TribuneLuis Manuel Suárez, CMF

Powołania: do Boga się modlimy...

"Powiedz "tak" Bożemu marzeniu" to temat tegorocznego Światowego Dnia Modlitw o Powołania i Dnia Powołań, które odbywają się 12 maja. Autor, kleryk, komentuje potrzebę modlitwy o powołania i przesłanie papieża Franciszka na ten dzień.

10 maj 2019 r.-Czas czytania: 4 minuty

Ważne rzeczy w życiu to zarówno dar, jak i zadanie. W tym samym czasie. Jak dwie strony monety. Samo życie, zdrowie, ludzie, których kochamy, cechy, które posiadamy, nasza wiara... Tego wszystkiego nie można kupić ani sprzedać, ale jest nam dane w darze, a jednocześnie wiąże się z odpowiedzialnością za to, by je podtrzymywać i sprawić, by rosło i przynosiło owoce.

W życiu Kościoła duże znaczenie mają m.in. "powołania": osoby, które odkrywają swoje życie jako odpowiedź na Boże wezwanie i które rozwijają to powołanie w swojej egzystencji. Jak pisze Franciszek w Orędziu na tegoroczny Dzień, wychodząc od sceny wezwania Jezusa do pierwszych uczniów nad jeziorem galilejskim: "...wezwanie Jezusa do pierwszych uczniów nad jeziorem galilejskim jest wezwaniem do Pana...".Powołanie to zaproszenie, by nie stać na brzegu z siecią w ręku, ale by iść za Jezusem drogą, którą On dla nas wyznaczył, dla naszego szczęścia i dla dobra tych, którzy nas otaczają.".

Dar i zadanie. Jako zadanie, my w Kościele musimy pracować na rzecz powołań, aby każdy chrześcijanin odkrył swoją drogę naśladowania Jezusa i był wierny w odpowiadaniu Panu. I jako dar, my w Kościele musimy modlić się o powołania, jak to nam zalecał sam Mistrz: "...musimy modlić się o powołania.Módlcie się do Pana żniwa, aby wysłał robotników na swoje żniwo." (Mt 9, 38). Ta potrzeba "modlitwy o powołania" leży u źródeł Światowego Dnia Modlitwy o Powołania i Powołania Rodzinne, który odbywa się w IV Niedzielę Wielkanocną, w Niedzielę Dobrego Pasterza.

Po pewnych historycznych precedensach, to właśnie św. Paweł VI oficjalnie ustanowił Światowy Dzień Modlitw o Powołania (ŚDM) w dniu 23 stycznia 1964 r. Jeśli chodzi o podejście, wychodząc od szacunku dla wszystkich powołań, Kościół, z okazji tego Światowego Dnia, w szczególny sposób skupia swoją uwagę na powołaniach konsekrowanych: do posługi święceń (kapłanów i diakonów) oraz do życia konsekrowanego we wszystkich jego formach (męskich i żeńskich, kontemplacyjnych i apostolskich). Powinniśmy również wziąć pod uwagę, że w ciągu roku są inne dni poświęcone innym formom życia i misji (rodzina, apostolstwo świeckich, Światowa Niedziela Misyjna...).

W odniesieniu do  Dzień Powołania Rodzimegozwiązany z Papieskim Dziełem św. Piotra Apostoła, ma być dniem szczególnie poświęconym modlitwie i współpracy z młodymi ludźmi, którzy są powołani do kapłaństwa lub życia konsekrowanego na terenach misyjnych. Od 2016 roku w Hiszpanii jest on obchodzony razem z ŚDM w tym samym dniu, zbiegającym się ze wspomnianą już IV Niedzielą Wielkanocną.

W bieżącym roku 2019 IV Niedziela Wielkanocna przypada 12 maja. A tytuł Orędzia Ojca Świętego Franciszka na LVI Światowy Dzień Modlitw o Powołania brzmi. Odwaga, by zaryzykować dla Bożej obietnicy. W tym prowokującym do myślenia kawałku pisma, do którego przeczytania zapraszamy, mówi on takie rzeczy jak: "Wezwanie Pana nie jest ingerencją Boga w naszą wolność; nie jest 'klatką' ani ciężarem nałożonym na nas. Przeciwnie, jest to pełna miłości inicjatywa, z jaką Bóg wychodzi nam na spotkanie i zaprasza nas do wejścia w wielki projekt, w którym chce, abyśmy uczestniczyli, ukazując nam na horyzoncie szersze morze i nadobfity połów".

W tym Orędziu Papież Franciszek przyjmuje perspektywę integracyjną, zgodną ze sposobem, w jaki kwestia powołań została potraktowana na ostatnim Synodzie na temat "młodzieży, wiary i rozeznania powołania". Stąd zaczyna mówić o powołaniu do życia chrześcijańskiego, dla wszystkich, a następnie wyjaśnia różne sposoby jego realizacji:

"Życie chrześcijańskie wyraża się także w tych wyborach, które nadając precyzyjny kierunek naszej nawigacji, przyczyniają się do wzrostu Królestwa Bożego w społeczeństwie. Mam na myśli decyzję o zawarciu małżeństwa w Chrystusie i założeniu rodziny, a także inne powołania związane ze światem pracy i zawodów, z zaangażowaniem w dziedzinie dobroczynności i solidarności, z odpowiedzialnością społeczną i polityczną itd. [...]

W spotkaniu z Panem można odczuć powołanie do życia konsekrowanego lub do kapłaństwa. Jest to ekscytujące i jednocześnie przerażające odkrycie, kiedy człowiek czuje się powołany do tego, aby stać się "rybakiem ludzi" w łodzi Kościoła poprzez całkowity dar z siebie i poprzez zaangażowanie się w wierną służbę Ewangelii i swoim braciom i siostrom. Ten wybór wiąże się z ryzykiem pozostawienia wszystkiego, aby pójść za Panem i całkowicie się Mu poświęcić, stać się współpracownikami w Jego dziele".

W naszym kontekście od kilku lat materiały do modlitwy i celebracji są przygotowywane wspólnie przez Konferencję Episkopatu Hiszpanii i Hiszpańską Konferencję Zakonników (CONFER), do której ostatnio dołączyła Hiszpańska Konferencja Instytutów Świeckich (CEDIS), a ze strony rodzimych powołań - Papieskie Dzieła Misyjne (PMS). Hasło wybrane na ten rok, oparte na Orędziu Papieskim, to. Powiedz "tak" Bożemu marzeniu. Jak mówi nasze popularne powiedzenie: "A Bóg błaga, i z młotem kowalskim daje". Jeśli powołania w Kościele są ważne, to wszyscy musimy o nie pracować; wiedząc, że skoro są darem, to wszyscy musimy o nie prosić Pana. Oby nie było to dla nas ani jedno, ani drugie. n

AutorLuis Manuel Suárez, CMF

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe