Zasoby

Rok liturgiczny - spirala prowadząca do Chrystusa

Konferencja Episkopatu Hiszpanii opublikowała na swojej stronie internetowej kalendarz liturgiczny na lata 2022-2023. W tym artykule mówimy o znaczeniu roku liturgicznego i uroczystych świętach, które będziemy obchodzić w nadchodzącym roku.

Paloma López Campos-17 grudnia 2022 r.-Czas czytania: 3 minuty
Kalendarz liturgiczny

Kalendarz liturgiczny 2022-2023 (Unsplash / Claudio Schwarz)

Ramón Navarro, dyrektor sekretariatu Komisji Episkopatu ds. Liturgii, napisał dla Omnes krótką refleksję na temat roku liturgicznego i jego znaczenia w życiu chrześcijanina. Jego tekst przepisujemy poniżej.

Czym jest liturgia?

Komisja Episkopatu ds. Liturgia wyjaśniają, że jest to "celebracja tajemnicy wiary, która aktualizuje i uobecnia w 'dziś' Kościoła historię zbawienia, czyli Boży plan miłości wobec nas, który ma swoje centrum i punkt kulminacyjny w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, czyli w Jego tajemnicy paschalnej". W liturgii zatem zawsze celebrujemy paschalne misterium Chrystusa. Tak było od samego początku dziejów Kościoła, kiedy istniało tylko świętowanie niedzieli, tygodniowej Wielkanocy i pamiątki Chrystusa Zmartwychwstałego.

"Konstrukcja" roku liturgicznego

Narodziny Roku Liturgicznego, jaki znamy dzisiaj, następowały stopniowo. Począwszy od celebracji niedzielnej, "rozwijały się różne pory roku, które tworzyły Rok Liturgiczny. Bardzo szybko - mamy wiadomości już z II wieku - jedną niedzielę w roku obchodzono z wielką powagą i powstała doroczna Wielkanoc, która później miała się przedłużyć z przestrzenią ogromnej radości na pięćdziesiąt dni (okres wielkanocny), a później, w związku z katechumenatem dla tych, którzy mieli przyjąć chrzest w Wielkanoc, powstał Wielki Post jako czas przygotowania. Następnie wprowadzono Boże Narodzenie jako święto narodzin Pana, do którego ostatecznie przygotowywał nas Adwent". Ten Rok Liturgiczny miałby też "być uzupełniony przez uroczystości Dziewicy i Świętych". 

Liturgia jest bardzo ubogacającym zasobem, jaki posiadamy my, chrześcijanie, ponieważ "pozwala nam celebrować całą tajemnicę Chrystusa, czyli misterium Chrystusa w całym jego bogactwie: nie tracąc nigdy z oczu centralności Wielkanocy, ale przyglądając się różnym wydarzeniom zbawienia, czyli różnym "tajemnicom" Pana, pogłębiamy niezgłębione bogactwo Tajemnicy Chrystusa i uczestniczymy w niej". Wyobraźmy sobie duży kamień szlachetny o wielu fasetach. Odwracając ją i przyglądając się każdemu z oblicz - "tajemnicom" Pana, nie tracimy z oczu centrum - paschalnego misterium Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał.

"W ten sposób i poprzez swoje elementy - sprawowanie Eucharystii i sakramentów, bogactwo głoszonego Słowa Bożego, akcenty każdej z pór liturgicznych, związek Dziewicy i świętych z tajemnicą Chrystusa - kierowany przez Ducha Świętego Rok Liturgiczny staje się wspaniałą pedagogią, poprzez którą Kościół prowadzi nas do głębszego poznania i uczestnictwa w tajemnicy Chrystusa. Cykl roczny nie oznacza, że w każdym okresie Adwentu, wraz z początkiem nowego roku, wracamy do początku i zaczynamy od nowa. Nie myślmy o Roku Liturgicznym jak o kole, które sprowadza nas w to samo miejsce, ale jak o spirali, która prowadzi nas coraz głębiej w spotkanie z Chrystusem, czyniąc nasze życie ofiarą miłą Bogu, jednocząc nas z Panem.

Obchody ruchome 2022-2023

Poniżej znajduje się lista ruchomych uroczystości i świętych dni obowiązkowych w Hiszpanii na rok akademicki 2022-2023:

-Sagrada Familia: 30 grudnia 2022 r.

-Chrzest Pański: 8 stycznia 2023 r.

-Ash Środa: 22 lutego 2023 r.

-Niedziela Wielkanocna: 9 kwietnia 2023 r.

-Wniebowstąpienie Pańskie: 21 maja 2023 r.

-Pentecost: 28 maja 2023 r.

-Jezus Chrystus, Wieczny Najwyższy Kapłan: 1 czerwca 2023 r.

-Uroczystość Trójcy Świętej: 4 czerwca 2023 r.

-Święte Ciało i Krew Chrystusa: 11 czerwca 2023 r.

-Święte Serce Jezusa: 16 czerwca 2023 r.

-Jezus Chrystus Król Wszechświata: 26 listopada 2023 r.

-Pierwsza Niedziela Adwentu: 3 grudnia 2023 r.

Święte dni obowiązkowe w Hiszpanii

-Święta Maryja, Matka Boża: 1 stycznia

-Epifania Pańska: 6 stycznia

-San José: 19 marca

-św. Jakub, apostoł: 25 lipca

-Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny: 15 sierpnia

-Dzień Wszystkich Świętych: 1 listopada

-Immaculate Conception: 8 grudnia

-Niedziela Pańska: 25 grudnia

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.