Umieszczanie bramek na boisku

W Bractwach istnieje pewne niebezpieczeństwo zagubienia się w wykonywaniu wielu czynności, jeśli nie są one usystematyzowane i uporządkowane w kierunku konkretnego celu.

21 styczeń 2023-Czas czytania: 3 minuty
pole

Gdyby ktoś sięgnął po Kodeks Prawa Kanonicznego Gdybyście mieli dokładne pojęcie o bractwach, bylibyście zaskoczeni: nie ma o nich żadnej wzmianki, tak jakby nie istniały, choć są oczywistą rzeczywistością w Kościele, niekiedy wielowiekową.

Wyjaśnienie tego oczywistego przeoczenia można znaleźć w dekrecie Apostolicam Actuositatem, Soboru Watykańskiego II, w którym stwierdza, że ".z zachowaniem należytej uległości wobec władzy kościelnej, świeccy mogą zakładać i kierować stowarzyszeniami". (n.19).

Bractwa nie są wyraźnie wymienione w tekście prawnym, ponieważ mieszczą się w szerszym pojęciu stowarzyszeń wiernych.

Kodeks uznaje i zachęca stowarzyszenia wiernych, które starają się "sprzyjać doskonalszemu życiu, krzewić kult publiczny lub naukę chrześcijańską, albo prowadzić inną działalność apostolską, a mianowicie inicjatywy na rzecz ewangelizacji, pełnienia dzieł pobożności lub miłości oraz ożywiania porządku doczesnego w duchu chrześcijańskim" (por. kan. 298.1), przestrzegając, że "erygowanie stowarzyszeń wiernych, które realizują te cele, należy wyłącznie do kompetentnej władzy kościelnej" (por. kan. 301.1).

Otwiera to szeroki zakres zagadnień związanych z organizacją codziennej pracy bractwo. Istnieje pewne niebezpieczeństwo zagubienia się w tej dziedzinie poprzez wykonywanie wielu czynności, jeśli nie są one usystematyzowane i uporządkowane w kierunku konkretnego celu.

Krótko mówiąc, chodzi o wyznaczenie bram do tego pola rozproszonych granic.

W świecie biznesu, który również jest stowarzyszeniem ludzi, choć z inną misją niż bractwa, widzimy, że istnieje wiele rozwiązań komputerowych do ich zarządzania, ogólnie znanych jako ERP (Enterprise Resource Planning).Planowanie zasobów przedsiębiorstwa), które rejestrują, analizują i łączą wszystkie obszary przedsiębiorstwa, ułatwiając zarządzanie i podejmowanie decyzji.

Przykładu tego nie da się po prostu przenieść na bractwa. W organizacji, której misją jest promowanie doskonalszego życia, nie do pomyślenia jest kwantyfikacja wyników; ale model tych programów może służyć jako punkt odniesienia do określenia różnych obszarów pracy w bractwie i sposobu, w jaki te obszary odnoszą się do siebie, do zaproponowania modeli zarządzania.

Zasadniczo, w tym dążeniu do usystematyzowania zarządzania bractwamoże być zidentyfikowany cztery główne obszary pracy:

  • Miejscem bractw jest Kościół,
  • Zarządzanie procesami czysto administracyjnymi,
  • Organizacja i realizacja działalności bractw,
  • Doktrynalne i społeczne podstawy, na których można je zakotwiczyć.

1) Aby określić miejsce bractw w Kościele, trzeba mieć bardzo jasne wyobrażenie o naturze i celach Kościoła; o roli wiernych świeckich w Kościele; o tym, jak połączyć wolność i odpowiedzialność bractw wiernych z zależnością hierarchiczną, oraz o znajomości norm kanonicznych, które ich dotyczą. Także rola bractw w społeczeństwie.

2) Złożona organizacja, posiadająca własną osobowość prawną, a niekiedy także dużą liczbę członków, musi być wyposażona w odpowiednie narzędzia do że wszystkie procesy działają i procesów finansowych, które są niezbędne w każdej organizacji złożonej z ludzi. Należy zauważyć, że rozwiązania informatyczne, takie jak ERP, są powszechnie stosowane, aby wszystkie te procesy przeprowadzić szybko i bezpiecznie.

3) Organizacja i realizacja działalności bractw, charytatywnej, formacyjnej i kultowej, jest najbardziej atrakcyjną częścią zarządzania; istnieje jednak niebezpieczeństwo, że stanie się celem samym w sobie, odrywając je od ich misji, którą jest pielęgnować w braciach życie doskonalsze (KKK, c. 298). Misja bractwa nie polega na organizowaniu czynności liturgicznych czy pobożnych, nawet jeśli niektóre z tych czynności, jak np. Msza święta, mają wartość nieskończoną, niezależnie od motywacji tych, którzy je organizują.

4) Zadania bractwa, osób odpowiedzialnych za jego rządy, nie kończą się na tym. Do jej misji należy również uświęcenie społeczeństwa od wewnątrz (por. LG n.31), co oznacza formowanie siebie i swoich braci, aby mieć własne kryteria w społeczeństwie tak płynnym jak obecne, zdominowanym przez kultura obudzony. Edukacja umożliwiająca doskonalenie społeczeństwa, które szanuje godność jednostki i jej wolność.

W ten sposób stawiamy bramy w terenie, ograniczamy odniesienia, które wytyczają szeroką pracę bractw, aby nie zagubić się w ciągu działań, zawsze pełnych dobrych intencji, w których traci się sporą część energii przeznaczonej na ich zarządzanie.

AutorIgnacio Valduérteles

PhD in Business Administration. Dyrektor Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme. Brat Starszy (2017-2020) Bractwa Soledad de San Lorenzo, w Sewilli. Opublikował kilka książek, monografii i artykułów na temat bractw.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe