Kim są kardynałowie z najbliższego konsystorza?

W ostatnim tygodniu sierpnia odbędzie się ważne spotkanie wszystkich kardynałów, słynny konsystorz. W tych wierszach przyglądamy się kardynałom, z którymi przeprowadziliśmy wywiady w ciągu ostatnich kilku lat, zarówno tym, którzy zostaną mianowani 27 sierpnia, jak i innym kardynałom o większym stażu.

23 września 2022 r.-Czas czytania: 6 minuty
kardynałowie

Kardynałowie uczestniczą w konsystorzu prowadzonym przez papieża Franciszka w celu utworzenia nowych kardynałów 28 czerwca 2018 r. ©SNC/Paul Haring

27 sierpnia papież Franciszek kreuje nowych kardynałów podczas ceremonii, która odbędzie się w Watykanie. sesja zwyczajnaW dniach 29 i 30 marca zgromadzi wszystkich kardynałów na nadzwyczajnym posiedzeniu, aby przestudiować niektóre aspekty reformy Kurii Rzymskiej przeprowadzonej 19 marca 2022 r. przez Konstytucja Apostolska "Praedicate Evangelium"..

Ponieważ takie spotkanie nie było zwoływane od lutego 2015 roku, niektórzy widzieli w nim szansę na to, by kardynałowie lepiej się poznali, łatwiej współpracowali i, być może, podjęli bardziej świadomą decyzję, jeśli chodzi o wybór jednego z nich na przyszłego papieża. 

Ale ten moment może być też okazją do lepszego poznania ich przez społeczeństwo. Czytelnicy Omnesa znają już niektóre z nich, o czym powiemy za chwilę. Przypomnijmy najpierw istotne fakty dotyczące nowych kardynałów: jest ich 20 biskupów i arcybiskupów, z których 5 nie będzie elektorami, bo przekroczyło 80 lat, a 15 będzie; a wśród tych ostatnich jest 1 z Oceanii, 5 z Azji, 2 z Afryki, 3 z Europy (inny belgijski biskup odmówił nominacji) i 4 z Ameryki.

Nowi kardynałowie, w Omnes

Omnes przeprowadził w ostatnich miesiącach wywiady z czterema nowymi kardynałami. Nie trzeba, ani nie jest to zbyteczne, by zaznaczyć, że przeprowadzenie z nimi wywiadu nie odpowiada żadnemu "filtrowi", selekcji czy preferencjom; z tego samego powodu wymienię ich w kolejności alfabetycznej od nazwiska.

Giorgio MarengoWłoski misjonarz Consolata, będzie pod koniec miesiąca najmłodszym z kardynałów, mając zaledwie 48 lat. Jest on prefektem apostolskim w Ułan Bator, stolicy Mongolii. Rozmowa z nim pozwala nie tylko na poznanie osoby, ale także na poznanie rzeczywistości małego Kościoła, położonego w odległym i innym kraju. Mimo to liczba katolików tam rośnie, a według Marengo wynika to z dwóch powodów: towarzyszenia konwertytom i spójności życia. 

W maju, Arthur Roche wyjaśnił Omnesowi pracę Dykasterii ds. Kultu Bożego, której przewodniczy od 2012 r. Angielski arcybiskup chciał podkreślić w rozmowie potrzebę wspierania formacji liturgicznej wszystkich ochrzczonych i zapowiedział dokument Stolicy Apostolskiej zmierzający do tego celu. Wkrótce potem miała się ukazać pod nazwą "Desiderio desideravi.

Pod koniec sierpnia zostanie też kardynałem. Leonardo Ulrich SteinerArcybiskup Manaus, które jest stolicą stanu Amazonia w północnej Brazylii. Zainteresowanie papieża tym terytorium skłoniło go do zwołania w 2019 r. specjalnego synodu. Steiner rozumie, że jego nominacja jest odpowiedzią na pragnienie papieża "Kościoła misyjnego doskonale wcielonego w Amazonii, która jest samarytańska, a więc bliska ludom pierwotnym". 

Ksiądz Arcybiskup ma za sobą wieloletnią służbę na rzecz instytucji Stolicy Apostolskiej. Fernando VérgezHiszpański, Legionista Chrystusa. Pracę w nich rozpoczął w 1972 roku, a w 2021 roku został mianowany przewodniczącym Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego i Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Omnes rozmawiał z nim o funkcjonowaniu tych instytucji. Jego wizja wykracza jednak poza mury Watykanu, mówiąc, że "potrzeba świadków Ewangelii, którzy potrafią wstrząsnąć sumieniami".

Poprzedni kardynałowie, w "Omnes

Nowym kardynałom towarzyszyć będą ich najdłużej urzędujący członkowie Kolegium Kardynalskiego. I to nie tylko z powodu naturalnej braterskiej bliskości, ale także dlatego, że w kolejnych dniach (29 i 30 sierpnia) papież Franciszek zwołał spotkanie wszystkich kardynałów, aby zastanowić się nad nową konstytucją apostolską "Praedicate evangelium", która reorganizuje Kurię Rzymską.

Wśród tej grupy jest wielu, którzy są już znani czytelnikom Omnes dzięki odpowiednim wywiadom. Przypomnimy teraz tylko kilka z nich, bez żadnej szczególnej intencji motywującej ten wybór, a także wymieniając je w porządku alfabetycznym.

