Pismo Święte

"Na pustyni - miłość Syna do Ojca", I Niedziela Wielkiego Postu

Komentarz do czytań z I niedzieli Wielkiego Postu i krótka wideo homilia księdza Luisa Herrery.

Andrea Mardegan / Luis Herrera-3 marca 2022 r.-Czas czytania: 2 minuty
NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Łukasz mówi, podobnie jak Mateusz i Marek, o czterdziestodniowym pobycie Jezusa na pustyni, gdzie jest kuszony przez szatana; i, podobnie jak Mateusz, relacjonuje trzy pokusy. Zmienia jednak kolejność, by zakończyć się kuszeniem świątyni w Jerozolimie: cała jego Ewangelia patrzy w stronę świętego miasta. W opowiadaniu o Chrzcie Świętym objawia się miłość Ojca: "Ty jesteś moim Synem, Umiłowanym".Na pustyni widzimy miłość Syna do Ojca. Diabeł w pierwszej pokusie odwołuje się właśnie do swojego boskiego filiacji: "...".Jeśli jesteś Synem Bożym".. Jezus jest napełniony Duchem Świętym i to Duch prowadzi Go na pustynię. U Mateusza pokusy występują przy końcu czterdziestu dni postu; u Łukasza mają miejsce przez cały ten okres, jakby chcąc nam powiedzieć, że podczas najbardziej intensywnej modlitwy, w największej bliskości z Bogiem, próby mogą być najliczniejsze.

Pierwsza pokusa dotyczy wykorzystania mocy bycia synem Bożym. Jezus odmawia używania boskiej mocy dla siebie; jest to moc, której, ponieważ jest boska, będzie zawsze i wyłącznie używał w służbie innym: będzie uzdrawiał, karmił, przebaczał, zbawiał. Tak więc ze skarbca Kościoła każdy chrześcijanin jest zaproszony do korzystania z dóbr duchowych i materialnych w służbie innym, a nie dla własnej korzyści, choćby to była tylko własna próżność. Na propozycję przemiany kamieni w chleb, Jezus odpowiada Księgą Powtórzonego Prawa: "Człowiek nie samym chlebem żyje".. Słowo Boże odrzuca kusiciela.

W drugiej pokusie diabeł prowadzi Jezusa w górę, proponując mu zdobycie ziemskiej władzy panowania nad wszystkimi królestwami doczesnymi i odpowiadającej jej chwały, unikając przejścia przez drogę męki i śmierci na krzyżu w posłuszeństwie wobec planu Ojca, ale skłaniając się do kultu księcia tego świata. Jezus z absolutną prostotą Pisma Świętego (Pwt 6,13) mówi mu, że cześć i uwielbienie należą się tylko Bogu. W ten sposób pokazuje swoje całkowite przylgnięcie do tajemniczego planu Ojca: droga unicestwienia w śmierci krzyżowej, aby potem "wywyższony na prawicę Boga". (Dz 2:33).

W trzeciej pokusie diabeł naśladuje Jezusa i posługując się Pismem Świętym przekonuje go, by rzucił się ze szczytu świątyni, prosząc Ojca o cudowną interwencję, która go uratuje. Jest to pokusa, by prosić Boga o użycie swojej siły dla kaprysu, który nie jest w Jego planach. Jest napisane: "Nie będziesz kusił Pana, Boga swego". Bóg jest obecny, kocha nas i zbawia nas według swojej opatrzności i swojego czasu, który czasami kontrastuje z naszymi oczekiwaniami. Diabeł został pokonany, ale powróci w czasie końca. Jezus pokona go ponownie swoim całkowitym posłuszeństwem wobec Ojca.

Homilia w jednej minucie

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliakrótkie jednominutowe refleksje do tych lektur.

AutorAndrea Mardegan / Luis Herrera

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.