Rozmowy z dziećmi i osobami starszymi

Zdrowy rozwój społeczeństwa zależy od wzmocnienia i stabilizacji jednostki rodzinnej. Potrzebne są ustawy chroniące i wspierające rodziny z podstawowych obszarów, takich jak małżeństwo, równowaga między pracą a życiem prywatnym, edukacja i życie.

1 lipca 2017 r.-Czas czytania: 2 minuty

Spadek liczby małżeństw i stabilności rodziny w krajach bardziej rozwiniętych wpływa na porządek społeczny i gospodarczy. Dane wskazują, że dzieciom zaangażowanym w przestępczość brakuje na przykład jednego lub obojga rodziców. Ta nieobecność powoduje porzucenie szkoły, samotność i złe nawyki, które wpływają na zdrowie fizyczne i emocjonalne dzieci. Opracowań na ten temat jest mnóstwo, podobnie jak tych, które uznają wartość rodziny, znaczenie obrony komórki społecznej. Wszystko to prawda, ale problem zasługuje na natychmiastową reakcję i głębokie plany pomocy nowym pokoleniom.

Diagnoza trudności w parach, małżeństwach i rodzinach mogłaby być powiązana ze skutecznymi propozycjami. Czasami najlepsze propozycje wzmocnienia rodziny są odrzucane, ponieważ mówią o wartościach, cnotach, które wyszły z użycia z powodu prądów ideologicznych głoszących wolność bez odpowiedzialności, sukces bez lojalności i szczęście bez poświęcenia.

Umocnienie rodziny i zapewnienie dzieciom dobrej przyszłości wymaga minimum szacunku w przyjaźni i zalotach, a także realizmu i dojrzałości w podejmowaniu decyzji o małżeństwie. W niektórych miejscach wymagania dotyczące uzyskania prawa jazdy są bardziej rygorystyczne niż te dotyczące zawarcia małżeństwa. O ile zakończenie związku może być łatwiejsze w przypadku rozwodu niż zamknięcie konta bankowego.

Według badań przeprowadzonych przez. Business Insider W maju 2014 roku Chile jest krajem o najniższym wskaźniku rozwodów (3 %). Odsetek osób rozwiedzionych w niektórych krajach Ameryki Łacińskiej wynosi Gwatemala 5 %; Kolumbia 9 %; Meksyk 15 %; Ekwador 20 %; Brazylia 21 % i Wenezuela 27 %.

Samo prawo nie tworzy rodziny, ale ustawy sprzyjające jej tożsamości stanowią prawne i materialne wsparcie dla rodziców, które przyczynia się do stabilności społecznej, moralnej i ekonomicznej. Nie ma innej instytucji, która byłaby w stanie uczynić całe dobro, jakie osiąga się w rodzinie. Każdy, kto ma co do tego wątpliwości, mógł porozmawiać z dziećmi i osobami starszymi.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.
Banery reklamowe
Banery reklamowe