Czytania niedzielne

"Z dobrego skarbu serca człowieka". VIII Niedziela Zwykła

Andrea Mardegan komentuje czytania z VIII Niedzieli Zwykłej, a Luis Herrera proponuje krótką homilię wideo. 

Andrea Mardegan / Luis Herrera-23 lipca 2022 r.-Czas czytania: 2 minuty

Komentarz do czytań na VIII niedzielę czasu zwykłego

W centralnej części "kazania na równinie" Jezus otworzył swoim uczniom i słuchającym go poganom drogę do stania się Synami Najwyższego i do bycia miłosiernym jak Ojciec. Centralne słowa przesłania Jezusa i Ewangelii Łukasza. Jezus wyraził w sposób pozytywny program życia dla swoich uczniów, podając siedemnaście imperatywów napominających: "...".Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was oczerniają; nadstawiajcie policzek, nie odmawiajcie mu szaty, dawajcie temu, kto was prosi, nie żądajcie od tego, kto od was bierze; czyńcie ludziom tak, jak byście chcieli, żeby wam czyniono, kochajcie, czyńcie, użyczajcie, bądźcie miłosierni, nie sądźcie, przebaczajcie, dawajcie, mierzcie liberalnie.". W kolejnej części swojego dyskursu Jezus ostrzega ich przed możliwymi zagrożeniami duchowymi w ich relacji z Bogiem i z braćmi w wierze.

Jeśli nie przyjmą drogi Miłosierdzia, a będą podążać innymi drogami, lub uważać się za lepszych od innych, lub myśleć, że są lepsi od Mistrza, wtedy będą jak ślepcy, a jeśli będą działać jako przewodnik, będą ślepcami prowadzącymi innych ślepców. Jezus używa tego obrazu w Mateuszu mówiąc o faryzeuszach. U Łukasza Jezus używa go w stosunku do swoich uczniów. Rozumiemy więc, że wypaczenia faryzeuszy nie są ich wyłączną domeną, ale mogą się przydarzyć także chrześcijanom. W relacjach braterskich ci, którzy nie idą drogą nieosądzania i nie potępiania, łatwo wpadają w pokusę pragnienia doskonałości dla swoich braci, bez żadnej plamki w oku, ale także bez odniesienia do Boga i Jego miłosierdzia. Pokusę tę można porównać do posiadania belki w oku, która oślepia.

Paweł pisze do Filipian, że widzi siebie jako "...człowieka świata".Żyd, syn Żydów; co do Prawa - faryzeusz; co do gorliwości - prześladowca Kościoła; co do sprawiedliwości wynikającej z przestrzegania Prawa - bez winy.". Natomiast po poznaniu Chrystusa wszystkie te rzeczy uważa za "...".stratą przed wzniosłością poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Ze względu na niego straciłem wszystko i uznałem za śmieci, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim.". Jeśli porzucimy dążenie do doskonałości we własnych siłach i wejdziemy na drogę wzniosłości poznania Chrystusa, to możemy pomóc bratu usunąć plamkę z jego oka. Nie jesteśmy już ślepi. W ten sposób wydajemy dobre owoce Bożej miłości, otrzymane i dane, które niewątpliwie objawiają nam, że drzewo jest dobre, nawet jeśli jest ułomne. Jezus zapewnia nas, że z dobrego skarbu serca dobrego człowieka wychodzą dobre uczynki i dobre słowa oraz owoce Ducha: "miłość, radość, pokój, wielkoduszność, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, panowanie nad sobą".

Homilia na temat czytań z VIII niedzieli czasu zwykłego

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliakrótkie jednominutowe refleksje do tych lektur.

AutorAndrea Mardegan / Luis Herrera

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe