Nowy rok szkolny i nowe wyzwania dla klasy religii

22 de wrzesień de 2017 r.-Czas czytania: 4 minuty

W nowym roku akademickim zakończy się wdrażanie LOMCE, która będzie stosowana na IV roku ESO (II) i II roku matury. Jednak w odniesieniu do przedmiotu Religia interpretacja 17 Wspólnot Autonomicznych maluje obraz absolutnej niejasności, braku definicji i zamieszania, co zagraża prawom uczniów, rodziców i nauczycieli.

- Francisco Javier Hernández Varas

Przewodniczący Federacji Niezależnych Związków Zawodowych w Edukacji (FSIE)

Regulacja przedmiotu Religia ustanowiona przez LOMCE została od początku wyraźnie odrzucona przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii, dyrektorów szkół, nauczycieli Religii, związki zawodowe i stowarzyszenia rodziców katolickich.

A gdybyśmy mieli szukać kwalifikatora dla obecnej sytuacji, po jej zastosowaniu na poziomie regionalnym, powiedziałbym, że jest to sytuacja absolutnej niejasności, braku definicji, niepewności, braku bezpieczeństwa, zamieszania i innych podobnych synonimów. Wraz z innymi, takimi jak molestowanie, groźba, prześladowanie i inne podobne terminy, które dotyczą przedmiotu, kadry nauczycielskiej i oczywiście uczniów i ich rodziców.

Co czeka nas w tym roku?

Nie będziemy wnikać w to, że przedmiot ten nie jest koncesją Administracji, ale prawem rodziców i uczniów, ani w wysoką liczbę uczniów, którzy go wybierają, ani w znaczenie przedmiotu jako podstawowego elementu integralnego rozwoju osoby, ani w to, jak to program nauczania przedmiotu. Te aspekty są wystarczająco dobrze znane nauczycielom religii. To, co chciałam tu podsumować, to obecna sytuacja i perspektywy dla przedmiotu i jego nauczycieli.

Od początku ostrzegaliśmy na tych łamach przed ryzykiem, jakie niesie ze sobą traktowanie religii jako przedmiotu. specyficznyOznacza to, że nie jest to przedmiot podstawowy zgodnie z Konstytucją i umowami państwowymi. Staje się więc przedmiotem o zasięgu bardziej autonomicznym niż krajowym, gdyż jego uregulowanie zależy przede wszystkim od interpretacji, jakiej dokona każda wspólnota autonomiczna w odniesieniu do przepisów i samego obowiązkowego charakteru przedmiotu. Tu właśnie rząd stracił szansę na ostateczne rozwiązanie problemu Religii w szkołach.

Konflikt pojawia się głównie na tle rozwoju program nauczania poszczególnych etapów edukacyjnych w każdej wspólnocie autonomicznej: konfiguracja nauczania i rozkład przedmiotów, rozkłady zajęć, ocena i zapisy, głównie. 17 Wspólnot Autonomicznych kreśli rozbieżną mapę polityczną oraz odmienne stanowisko ideologiczne i polityczne, przez co panorama edukacyjna i zatrudnienia jest nierówna.

Zmniejszenie liczby godzin i kadry nauczycielskiej

Tegoroczne lato obfitowało w wymagania, negocjacje, niepewności, a także istotne orzeczenia, o których nauczyciele powinni wiedzieć.

We wrześniu Junta de Andalucía zredukuje jedną godzinę nauczania tego przedmiotu w III ESO, w ciągłości z redukcją już wprowadzoną w Primary, co będzie oznaczało redukcję o 747 godzin tego przedmiotu. Z jednej strony ta jednostronna decyzja Junty będzie oznaczać natychmiastową stratę finansową dla nauczycieli, co będzie miało bezpośredni wpływ na pensje setek pracowników, których umowy są już niepewne. Nauczycielom religii w Andaluzji z roku na rok pogarszają się warunki pracy.

Jedynym wyjaśnieniem podanym przez Zarząd jest takie oto oświadczenie jego rzecznika: ".....Rozumiemy, że są inne przedmioty, które wymagają więcej czasu, aby mieć lepiej wykształcone dzieci".co wyraźnie zaniża wartość wolnego wyboru dokonywanego przez rodziców i uczniów w tym przedmiocie.

Na Balearach Conselleria edukacji może pozostawić 55 nauczycieli religii na ulicy lub z zaledwie połową dnia pracy, czyli co trzeci nauczyciel tego przedmiotu, co jest prawdziwym ukrytym ERE.. Konflikt rozpoczął się wraz z przybyciem nowej władzy wykonawczej tj. Pactektóra zdecydowała o skróceniu planu lekcji Religii z półtorej godziny tygodniowo do jednej godziny.

W międzyczasie negocjowane są różne rozwiązania, takie jak praca tymczasowa, wcześniejsze emerytury lub podział godzin pomiędzy wszystkich, ponieważ Conselleria odmawia nauczycielom religii prawa do nauczania innych dyscyplin, co ma miejsce od 1982 roku.

W innych miejscach brak dialogu doprowadził do konieczności odwołania się do sądów. I tak w Aragonii Sąd Najwyższy odrzucił środki zapobiegawcze, o które wnioskowali biskupi wobec Instrukcji rządu regionalnego, która ograniczyła przedmiot Religia w szkolnictwie podstawowym do minimum 45 minut w tygodniu. Diecezje z Estremadury złożyły również apelację do Sądu Najwyższego Estremadury przeciwko zmniejszeniu tygodniowego wymiaru godzin religii.

W sposób celowy i sekciarski stwarza się sytuacje, aby zminimalizować przedmiot religijny i fakt religijny w hiszpańskich szkołach. A dobrze wyszkolona, jakościowa i zaangażowana zawodowo kadra nauczycielska jest dławiona, próbując zminimalizować jej wpływ i opowiadając się za jej zniknięciem.

Z mojego punktu widzenia, teraz gdy mówi się o pakcie na rzecz edukacji, powinniśmy pamiętać, że ten pakt został już podpisany: jest to sama konstytucja hiszpańska, różne umowy Kościół-państwo oraz umowy między rządem a innymi wyznaniami religijnymi. Być może powinniśmy ponownie podjąć, wzorem innych krajów europejskich, drogę modyfikacji prawa organicznego, które doprowadziło do tego kompletnego nonsensu.

Wreszcie, do moich kolegów nauczycieli religii, ośmielam się prosić, aby mieli nadzieję, aby nadal byli przykładem profesjonalizmu i dobrej pracy, aby umieli rozpowszechniać i przekonywać rodziców i uczniów do swojego przesłania, aby dobrze uczyli swoich uczniów, aby wszyscy widzieli, że się doskonalą i wreszcie, aby nadal walczyli o swoje prawa, nie tracąc z oczu celu i zawsze w zgodzie z hierarchią kościelną.

 

 

AutorOmnes

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.