do momentu Wcielenia, tego dnia w Nazarecie, kiedy Najświętsza Maryja Panna poczęła w swoim łonie Boga-człowieka. A w dzisiejszym pierwszym czytaniu Kościół przenosi nas jeszcze dalej w przeszłość, ponad dziewięćset lat przed tym wydarzeniem, do momentu, w którym Bóg za pośrednictwem proroka Natana obiecał Dawidowi wieczną dynastię jego rodu: "Twój dom i twoje królestwo zawsze będą stały mocno przede mną, twój tron będzie trwał na wieki".

Obietnica ta spełniła się, gdy Maryja poczęła, a za kilka godzin syn z rodu Dawida, syn Maryi, Jezus Chrystus, narodzi się ponownie poprzez liturgię Kościoła. Jak Bóg powiedział do Dawida: "Wskrzeszę twoje potomstwo po tobie. Ustanowię jego królestwo dla tego, który wyjdzie z twego łona. On zbuduje dom dla mego imienia, a Ja utwierdzę tron jego królewskości na wieki.. To jest Jezus, Dziecię, które narodzi się w Betlejem, mieście Dawida. To dziecko zostało zapowiedziane przez anioła Gabriela, posłanego przez Boga do Maryi: "Pan Bóg da mu tron jego ojca Dawida; będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca".. Boża obietnica dana Dawidowi wiele wieków wcześniej wypełniła się teraz w poczęciu i narodzinach Jezusa.

Dlatego Kościół zachęca nas dzisiaj w czytaniach do zaufania Bogu, który zawsze dotrzymuje swoich obietnic. Ich spełnienie może zająć trochę czasu, ale mogą zostać dotrzymane. "w tajemnicy przez wieki wieków".Paweł w drugim czytaniu, ale na koniec możemy zaśpiewać razem z dzisiejszym psalmem: "Będę śpiewał na wieki o miłosierdziu Pana, będę głosił Twoją wierność przez wszystkie wieki. Ponieważ powiedziałeś: 'Miłosierdzie jest wieczną budowlą', ustanowiłeś swoją wierność bardziej niż niebiosa"..

Aby ta obietnica mogła się spełnić, historia musiała przybrać wiele zwrotów. Powtarzająca się niewierność Izraela doprowadziła do wielkiego cierpienia, upadku królestwa, wygnania i upokorzenia narodu. Ale podczas gdy Izrael był niewierny, Bóg był wierny swojemu słowu. Bóg nie zbawia nas z powodu naszej wierności. Raczej zbawia nas od naszej niewierności. Obchodząc Boże Narodzenie w tym roku, gdy na świecie jest tak wiele cierpienia spowodowanego ludzkim grzechem, dobrze byłoby pamiętać o tej prawdzie.

Homilia na temat czytań z Czwartej Niedzieli Adwentu (B)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.