Pierwsza nazwa pochodzi z Ameryki Łacińskiej, a konkretnie z Santiago de Chile, gdzie kardynał jest arcybiskupem. Celestino Aóskapucyn urodzony w Hiszpanii. W tym wywiadzie odpowiada na szeroki zakres zagadnień, opierając się na swoim pragnieniu postawienia w centrum Jezusa Chrystusa. I tak podsumowuje swoją wizję obecnej sytuacji w Ameryce Łacińskiej: "Nadszedł czas, aby pracować razem i budować razem, troszcząc się o najsłabszych i najbardziej potrzebujących. Pośród tylu śmierci i egoizmu, tak pięknie jest głosić i pracować dla życia i miłości! 

Ze Szwecji, kardynał Anders ArboreliusArcybiskup Sztokholmu i karmelita, zawsze niesie przesłanie nadziei, także w dialogu z Omnes. Uważa, że ten wymiar nadziei musi powrócić do Europy, a za przykład podaje szwedzkie doświadczenie "powrotu z sekularyzacji". W 2018 roku rozmawiał na ten temat m.in. z Omnesem. Uczestniczył również jako gość w. Omnes Forum, które można obejrzeć tutajW kwietniu 2021 roku opublikował w naszym magazynie artykuł o jedności w różnorodności członków Kościoła w Szwecji.

Przewodniczącym Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego jest Hiszpan, misjonarz Comboni. Miguel Ángel Ayuso. Tematem przewodnim wywiadu z kardynałem Ayuso był dialog międzyreligijny jako przestrzeń spotkania i zobowiązanie na przyszłość, o którym mówił na spotkaniu w Hiszpanii. Zatrzymał się nad tym, co papież często nazywa "wojną światową w kawałkach", która powoduje podział świata i wzywa do stworzenia klimatu relacji i współpracy.

Jedną z twarzy społecznego wymiaru pontyfikatu Franciszka jest jezuita kard. Michał Czerny. Wkrótce po jego kreacji na kardynała w październiku 2019 r. portal Omnes opublikował rozmowę z nim zawierającą profil biograficzny, intelektualny i duchowy kardynała. Już w 2022 roku udzielił nam kolejnego wywiadu zaraz po powrocie z Ukrainy, gdzie pełnił m.in. Specjalny wysłannik Franciszka aby spróbować "przybliżyć ludziom uwagę, nadzieje, udręki i aktywne zaangażowanie Papieża w poszukiwanie pokoju".

Z węgierskim kardynałem Péter Erdő Omnes wypowiedział się latem 2021 roku, na krótko przed Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym, który odbył się w Budapeszcie w obecności papieża. Erdő jest znanym kanonistą. Wywiad ukazał się w Omnes w dwóch częściach. Kardynał Erdő mówił nie tylko o przygotowaniach do Kongresu, ale także o sytuacji religijnej i kulturowej na Węgrzech, sekularyzacji i wyzwaniach dla Kościoła w dzisiejszej Europie. 

Kardynał Kevin Farrell urodził się w Dublinie (Irlandia), choć mieszkał w Stanach Zjednoczonych, jest prefektem dykasterii ds. świeckich, rodziny i życia. Przy tej okazji mówił w Omnes o ruchach świeckich, podkreślając, że są one i muszą czuć się częścią Kościoła. Kardynał powiedział, że są oni dla niej ważnym wkładem, "ponieważ wnoszą energię, łaskę, ducha, dzięki którym mogą łatwiej przekazać słowo Boże naszym współczesnym". 

Teologia i praktyka kapłaństwa były tematem rozmowy z prefektem Dykasterii ds. Biskupów, kanadyjskim kard. Marc Ouellet. Odniósł się do kwestii celibatu, zaprzeczając, że znajduje się on wśród przyczyn nadużyć seksualnych. Głównej przyczyny nadużyć należało raczej szukać w braku samokontroli i niezrównoważeniu afektywnym niektórych księży. 

Arcybiskup Montevideo (Urugwaj) jest salezjaninem od 2014 roku. Daniel Sturla. Rok później został mianowany kardynałem, a kilka miesięcy później udzielił nam wywiadu, który oddaje zarówno jego styl, jak i skupienie na zadaniu, jakie stoi na czele "Kościoła ubogiego i wolnego, małego i pięknego", jak określił Kościół katolicki w Urugwaju.

Niewątpliwym obiektem zainteresowania w Kościele jest dziś inicjatywa tzw. "Drogi Synodalnej" w Niemczech. Jedną z najwybitniejszych postaci niemieckiego episkopatu jest kard. Rainer Maria WoelkiArcybiskup Kolonii. W rozmowie z Omnesem prosi, by na ścieżce synodalnej słuchać wskazań papieża (m.in. Listu do katolików niemieckich w 2019 r.). Wychodząc od Eucharystii, Woelki przypomina nam, w obliczu sił odśrodkowych, które "grożą rozbiciem" Kościoła, że jego prawdziwe centrum znajduje się w Jezusie Chrystusie. Przypominamy również rozmowę z kard. Reinhardt MarxArcybiskupa Monachium, która ukazała się na łamach naszego pisma w kwietniu 2014 r.

Powtarzam, że jest to tylko pobieżna próbka, niewyczerpująca ani nie mająca innego celu niż przywołanie w pamięci czytelników niektórych z tych rozmów, pokazująca, w ograniczonej przestrzeni tego tekstu, różnorodność osób i terytoriów. Zarówno osoby wymienione, jak i te, które nie zostały przy tej okazji zacytowane, wiedzą o naszej wdzięczności.

W skrócie, Kolegium Kardynalskie po konsystorzu w sierpniu 2022 r. będzie liczyło 229 kardynałów, z czego 132 będzie elektorami. Nieco ponad 40 % będzie europejskich, 18 % latynoamerykańskich, 16 % azjatyckich, 13 % afrykańskich, 10 % północnoamerykańskich i nieco ponad 2 % oceanicznych.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe