Czytania niedzielne

"Pierwszy dzień nowego życia świata". I Niedziela Wielkanocna

Andrea Mardegan komentuje czytania na Pierwszą Niedzielę Wielkanocną, a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo. 

Andrea Mardegan-14 kwietnia 2022 r.-Czas czytania: 2 minuty
NIEDZIELA WIELKANOCNA

Komentarz do czytań na I niedzielę św. Pember

Pod koniec narracji o Męce Łukasz przedstawia Józefa z Arymatei, który prosi o ciało Jezusa, zdejmuje je z krzyża, owija w prześcieradło i grzebie w nowym grobie wykutym w skale. Następnie pisze: "Kobiety, które mu towarzyszyłyñSzli za nim z Galilei i widzieli grób i grobowiec.óJego ciało zostało ułożone. Gdy wrócili, przygotowali przyprawy i mirrę. A sáNastępnego dnia odpoczywali zgodnie z nakazem". Same kobiety są świadkami tego, co wydarzyło się pierwszego dnia tygodnia, pierwszego dnia nowego życia świata. Zaczyna się od nich, kobiet, ekspertek od towarzyszenia śmierci i życia, które się zaczyna: będą świadkami narodzin człowieczeństwa Jezusa do nowego życia, pierwocin naszego przyszłego życia. Chrystus Bóg wcielony, w środku nocy narodził się z łona nowej skały grobu, do nowego życia.

Nie pomyśleli, jak usunąć kamień, ale ich impuls miłości zostaje nagrodzony przez autora życia: kamień nie zamyka już grobu. Łukasz, który mówi o aniołach w kilku fragmentach Ewangelii, mówi tu jednak, że kobietom ukazują się dwaj mężczyźni w olśniewających szatach. Również w Dziejach Apostolskich mówi o dwóch mężczyznach, którzy pojawiają się i rozmawiają z jedenastoma po wniebowstąpieniu. "Dwaj mężczyźni" to także Mojżesz i Eliasz na górze przemienienia, którzy rozmawiają z Jezusem. "ich exodusu, który él miało się dopełnić w Jerozolimie" (Łk 9:30-31). Mojżesz i Eliasz są również protagonistami Pisma Świętego, którzy dają świadectwo o Chrystusie, jak wyjaśnił Jezus dwóm uczniom na drodze do Emaus, "..." (Łk 9, 30-31).i, poczynając od Mojżesza i idąc za wszystkimi prorokami". A nieco później do jedenastu apostołów i "jego koledzyñeros"i zamknięci w Wieczerniku wieczorem tego samego pierwszego dnia tygodnia, otwierając swe umysły na rzeczy napisane o Nim".w prawie Mojżeszaéw Prorokach i Psalmach.".

Przede wszystkim jednak obaj mężczyźni przypominają kobietom, że On, jeszcze w Galilei, mówił o swojej śmierci, a także o swoim zmartwychwstaniu. "Pamiętaj", mówią ci ludzie, czyli anioły o ludzkich rysach. Kobiety pamiętają i biegną opowiedzieć, co się stało. Są nie tylko trzy, ale kilka. W tym samym dniu Zmartwychwstania, pustego grobu, rzeczy usłyszanych przez ludzi ze szczególnym światłem, doświadczają upokorzenia maluczkich wobec silnych, którzy rządzą. "Wzięli to za urojenia i nie uwierzyli im".. Swoją drogą, jeszcze Go nie widzieli. Ale oni wierzą na podstawie Jego słowa, które usłyszeli w Galilei. I są błogosławieni. Osiągają pierwszy krok: Piotr wychodzi i widzi pusty grób. Wkrótce wszyscy zobaczą go i jego rany i znów usłyszą jego głos, który nigdy nie umrze.

Homilia na temat czytań z I Niedzieli Wielkanocnej

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliakrótkie jednominutowe refleksje do tych lektur.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.