Pismo Święte

"Przemienienie wskazuje nam drogę", II Niedziela Wielkiego Postu

Komentarz do czytań na II niedzielę Wielkiego Postu i krótka wideo-homilia księdza Luisa Herrery.

Andrea Mardegan / Luis Herrera-9 marca 2022 r.-Czas czytania: 2 minuty
NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Łukasz umieszcza Przemienienie Jezusa, podobnie jak Mateusz i Marek, po pierwszej zapowiedzi apostołom Jego męki, śmierci i zmartwychwstania oraz po zaproszeniu do wzięcia krzyża każdego dnia i pójścia za Nim, do stracenia dla Niego życia i tym samym jego ocalenia. W tych ramach tajemnica nabiera jednego z najważniejszych znaczeń. Jezus daje trzem najbliższym apostołom antycypację swego zmartwychwstania i widzialność swej boskości, która rozświetla Jego człowieczeństwo, Jego oblicze, a także szaty, które wtedy bardziej niż dziś podkreślały rolę i godność osoby. 

Relacja Łukasza dodaje trzy szczegóły do relacji Mateusza i Marka. Pierwszym z nich jest modlitwa. Jezus idzie na górę, aby się modlić, a podczas dialogu z Ojcem jest blask Jego twarzy i połysk Jego szaty. Sprawia, że chcemy iść za Jezusem na górę, aby naśladować Go w modlitwie i pozwolić się oświecić, tak jak On, miłością Ojca: "..." (Mateusz i Marek).Pan jest moim światłem i moim zbawieniem: kogo mam się bać?". "Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, o Boże mojego zbawienia". (Ps 26).

Drugi to temat rozmowy z Mojżeszem i Eliaszem: "Mówili o Jego wyjściu, którego miał dokonać w Jerozolimie". Jerozolima jest bardzo mocno obecna jako cel całej Ewangelii Łukasza, a przede wszystkim jako cel życia Jezusa: jego exodus to męka i śmierć na krzyżu, ze zmartwychwstaniem i wniebowstąpieniem do nieba. Wniebowstąpienie jest u Łukasza punktem kulminacyjnym i zakończeniem jego Ewangelii, wyjściem człowieka Jezusa do niebieskiego Jeruzalem, aby zasiąść po prawicy Ojca. I jest też na początku Dziejów Apostolskich, a więc historii Kościoła: "Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i Samarii, i aż po krańce ziemi"..

Trzecim oryginalnym szczegółem Łukasza jest sen, który spotyka trzech apostołów. Pierwsze czytanie, o przymierzu Boga z Abramem, proponuje nam interpretację tego snu. Abram przygotowuje obrzęd zawarcia przymierza zgodnie z ówczesnymi zwyczajami: zwierzęta przecięte na dwie części, pośrodku których przechodzili kontrahenci, aby wskazać, że ten sam los spotkałby ich, gdyby przekroczyli przymierze. Jednak z powodu snu Abrama tylko Bóg przeszedł między rozciętymi zwierzętami. Przymierze Boga jest jednostronne, zamierzone i ofiarowane Jego ludowi przez Niego samego jako akt bezwarunkowej miłości. Możemy przyjąć ten dar, możemy przyjąć tę łaskę. I aby to uczynić, Przemienienie wskazuje nam drogę: pójść za Jezusem na górę modlitwy, aby został oświecony przez Boga; towarzyszyć Jezusowi w Jego drodze na krzyż i zmartwychwstanie, i wniebowstąpienie do nieba; a potem być wszędzie Jego świadkami, z mocą Ducha Świętego i towarzystwem przyjaciół w niebie i na ziemi.

Homilia w jednej minucie

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliakrótkie jednominutowe refleksje do tych lektur.

AutorAndrea Mardegan / Luis Herrera

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.