Religie i pokój

W swojej ostatniej encyklice papież Franciszek proponuje. Fratelli tuttiKsiążka jest pozytywną i pełną nadziei wizją wkładu religii w ludzkie braterstwo i pokój.

2 Grudzień 2020 r.-Czas czytania: 2 minuty

Każdy atak w imię religii rodzi pytanie o rolę wiary w społeczeństwie. Niektórzy ludzie skłonni są postrzegać religię jako źródło konfliktów i przemocy, dlatego też popierają jej eliminację z życia publicznego. Przeciwnie, papież Franciszek proponuje w swojej ostatniej encyklice Fratelli tuttiKsiążka jest pozytywną i pełną nadziei wizją wkładu religii w ludzkie braterstwo i pokój. Jedna z najgłębszych tęsknot ludzkiego serca, nie jest osiągana spontanicznie, wymaga wkładu osób i instytucji. Encyklika podejmuje to pytanie w trzech osiach: ujawnia korzenie przemocy fałszywie związanej z religią; przypomina, że wartości autentycznego pokoju można odnaleźć w religii; wreszcie utrzymuje, że wkład wspólnot religijnych w pokój wymaga poszanowania wolności religijnej. 

Franciszek potępia terroryzm we wszystkich jego formach i przejawach. Przemoc nie wynika z przekonań religijnych, ale z ich deformacji. Benedykt XVI przypomniał już, że fundamentalizm jest wypaczeniem autentycznej religii i powstaje, gdy lekceważy się oczyszczającą rolę rozumu. Kluczem do odróżnienia tego, co jest prawdziwie religijne od tego, co nie jest, jest pełne poszanowanie godności człowieka. Po drugie, istnieje niezaprzeczalny związek między doktrynami głównych tradycji religijnych a wartościami związanymi z pokojem. Większość świętych pism i ich tradycji zawiera przekazy o zgodzie. Ponadto etyka religijna jest w stanie promować takie postawy jak pokora, cierpliwość i współczucie, które mają fundamentalne znaczenie dla promowania pokoju. Wśród nich pierwsze miejsce zajmuje umiejętność przebaczania i pojednania, temat mocno podkreślany w chrześcijaństwie. Życie autentycznie zakonne musi przynosić owoce pokoju i braterstwa, ponieważ religia umacnia zjednoczenie z boskością, a także bardziej solidarne relacje między ludźmi. 

Wreszcie papież stwierdza, że uznanie Boga jest zawsze dobrem dla naszego społeczeństwa; przeciwnie, pozbawienie wolności religijnej prowadzi do podeptania godności człowieka. Zasadnicza jest również rola przywódców religijnych, powołanych do pracy w budowaniu pokoju, nie jako pośredników, ale jako autentycznych mediatorów, którzy niczego nie zatrzymują dla siebie, wiedząc, że jedynym zyskiem jest pokój. Fratelli tutti stanowi decydujący wkład w potwierdzenie roli religii. Są oni wezwani do budowania trwałego pokoju.

AutorMontserrat Gaz Aixendri

Profesor na Wydziale Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Katalonii i dyrektor Instytutu Wyższych Studiów nad Rodziną. Kieruje Katedrą Solidarności Międzypokoleniowej w Rodzinie (IsFamily Santander Chair) oraz Katedrą Opieki nad Dzieckiem i Polityki Rodzinnej w Fundacji Joaquima Molinsa Figuerasa. Jest również prodziekanem Wydziału Prawa na UIC Barcelona.

We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.