Pismo Święte

"Przyobleczcie się w nowego człowieka" (Ef 4, 20-24).

Juan Luis Caballero-22 marca 2022 r.-Czas czytania: 4 minuty
Efezjan

List do Efezjan, po tym jak mówi o tajemnicy Kościoła, w którą należy wierzyć, wyjaśnia dalej, że ta tajemnica trzeba żyć (Ef 4, 1 - 6, 17). To życie chrześcijańskie ma charakter eklezjalny i jest przedstawione jako życie NEW MAN i z dzieci światła. Zasady rządzące nim podane są w Ef 4,20-24 (por. Kol 3,5-10); kolejne wersety zilustrują te zasady tym, czego unikać i co robić (Ef 4,25 - 5,20).

Nie tak jak żyją poganie

"Dlatego to mówię i świadczę w Panu, abyście już nie żyli tak, jak żyją poganie, w ich próżnych myślach, w ich umysłach zaciemnionych, w ich umysłach wyobcowanych z życia Bożego, z powodu niewiedzy, w której są zaślepieni ślepotą swoich serc. Niezdolni, oddali się przewrotowi, by z chciwością pracować nad wszelką nieczystością." (Ef 4:17-19).

Nowe życie Wierzący z poganList jest w zasadzie skierowany do nich i przedstawiony w opozycji do zachowania "Poganie, którzy nie wierzą w Chrystusa".. Życie to charakteryzuje się "by mieć zaciemniony umysł". i przez "żyjąc poza Bogiem".. Nowe życie to nie zmiana tożsamości (nadal są poganami), ale mentalności i zachowania (nie mają już żyć jak poganie). 

Powód, dla którego niewierzący poganie prowadzą takie życie, można znaleźć w "...".niewiedza". oraz w "stwardnienie". ich serc. I stąd ich działanie: "indolencja, perwersja e nieczystość".. Słowa te podejmują biblijne i żydowskie sposoby widzenia (Wis 14,22; 15,11; Filon, Dekalog 8; Flavius Josephus, Antyki żydowskie 10, 142), obecny także w Nowym Testamencie (Dz 17, 30; 1 P 1, 14; 2, 15; por. Rz 1, 21-24).

Aby odnowić i przyodziać się

"Ty natomiast nie w ten sposób poznałeś Chrystusa.-Jeśli rzeczywiście usłyszeliście go i zostaliście nauczeni zgodnie z prawdą, która jest w Jezusie, aby porzucić dawną rozmowę o starym człowieku, który jest zepsuty według jego uwodzicielskiej żądzy, aby odnowić się w duchu umysłu i przyoblec nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w prawdziwej sprawiedliwości i świętości." (Ef 4, 20-24).

Nowe życie wierzących jest podkreślone przez kontrast z życiem poganie. Te w. 20-24 stoją więc w opozycji do w. 18: w obliczu ignorancja (guilty = hard-heartedness) pogan mówi się o wiedza Chrystusa. Następnie. Działanie chrześcijańskie (Ef 4, 25 - 5, 20) należy przeciwstawić pogańska praca opisane w Ef 4, 19. 

List ustanawia istotny związek między nowym życiem a poznaniem Chrystusa. Te w. 20-24 z uporem nawiązują do katechezy chrzcielnej: "...".nauczyłeś się, słyszeliście, was nauczono".. W liście użyto sformułowania nauka Chrystusa podkreślenie, że celem katechezy jest przedstawienie żywej osoby, którą należy poznać i nawiązać z nią osobistą relację, Chrystusa, w którym odczytujemy Boży plan dla ludzkości (por. 1 Kor 2, 2; Ga 2, 20; Flp 1, 21). Chrystus to Ewangelia, którą słyszałeś i której cię uczono, Zmartwychwstały, którego nie można oddzielić od Jezusa, syna Maryi, który żył wśród ludzi, został odrzucony i umarł na krzyżu. Tego człowieka, który jest prawdą o chwalebnym Chrystusie, muszą się nauczyć poznawać. Znajomość Jezusa Chrystusa jest więc konieczna nie tylko dla wzrostu eklezjalnego, ale jest także podstawą moralnego postępowania wierzących, gdyż w Nim kształtujemy nowego człowieka.

Treść otrzymanego nauczania dotyczy. pozostawić, odnowić y płaszcz. Po pierwsze, mówi o. negatywnyPunkt pierwszy: trzeba pozbyć się starego człowieka, czyli tego wszystkiego, co według Kol 3,8 jest gniewem, zapalczywością, złośliwością, bluźnierstwem i nieuczciwym gadaniem. Następnie mówi o. pozytywnyw bezpośredniej opozycji do w. 17: poganie są rządzeni przez próżne myślipodczas gdy bycie chrześcijaninem charakteryzuje się duchowa odnowa inteligencjiczyli wyższej części intelektu. Dzięki temu wierzący może poznać Chrystusa i przyoblec się w nowego człowieka (por. 1 Tes 5,8; Gal 3,27; Rz 13,14; 1 Kor 15,43, 53-54; 2 Kor 5,3-4; Kol 3,10; Ef 6,11). Wyrażenie "który został stworzony według Boga".który nawiązuje do stworzenia Adama (por. Wis 9,1-3; 2,23; Si 17,1; 33,10), potwierdza, że twórcą nowej ludzkości jest sam Chrystus, wypełniając w ten sposób Boży plan wobec ludzkości.

Wizerunek płaszczWreszcie nie odnosi się do czegoś jedynie zewnętrznego, jak w przypadku ubrań. List mówi o. zbyć i płaszczJest to odniesienie do zmiany moralnej, ponieważ sposób działania wyraża, podobnie jak ubranie, osobowość, sposób bycia człowieka. A żeby było jasne, że nie jest to coś zewnętrznego, Paweł dodaje o "nowy człowiek".Wierzący przyobleczony jest w nową istotę, tę odnowioną przez Chrystusa, jako osoba indywidualna i jako członek Kościoła. W ten sposób chrześcijanin staje się światłem świata (Ef 5, 8), przed którym usuwane są ciemności, gdyż zmartwychwstał z Chrystusem i został przez Niego oświecony (Ef 5, 14).

AutorJuan Luis Caballero

Profesor Nowego Testamentu, Uniwersytet w Nawarze.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe