Argumenty

Rok św. Józefa: dobry mąż

Rozpoczynamy cykl artykułów o św. Józefie, które pomogą nam pogłębić zrozumienie postaci świętego patriarchy oraz "wzrastać w miłości do tego wielkiego świętego, abyśmy byli skłonni błagać go o wstawiennictwo i naśladować jego cnoty, a także jego postanowienia" - jak zachęca nas papież Franciszek.

Alejandro Vázquez-Dodero-21 Grudzień 2020 r.-Czas czytania: 3 minuty

W swoim liście apostolskim z 8 grudnia ubiegłego roku -.Patris Corde- Papież Franciszek zaprasza nas do przeżycia roku poświęconego oblubieńcowi Maryi i tym samym ojcu Jezusa Chrystusa: świętemu Józefowi. To z okazji 150. rocznicy ogłoszenia go patronem Kościoła powszechnego.

Bardzo szczególna zasługa i ojcostwo, gdyż był to człowiek wielkiej wiary i wielu innych cnót, z których niektóre poruszymy w tej pierwszej fasce, a inne w innych.

Człowiek "normalny", człowiek wzorcowy

Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie byłoby pierwsze wrażenie "normalnego" człowieka, jednego ze swoich, który znajduje się w wielkiej misji realizowania podwójnego powołania oblubieńca Matki Bożej i ojca Syna Bożego. Bo pierwsze wrażenie byłoby na pewno zdumieniem i wdzięcznością. Ponieważ był człowiekiem Bożym i tylko w tym stanie możemy zrozumieć, dlaczego wspaniałomyślnie przyjął plan przygotowany dla niego z wysoka; ale zdumiony tak wzniosłą misją, a w każdym razie wdzięczny za zaufanie, jakim Pan go obdarzył.

Na czym polega wielkość tego świętego? Był mężem Maryi i ojcem Jezusa.

Najwyraźniej jego zachowanie jest przykładem do naśladowania, i to bardzo przystępnym, bo jak powiedzieliśmy, był normalnym, prostym człowiekiem. Chociaż Pan obdarzył go wieloma cnotami i to w najwyższym stopniu, to jednak nie posiadał on tych boskich darów, które otrzymała jego niepokalana żona i syn, odkupiciel ludzkości.

Dobry mąż, oddany i wolny

Ówczesna tradycja żydowska kazała Myriam, która miała zostać Najświętszą Dziewicą, poślubić Józefa, rzemieślnika z Nazaretu. Krewni, u których mieszkała wówczas Myriam, byli odpowiedzialni za przygotowania do ceremonii ślubnej, gdyż jej rodzice, Joachim i Anna, prawdopodobnie już nie żyli.

Józef należał do domu Dawida, a święta Ewangelia mówi - Mt. 1, 19 - że był on sprawiedliwy. Ten człowiek został powierzony Maryi jako Jej mąż, bez uszczerbku dla stanowczego postanowienia młodej Żydówki, by na zawsze pozostać dziewicą, jak możemy wnioskować z odpowiedzi, jakiej udzieliła Archaniołowi Gabrielowi - Łk 1, 34 - gdy ten zaproponował Jej bycie Matką Boga: Jak należy to zrobić? Bo nie znam człowieka. W ten sposób Józef zjednoczy się ze swoją żoną poddając się dziewictwu, które ona mu zaproponuje, poświęcając się w ten sposób jako jej dziewiczy mąż.

Czystość św. Józefa, owoc jego czystego i wielkodusznego serca, musi być zjednoczona, jak sugeruje papież Franciszek w Patris Cordedo jego wolnego ducha, do czystości".to uwolnienie się od chęci posiadania we wszystkich dziedzinach życia. Tylko wtedy, gdy miłość jest czysta, jest to miłość prawdziwa.". Kochał, bo chciał, i w ten sposób przyjmując Maryję w i z jej okoliczności.

Ze swojej czystości i wolności w pełni przyjął Maryję, która była w stanie w czasie pomiędzy ich zaręczynami a momentem, w którym zgodnie z tradycją żydowską mąż miał wziąć swoją żonę i przyprowadzić ją do własnego domu. Z pokorą przyjął ciążę żony, zaakceptował Boży plan wobec niego i Maryi, który zakładał, że powinien ograniczyć się do bycia prawnym ojcem Jezusa i nie więcej.

Od chwili, gdy otrzymał zlecenie zaopiekowania się Dziewicą, poślubienia Jej, Józef postawił tę misję - w sposób wolny, bo chciał - przed każdym innym projektem, który miał na myśli, który planował na przyszłość. Hojny, oddany, zakochany.

Dobry mąż, zaangażowany mąż, wolny mąż.

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.