Towarzyszenie młodym katolikom europejskim; patrzenie na nich z sympatią i zaufaniem

9 maja 2017 r.-Czas czytania: 3 minuty

Wobec kultury nicości, która nie ma prawie nic do powiedzenia młodzieży, wychowawca chrześcijański musi z sympatią i ufnością patrzeć na młodych ludzi i pokazywać im Chrystusa.

- Mons. Juan José Omella

arcybiskup Barcelony

W marcu w Barcelonie odbyło się sympozjum na temat towarzyszenia młodzieży zorganizowane przez Radę Konferencji Biskupów Europy (CCEE). W spotkaniu tym wzięło udział 275 ekspertów z całej Europy w dziedzinach związanych z towarzyszeniem młodym ludziom w poszczególnych konferencjach episkopatów: młodzież, powołania, uniwersytety, nauczanie i katecheza. Oprócz prezentacji ekspertów w dziedzinie towarzyszenia, nastąpiła wymiana doświadczeń dobrych praktyk różnych obecnych europejskich ruchów i inicjatyw duszpasterskich, a także świadectw młodych ludzi.

Miałem zaszczyt uczestniczyć w sesji inauguracyjnej w Aula Magna Seminarium Koncyliarnego w Barcelonie, wraz z arcybiskupem Walencji, kardynałem Antonio Cañizaresem, i arcybiskupem Westminsteru, kardynałem Vincentem Nicholsem. W swoim wystąpieniu powitałem wszystkich uczestników w naszym mieście, przypominając niektóre słowa papieża Franciszka, które stanowiły ramy działalności tego sympozjum: "Oznacza to także poważne traktowanie ich w ich trudnościach z rozszyfrowaniem rzeczywistości, w której żyją, i z przekształceniem komunikatu otrzymanego w gestach i słowach, w codziennym wysiłku budowania własnej historii i w mniej lub bardziej świadomym poszukiwaniu sensu życia"..

W odniesieniu do tego towarzyszenia młodzieży kardynał Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Nowej Ewangelizacji, wygłosił piękną refleksję pt. Ewangelizacja i dobre praktyki towarzyszenia. W swoim wystąpieniu wskazał m.in. "Towarzyszyć oznacza prowadzić osobę w głąb jej egzystencji, aby odkryć obecność wezwania do prawdy, klucza do urzeczywistnienia wolności, która pozwala nam wyjść poza siebie, aby w pełni zaufać tajemniczemu planowi Boga, który nadaje sens i znaczenie życiu. Powołania nie opierają się na cechach, które się posiada, można raczej powiedzieć, że jest odwrotnie: odpowiadanie powołaniu polega na nadawaniu wartości i wspieraniu tego wszystkiego, czym się już jest. Pomoc w odkryciu prymatu Boga w naszym życiu i mocy Jego łaski są środkami, dzięki którym możemy świadomie przyczynić się do kierowania własną egzystencją"..

Tym dniom pracy towarzyszyły chwile intensywnej modlitwy, które osiągnęły swój punkt kulminacyjny w Eucharystii sprawowanej w Sagrada Familia w czwartek 30 marca, której przewodniczył kardynał Angelo Bagnasco, przewodniczący CCEE. Wcześniej znawcy twórczości Antoniego Gaudiego, rzeźbiarz Etsuro Sotoo i teolog Armand Puig, wprowadzili obecnych na drogę piękna dla ewangelizacji młodzieży i oprowadzili po Sagrada Família.

Kolejnym pamiętnym momentem, który chciałbym podkreślić, były targi dobrych praktyk w zakresie ewangelizacji i towarzyszenia młodzieży. Była to wspaniała okazja, która pozwoliła na bogatą wymianę propozycji i sugestii poprzez wystawę różnych inicjatyw realizowanych w Europie przez różne ruchy młodzieżowe, zgromadzenia zakonne i diecezje. Inicjatywy te zostały wybrane z myślą o ich zastosowaniu w europejskim kontekście społeczno-kulturowym.

Na koniec chciałbym podzielić się z wami i uczynić własnymi słowa kardynała Angelo Bagnasco wypowiedziane na sesji zamykającej sympozjum, które, jak sądzę, podsumowują wykonaną pracę. Kardynał nawiązał do postaci wychowawcy w dzisiejszym kontekście, charakteryzującym się m.in. "kultura nicości". Wychowawca chrześcijański musi przede wszystkim patrzeć na Chrystusa, prawdziwego i jedynego nauczyciela. Podczas gdy współczesna kultura wydaje się "nie mają nic do powiedzenia młodym ludziom, nic znaczącego, co ożywi ich serca i wypełni ich istnienie".Jednak w osobie Jezusa "wszystkie cnoty ludzkie jaśnieją w sposób wybitny, jaśnieje pełne człowieczeństwo człowieka, to człowieczeństwo, którego nasza epoka ryzykuje nie rozpoznać i sprowadzić osobę do stanu płynnego".

Z wielką sympatią i zaufaniem patrzmy na młode pokolenie: "To do nich będzie należało bycie nowymi ewangelizatorami, przekonanymi, że ewangelizowanie dzisiaj oznacza uczenie ludzi sztuki życia! Nasz czas jest szczególnie uciążliwy, jest to godzina, którą dała nam Opatrzność, a którą przyjmujemy z ufnością i miłością.

Na koniec chciałbym skorzystać z okazji, jaką daje magazyn Palabra, aby podziękować organizatorom i uczestnikom za ich pracę. Ufam, że wspólnie przyczyniliśmy się do znalezienia sposobów, które pomogą ożywić duszpasterstwo młodzieży i powołań w naszym Kościele z myślą o zbliżającym się Synodzie Biskupów na temat młodzieży, wiary i rozeznania powołania, zwołanym przez papieża Franciszka na październik 2018 r.

AutorOmnes

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe