Zaproszenie do bycia uczniami misyjnymi

25 kwietnia 2018 r.-Czas czytania: 3 minuty

Bycie uczniami misyjnymi to nie tylko przesłanie skierowane do Latynosów, ale w istocie do wszystkich ochrzczonych. Na stronie V Spotkanie popycha nas do wyjścia na peryferie i do dzielenia się Bożą miłością.

Tekst Ernesto Vega, Los Angeles (USA) Koordynator V Encuentro w archidiecezji Los Angeles. Koordynator Duszpasterstwa Formacji Wiary Dorosłych.

V Encuentro jest inicjatywą biskupów amerykańskich zapraszającą Lud Boży do zaangażowania się w refleksję zakorzenioną w Ewangelii Łukasza 24:13-15 i potwierdzoną przez papieża Franciszka w Radości Ewangelii (EG). W tych tekstach odnajdujemy wzór Jezusa, miłość Boga, która nas pobudza, angażuje, towarzyszy nam, czyni nas owocnymi i sprawia, że świętujemy.

Te pięć kroków pokazuje metodologię towarzyszenia i ruchu w wychodzeniu, w angażowaniu się w codzienne życie z tymi, którzy są w potrzebie w naszym kontekście, tymi, którzy są na peryferiach. Na peryferiach znajdziemy ludzi popychanych przez siły społeczne, a innych przez czynniki egzystencjalne.

Poprzez gesty i postawy jesteśmy wezwani do towarzyszenia ubogim w naszych kontekstach i do niesienia im obecności Bożej miłości poprzez nasze postawy i naszą wspólną wędrówkę przez życie.

Towarzysz

Cały ten sens wychodzenia i towarzyszenia tym, którzy są na peryferiach, buduje świeżą eklezjologię, która wychodzi od naszego osobistego spotkania z Jezusem i tego, że Jego miłość przynagla nas do wychodzenia do innych. V Encuentro uświadamia nam zatem, że jesteśmy uczniami misyjnymi, uczniami, którzy naśladują Jezusa i są posłani (misja) w Jego miłości, aby dzielić się Bożą miłością, zwłaszcza z najbardziej potrzebującymi. Na mocy chrztu wszyscy jesteśmy uczniami misyjnymi (EG, 120).

V Encuentro ma swoją platformę w duszpasterstwie latynoskim w Stanach Zjednoczonych;. duszpasterstwo hiszpańsko-łacińskie jest narzędziem, pudełkiem i opakowaniem, które niesie ten refleksyjny dar V Encuentro, ale w rzeczywistości bycie uczniem misyjnym nie jest tylko dla Latynosów, ale dla wszystkich ochrzczonych.

Pięć sesji

V Encuentro ma refleksyjną strukturę pięciu sesji: Priming, Engaging, Accompanying, Fructifying i Celebrating. Podczas tych rozważań, uczestnicy grupy parafialnej lub apostolatu są zaproszeni do przeanalizowania, kto w ich kontekście znajduje się na peryferiach, zidentyfikowania jednej lub dwóch osób lub rodzin, które mogłyby pójść i odwiedzić podczas tego procesu. Wychodzi się z inicjatywą odwiedzin, a następnie wypełnia się dzienniczek z pytaniami dotyczącymi wizyty. Informacje te są zbierane, rozeznawane i opróżniane w celu stworzenia podsumowania parafii.
lub apostolatu jako dokument, który oświeca inicjatywy duszpasterskie lub potwierdza istniejące.

Ostatecznie parafie i grupy uczestniczące w V Encuentro są zaproszone do spotkania, aby dzielić się, uczyć się od siebie nawzajem i rozeznawać pojawiające się priorytety z raportów parafialnych. Zostaną również opracowane odpowiedzi na te priorytety.

Te procesy V Encuentro na poziomie ministerialnym, parafialnym i diecezjalnym będą również prowadzone na poziomie regionalnym i krajowym, tworząc odpowiednio na każdym poziomie dokumenty, które naświetlą duszpasterstwo Kościoła w Stanach Zjednoczonych.

Wychodzenie ze stref komfortu

Najpiękniejszą rzeczą V Encuentro jest pogłębienie świadomości bycia uczniem misyjnym, rozwijanie świeżej perspektywy budowania Kościoła, wychodzenie z naszych stref komfortu na peryferie naszych kontekstów, aby iść do najbardziej potrzebujących i dzielić się miłością Boga w Chrystusie Jezusie poprzez uobecnianie, gestami i postawami, towarzysząc naszym braciom i siostrom na peryferiach.

Jak wskazuje papież Franciszek w Orędziu na V Encuentro, "Naszym wielkim wyzwaniem jest stworzenie kultury spotkania, zachęcającej każdą osobę i każdą grupę do dzielenia się bogactwem swoich tradycji i doświadczeń, do obalania murów i budowania mostów. Kościół w Stanach Zjednoczonych, podobnie jak w innych częściach świata, jest wezwany do "wyjścia" ze swojej strefy komfortu i stania się zaczynem komunii. Komunia między nami, z naszymi współchrześcijanami i ze wszystkimi, którzy szukają przyszłości pełnej nadziei.".

AutorOmnes

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.