Równowaga i harmonia

W każdej organizacji ludzi, takiej jak bractwo, najważniejsze jest osiągnięcie harmonii, współdziałanie w dążeniu do realizacji wspólnego projektu.

3 sierpień 2022-Czas czytania: 3 minuty
bractwa

Taki tytuł nosi krótka książka francuskiego filozofa Gustave'a Thibona opublikowana prawie czterdzieści lat temu, która doczekała się licznych wydań. Gromadzi wybór krótkich tekstów, w których z prostotą, a jednocześnie z wielką głębią, porusza problemy życia codziennego.

W tekście, który nadaje książce tytuł, wyjaśnia różnicę między równowaga, czyli sytuacja, która ma miejsce, gdy przeciwstawne siły znoszą się wzajemnie, a harmoniaW harmonii różne siły o różnym natężeniu i znaczeniu zbiegają się we wspólnym projekcie. W równowadze jest zawarte napięcie, mówimy o "równowadze jądrowej"; w harmonii połączenie różnych sił wytwarza sytuację lepszą niż punkt wyjścia, jak w przypadku symfonii.

W każdej organizacji ludzi, takiej jak bractwo, ważniejsze jest osiągnięcie harmonii, współdziałanie w realizacji wspólnego projektu bez rezygnacji z wyjątkowości każdego wkładu, niż osiągnięcie równowagi wynikającej z przeciwwagi sił wewnątrz bractwa i między bractwem a Kościołem instytucjonalnym.

Aby organizacja mogła prawidłowo funkcjonować, konieczne jest dobre określenie jej misji, jej racji bytu. Misją bractwa jest formowanie swoich członków, popieranie kultu publicznego, rozwijanie dobroczynności i wpływanie na społeczeństwo w duchu chrześcijańskim. Są to organizacje ludzi, którzy współpracują z Kościołem, pod jego nadzorem, w realizacji jego misji ewangelizacyjnej. Przewodzić bractwu to kierować organizacją, która służy setkom lub tysiącom członków, braci i sióstr. To wymaga czegoś więcej niż entuzjazmu i dobrych chęci.

Podkreślenie tych kwestii nie ma na celu umniejszenia działalności bractw, sprowadzenia ich do bezdusznych przedsiębiorstw; przeciwnie, ma zagwarantować, że uczucia i doktryny będą mogły przepływać sprawnymi kanałami.

Kierownictwo Bractwa dzieli się na dwa obszary działania: z jednej strony procesy zarządzanie wspólne dla każdej organizacji ludzkiej: prowadzenie księgowości i zarządzanie finansami porównywalne z księgowością i finansami każdej innej organizacji, co gwarantuje jej trwałość; także określenie procesów administracyjnych, które gwarantują troskę o braci i siostry oraz politykę komunikacyjną, która pomaga wzmocnić rzeczywisty i postrzegany wizerunek wspólnoty braterskiej, przyczyniając się do jej umocnienia.

Drugim polem działania jest. działania które musi realizować, aby wypełnić swoją misję. Obejmuje on formację braci, promocję działalności charytatywnej i promocję kultu publicznego. Wiąże się to z organizacją szkoleń, ustawianiem ołtarzy, organizacją nabożeństw oraz opieką nad osobami pokrzywdzonymi przez Komisję Charytatywną.

W ten sposób w bractwach skonfigurowane są dwie uzupełniające się linie pracy: zarządzanie administracyjne i prowadzenie działalności. Żadna z nich nie powinna mieć pierwszeństwa przed drugą. Arystoteles wyjaśnił, że cnota leży w środku; ale środku, który nie jest uzyskany z równowagi między przeciwstawnymi tendencjami, ale z harmonii między różnymi elementami, które się uzupełniają i umieszczają nas w środku, który jest na wyższej płaszczyźnie niż dwie skrajności.

Trzeba pilnie pokonać pętlę rutyny w zarządzaniu, trzeba zaproponować nowe horyzonty, zapobiegając udziałowi bractw, poprzez działanie lub zaniechanie, w kryzysach społecznych; w tym celu zarządzanie i działalność muszą być zewnętrznym przejawem solidnego szkolenia, które nabywa się poprzez zapotrzebowanie i wysiłek. Jeśli nie ma treningu, nie ma podstaw i własne uprzedzenia są bezkrytycznie rzutowane na analizę rzeczywistości, co jest niszczące. W scenariuszu społecznym tak płynnym jak ten, w którym żyjemy, konieczne jest wyposażenie się w solidny model konceptualny dający odpowiedź na stałe wyzwania, konieczne jest zbudowanie i wzmocnienie własnej kosmowizji, jedno Światopogląd chrześcijański oparte na objawieniu Bożym, które doskonali rozum.

Z tego światopoglądu wynika szereg decydujących afirmacji: koncepcja osoby, jej wolności, zdolności do osobistego spełnienia, miłości, szczęścia i posiadania Boga. Cały wszechświat zrodzony z kultury chrześcijańskiej i podtrzymywany tylko w niej. Jeśli bractwa, i ci, którzy je prowadzą, nie będą uczestniczyć w tej globalnej wizji rzeczywistości, trudno będzie im realizować swoje zadanie. Będą oni w najlepszym razie dobrymi menedżerami organizacji bez korzeni, a więc bez przyszłości.

AutorIgnacio Valduérteles

PhD in Business Administration. Dyrektor Instituto de Investigación Aplicada a la Pyme. Brat Starszy (2017-2020) Bractwa Soledad de San Lorenzo, w Sewilli. Opublikował kilka książek, monografii i artykułów na temat bractw.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe