Zasoby

Element materialny, ludzkie gesty i słowa w małżeństwie, święceniach kapłańskich i namaszczeniu chorych

Pogłębianie sakramentów jest niezbędne dla formacji chrześcijan. W niniejszym artykule dogłębnie przeanalizowano element materialny, ludzkie gesty i słowa związane z zawarciem małżeństwa, udzieleniem sakramentu święceń i namaszczeniem chorych.

Alejandro Vázquez-Dodero-21 styczeń 2023-Czas czytania: 3 minuty
Sakramenty materialne

Sakramenty mają zawsze element materialny, ludzkie gesty i słowa (Unsplash / Seminarium św. Jana).

W poprzednich dwóch faszykach omówiliśmy znaczenie pozostałych czterech sakramentów, które wraz z trzema, którymi zajmujemy się w tym wierszu, odpowiadają wszystkim ważnym momentom w życiu chrześcijanina: dają narodziny i wzrost, uzdrowienie i misję na drodze wiary. 

Czym są element materialny, ludzkie gesty i słowa w sakramencie Małżeństwa?

Na stronie małżeństwo jest sakramentem, ponieważ zawiera niezbędne dla niego elementy: znak sensualny - umowę lub przymierze -, łaskę uświęcającą i sakramentalną oraz fakt, że został ustanowiony przez Chrystusa.

Materia jest "daleka" - sami małżonkowie - i "bliższa" - wzajemny dar małżonków, którzy wzajemnie obdarowują się całą swoją osobą, całym swoim jestestwem.

Zewnętrznym znakiem tego sakramentu, jak powiedzieliśmy, jest umowa lub przymierze małżeńskie, które jednocześnie stanowi jego formę. Formą jest "tak", które oznacza wzajemne przyjęcie tego osobowego i całkowitego daru.

Przymierze to wyrażone jest w obrzędzie małżeństwa słowami: "...".Ja (imię strony zawierającej umowę) biorę ciebie (imię strony zawierającej umowę) za małżonka, aby mieć i trzymać od tego dnia, na dobre i na złe, na bogate i na biedne, w chorobie i w zdrowiu, aby kochać i pielęgnować, aż do śmierci.".

Małżeństwo powstaje z osobistej i nieodwołalnej zgody małżonków wyrażonej tymi słowami - por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1626-.

Ponieważ małżeństwo jest stanem życia w Kościele, musi być co do niego pewność; stąd obowiązek posiadania świadków; stąd publiczny charakter zgody, który chroni raz wypowiedziane "tak" i pomaga w dochowaniu mu wierności - por. Katechizm Kościoła Katolickiego, 1631.

Czym są element materialny, ludzkie gesty i słowa w sakramencie święceń kapłańskich?

Przedmiot sakramentu Święcenia kapłańskie -lub Święcenia - jest nałożenie rąk. Jest to moment w obrzędzie sprawowania tego sakramentu, w którym biskup, kładąc ręce na głowy kandydatów do kapłaństwa, zwraca się do Pana, błagając o Jego pomoc dla nich.

Forma nawiązuje do modlitwy konsekracyjnej, którą księgi liturgiczne przepisują dla każdego stopnia - diakonatu, prezbiteratu i episkopatu. Prosi ona Ducha Świętego o udzielenie kandydatom sakramentu święceń kapłańskich w odpowiednim stopniu.

W święceniach kapłanów formę stanowią słowa modlitwy, którą biskup wypowiada po otrzymaniu przez wyświęcanego nałożenia rąk. Zasadnicze słowa to: "Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, obdarz te Twoje sługi godnością kapłańską; odnów w ich sercach Ducha świętości; niech otrzymają od Ciebie kapłaństwo drugiego stopnia i niech przez swoje postępowanie będą przykładem życia." -ritual of Ordination-.

Czym są element materialny, ludzkie gesty i słowa w sakramencie namaszczenia chorych?

Namaszczenie chorych odbywa się w rodzinie, w szpitalu lub w kościele, dla pojedynczego chorego lub dla grupy chorych. Jeśli pozwalają na to okoliczności, celebracja sakramentu może być poprzedzona sakramentem pojednania, a po nim następuje Komunia, kiedy liturgia mówi o "viaticum", czyli przejściu do życia wiecznego.

Celebrację rozpoczyna akt pokutny - żal za grzechy przed Bogiem - po którym następuje liturgia słowa - czytanie niektórych fragmentów Pisma Świętego.

Szafarz - kapłan - namaszcza chorego tym, co stanowi materię sakramentu: olejem poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek. Namaszczenia dokonuje się na czole i dłoniach chorego, wypowiadając przy tym słowa: "...".Przez to święte namaszczenie i przez swoje łaskawe miłosierdzie niech Pan wspomoże was łaską Ducha Świętego, aby uwolniony od grzechów udzielił wam zbawienia i pocieszył w waszej ułomności.".

Tym felietonem kończymy krótką ekspozycję, którą zaproponowaliśmy na temat, gestów i słów w każdym z siedmiu sakramentów. Intencją było nic innego jak "zwizualizowanie" celebracji każdego z nich w tych trzech aspektach, poprzez które łaska sakramentalna działa w duszy przyjmującego i uświęca go.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe