Gospel

Poprzednik Pana. Druga Niedziela Adwentu (B)

Joseph Evans komentuje czytania na Drugą Niedzielę Adwentu (B), a Luis Herrera wygłasza krótką homilię wideo.

Joseph Evans-7 grudnia 2023-Czas czytania: 2 minuty

Postać Jana Chrzciciela jest bardzo obecna w Adwencie. Czekamy na przyjście Chrystusa, a Jan został posłany, aby przygotować Izrael na przyjście naszego Pana. Musimy jednak być gotowi, otwarci na Bożą łaskę. Dzisiejsze pierwsze czytanie umieszcza to wszystko w kontekście. Izrael zgrzeszył (i pamiętajmy, że my również jesteśmy nowym Izraelem w naszej grzeszności) i został ukarany przez Boga.

Ale Pan, poprzez Izajasza, oferuje przesłanie pocieszenia. Jakże odpowiednie jest to dla Adwentu: co może być bardziej pocieszającego niż przyjście wszechmogącego Boga jako małego, bezbronnego dziecka potrzebującego naszej czułości?

Bóg chce nas pocieszać, jeśli tylko chcemy być pocieszani. "Twój grzech został odpokutowany" Bóg przygotowuje drogę dla wygnańców w Babilonie, aby mogli powrócić do swojej ziemi (częścią kary za grzechy Izraela było wygnanie do tego wielkiego pogańskiego miasta). Dla Izraela przygotowana jest prosta droga, z obniżonymi górami i wzgórzami oraz spłaszczonymi klifami.

Nie musimy rozumieć tego dosłownie, tak jakby Bóg chciał pomóc ludowi Izraela w powrocie do domu. Chodzi po prostu o to, że Bóg upraszcza wszystko, aby ludzie mogli do Niego powrócić.

To my sami komplikujemy sprawy. Rzeczywiście, częścią naszego nawrócenia w tym Adwencie może być próba bycia prostszym i bardziej bezpośrednim, próba uniknięcia dwulicowości i nieszczerości.

Jan celowo przedstawia się jako postać w typie Eliasza, usługując na tym samym obszarze, a nawet nosząc ten sam rodzaj szorstkiego ubrania, które prorok nosił dziewięć wieków przed Chrystusem, szatę ze skóry wielbłądziej.

Całe wieki wcześniej Eliasz został wysłany, aby nawrócić Izraela z ich podwójnego oszustwa, kiedy próbowali czcić zarówno Boga, jak i fałszywego boga płodności Baala, którego kult dopuszczał liczne formy niemoralności.

Działając w ten sposób, Chrzciciel wypełniał starożytne proroctwa o powrocie Eliasza. Oczekiwano, że Eliasz - który został zabrany do nieba najwyraźniej żywy w rydwanie ognia - powróci. Nie powrócił osobiście, ale Jezus wyjaśnił, że Jan wypełnił to proroctwo: on sam był jak nowy Eliasz.

Jan wskazuje na większą moc Tego, którego oczekuje, Jezusa Chrystusa, który chrzci Duchem Świętym, Bogiem, ponieważ sam jest Bogiem. Czytania chcą nam uświadomić moc Boga, również w czasie. Drugie czytanie uczy nas, że Bóg jest całkowicie poza naszą ograniczoną koncepcją czasu: "Dla Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień"..

Jesteśmy zaproszeni do bycia świadomymi zbawczej mocy Boga, również po to, by nie popaść w pesymizm lub rozpacz, tak jakby nasza sytuacja była beznadziejna. Bóg może działać, aby nas zbawić, i jest gotów to uczynić: chce tylko trochę szczerości z naszej strony.

Homilia na temat czytań z Drugiej Niedzieli Adwentu (B)

Ksiądz Luis Herrera Campo oferuje swój nanomiliaKrótkie, jednominutowe rozważania do tych niedzielnych czytań.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.