Walka z "ciemną stroną postępu cyfrowego".

Deklaracja "Dignitas Infinita" Dykasterii Nauki Wiary wskazuje na "ciemną stronę" postępu cyfrowego. Papież Franciszek zachęca katolików do stawienia czoła temu zagrożeniu poprzez antropologiczne nawrócenie.

30 maja 2024 r.-Czas czytania: 2 minuty
Cyfrowy

Osoba trzymająca telefon komórkowy (Unsplash / Rodion Kutsaiev)

Deklaracja "Dignitas infinita"Po przypomnieniu teologicznych podstaw godności ludzkiej, koncentruje się na niektórych jej poważnych naruszeniach, takich jak wykorzystywanie seksualne, molestowanie seksualne, wykorzystywanie seksualne kobiet i dzieci, oraz aborcjaMacierzyństwo zastępcze, eutanazja i wspomagane samobójstwo, teoria gender, zmiana płci...

Magisterium wypowiedziało się już w tych kwestiach przy kilku okazjach, więc Deklaracja ogranicza się do podsumowania tych nauk. Ostatnim z analizowanych naruszeń godności ludzkiej jest prawdopodobnie to, w którym dokument watykański wkracza na teren wciąż mało zbadany z moralnego punktu widzenia: świat cyfrowy.

Zilustrowano w nim niebezpieczeństwa nieodłącznie związane z postępem technologii cyfrowych, postępem, który ma tendencję do "tworzenia świata, w którym rośnie wyzysk, wykluczenie i przemoc", trendy, które "reprezentują ciemną stronę postępu cyfrowego". Wspomina o łatwym rozprzestrzenianiu się fałszywych wiadomości i oszczerstw, ryzyku "uzależnienia, izolacji i stopniowej utraty kontaktu z konkretną rzeczywistością", aspektach, które utrudniają rozwój prawdziwych relacji międzyludzkich, a także o cyberprzemocy, rozprzestrzenianiu się pornografii i hazardu.

Zauważono, że w miarę jak "rosną możliwości nawiązywania kontaktów, paradoksalnie wszyscy są coraz bardziej odizolowani i zubożeni w relacjach międzyludzkich".

Epokowa zmiana

W swoim przemówieniu do Kurii Rzymskiej w grudniu 2019 r. papież Franciszek rozpoczął od słów: "Nie żyjemy po prostu w epoce zmian, ale w zmianie epoki. Znajdujemy się zatem w jednym z tych momentów, w których zmiany nie mają już charakteru liniowego, ale są głęboką transformacją; stanowią wybory, które szybko zmieniają sposób życia, interakcji, komunikowania się i rozwijania myśli, relacji między ludzkimi pokoleniami oraz rozumienia i przeżywania wiary i nauki".

Zmiana epoki, która jest zasadniczo promowana przez rewolucję cyfrową, która już wpływa na wszystkie aspekty naszego życia i która oczywiście stanowi również wielkie wyzwanie dla Kościoła.

Godność ludzka w postępie cyfrowym

W obliczu wielu negatywnych konsekwencji tej rewolucji lub - mówiąc słowami dokumentu - "ciemnej strony postępu cyfrowego" (n. 61), często istnieje tendencja do poszukiwania rozwiązań dyscyplinarnych, zakazujących lub kontrolujących korzystanie z Internetu lub mediów cyfrowych. Z pewnością może to być właściwe i konieczne, aby chronić w szczególności dzieci, ale z pewnością nie rozwiązuje wielu problemów.

W tym sensie wezwanie zawarte w dokumencie jest ważne, gdy zwraca się do społeczności ludzkiej, zachęcając ją do "proaktywnego reagowania na te trendy z poszanowaniem godności ludzkiej". W naszym zglobalizowanym świecie nowe technologie cyfrowe otworzyły wiele możliwości zarówno dla ewangelizacji, jak i - na poziomie ludzkim - dla nas, "abyśmy poczuli się bliżej siebie nawzajem, abyśmy dostrzegli odnowione poczucie jedności w rodzinie ludzkiej, abyśmy zostali poruszeni do solidarności i poważnego zaangażowania na rzecz bardziej godnego życia dla wszystkich".

W obliczu tego wszystkiego Papież, we wspomnianym już przemówieniu do Kurii Rzymskiej, wezwał nas, abyśmy "pozwolili się rzucić wyzwaniom obecnego czasu i podjęli je z cnotą rozeznania (...) wychodząc od samego serca człowieka, z nawróceniem antropologicznym". Są to dalekosiężne intuicje, choć z pewnością wymagają dalszego pogłębienia, konkretyzacji i odnowionego zaangażowania zarówno ze strony społeczeństwa, jak i Kościoła, aby proaktywnie stawić czoła niebezpieczeństwom związanym z nową erą.

AutorArturo Cattaneo

Ksiądz. Wykładał prawo kanoniczne w Wenecji i teologię w Lugano, jest autorem kilku publikacji z dziedziny eklezjologii, prawa kanonicznego i duszpasterstwa małżeństw.

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.