Pismo Święte

Tłumaczenie Biblii - możliwe zadanie?

Jak tłumacze zachowują ducha Pisma Świętego, dostosowując oryginalny tekst do współczesnych języków? Co jest największym wyzwaniem w tłumaczeniu tekstów? Czy utraciliśmy istotne szczegóły, nie czytając Pisma Świętego w jego oryginalnym języku? Dlaczego istnieje tak wiele różnych wersji Biblii? Na te pytania odpowiada Don Luis Sánchez Navarro, profesor Uniwersytetu w San Dámaso.

Luis Sánchez Navarro-9 styczeń 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty
Biblia

Biblia (Unsplash / Priscilla Du Preez)

Biblia jest napisana tak, aby była tłumaczona. On, który powiedział "idź i zrób uczniowie A Ja jestem z wami do końca czasów" (Mt 28,19-20) powierzał Dwunastu zadanie niesienia Ewangelii wszystkim ludziom wszystkich czasów. A to wymagało, wymaga i będzie wymagało tłumaczenia. Dlatego każde pokolenie jest powołane do tłumaczenia Biblii.

Tłumaczenie i "zdrada

Teoria lingwistyczna wyjaśnia, że dokładne tłumaczenie jest niemożliwe, ponieważ każdy język jest inny i uniemożliwia automatyczne równoważenie terminów i wyrażeń; dlatego akt tłumaczenia jest już interpretacją. Ale to, nieuchronnie, pozwala również na przekazanie wiadomości. Słynne stało się włoskie motto traduttore traditoreWyrażenie "tłumacz zdrajca"; dokładne tłumaczenie 100% jest niemożliwe. Ale wyrażenie to można by też przetłumaczyć jako "tłumacz nadający" (traditore wywodzi się z traditio, "tradycja"): tłumacz staje się więc kanałem utrwalającym tekst.

Tłumaczenie jest sztuką delikatną, wymaga bowiem podwójnej wierności: autorowi i czytelnikowi; ale to napięcie nie wyklucza się wzajemnie, lecz jest owocne. Co więcej, tłumaczenie Biblii jest jeszcze bardziej złożone, ponieważ ludzki autor jest połączony z boskim Autorem. Dlatego między wiernością czytelnikowi a wiernością Autorowi musi zwyciężyć ta druga, jak utrzymywał niezapomniany ks. Manuel Iglesias, wybitny tłumacz Nowego Testamentu na język hiszpański w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat. Ten nowy "aktor" generuje jednak fakt osobliwy: okazuje się bowiem, że ów Autor, Bóg, żyje, a więc jest zdolny do mówienia. dziś poprzez słowo wczoraj.

Dlatego należy odrzucić wszelkie próby pozbawienia słowa jego tajemnicy. Do wierzącego czytelnika należy wejście w tę tajemnicę, aby odkryć światło, które ona rozwija. Z tego powodu tłumaczenie musi zawsze dążyć do wierności oryginałowi, oczywiście zawsze z najwyższą dokładnością i starannością językową. Do redaktora będzie należało podanie (we wstępach lub notach) tych wyjaśnień, które uzna za konieczne, aby naświetlić tłumaczenie, wskazać inne możliwe tłumaczenia i wykazać ich aktualność.

Pismo Święte i Liturgia

W związku z powyższym istnieją różne rodzaje tłumaczeń; na przykład tłumaczenie studyjne (preferujące maksymalne zbliżenie do języków oryginalnych: hebrajskiego, aramejskiego lub greckiego) nie jest tym samym, co tłumaczenie języków oryginalnych. liturgiczny (w którym dominuje trzeźwe i dostojne piękno w celu głoszenia). Ale wszystkie muszą wyrażać tę podwójną wierność, która dając pierwszeństwo Autorowi, stara się oświecić umysł i serce czytelnika.
Wreszcie należy zauważyć, że czytanie Pisma Świętego jest zawsze aktem eklezjalnym, dlatego jego właściwą oprawą jest liturgia. W tym kontekście nie ma obaw o utratę istotnych danych: Duch Święty ma na celu wprowadzenie słuchacza lub czytelnika, za pomocą tego słowa, w Objawienie Boga żywego. Biblia, dana ludowi Bożemu, umożliwia każdemu chrześcijaninowi wejście w tę relację miłości; dlatego Kościół uczy nas, że święci dają nam prawdziwe "tłumaczenie" Ewangelii (zob. Benedykt XVI, Adhortacja apostolska Verbum DominiNr 48-49).

AutorLuis Sánchez Navarro

Profesor Nowego Testamentu II Wydział Teologiczny Uniwersytet San Dámaso

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe