Firmy gościnneJaime Palazuelo Basaldúa

Po pandemii

Podkreśliłbym 4 "spuścizny" pandemii. Oznaczę je używając 4 terminów: rodzina, wolność, duchowość i solidarność. Poniżej odnoszę się do każdego z nich po kolei.

10 czerwiec 2020-Czas czytania: 3 minuty

Rodzina. Społeczeństwo znajduje swoją rację bytu w rodzinie. W obliczu utraty bliskich i problemy wynikające z zamknięcia, rodzina ponownie stała się wspólnotą życia. wspólnota życia. Ciekawe jest obserwowanie, jak w czasie pandemii rodzina rodzina zdołała zjednoczyć wszystkich swoich członków, chroniąc i pomagając im przezwyciężyć ten kryzys. i pomagając im przezwyciężyć ten kryzys. Na przykład wielu chorych, którzy zostali porzuceni z obawy przed zarażeniem lęk przed zarażeniem, uznać odwagę rodziny w radzeniu sobie z chorobą.

Bycie rodziną to praktykowanie współczucia, komfortu i wzajemnego komfort i wzajemną pomoc. Jej członkowie wysłuchali i przyjęli. I te postawy były praktykowane również poza środowiskiem rodzinnym, dzięki temu, że. były najpierw praktykowane w rodzinie. Rodzina funkcjonowała jako doskonała szkoła dla praktykowania tych postaw. Co by się stało bez rodziny? Myślę, że Myślę, że pokoju społecznego byłoby znacznie mniej. 

Freedom. Niektóre europejskie Państwa europejskie dały szeroki margines swobody, pozwalając obywatelowi na dokonywanie wielu zdrowotnych wiele z zaleceń zdrowotnych, bez konieczności narzucania ich przez rząd. rząd musi je narzucić. Innymi słowy, odwołując się do zdrowego rozsądku. Ta formuła, w Luksemburg, kraj, w którym mieszkam, odniósł wielki sukces.

Tutaj margines wolności, jakim cieszyli się obywatele, był znaczny. obywateli była znacząca. Ten składnik wolności w polityce luksemburskiej tłumaczy sukces tego kraju na przestrzeni dziesięcioleci. Polityka Luksemburga tłumaczy sukces tego kraju na przestrzeni dziesięcioleci. Maksymalne poszanowanie obywatel! Luksemburczyk jest szczególnie świadomy swojej tożsamości i niezależności, nawet od własnego państwa. niepodległość, nawet wobec własnego państwa. To dla nich oczywista sprawa że obywatel nie może być nadmiernie obciążony przepisami, które bywają sprzeczne lub niemożliwe do wykonania. przepisy, które bywają sprzeczne lub niemożliwe do wdrożenia w tak krótkim czasie, jak to konieczne. Pozostawia im zatem swobodę działania.

Duchowość. W czasach poważnych ograniczeń dla religii uroczystości religijne, relacja z Bogiem jest bezpośrednia. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,27), a zatem uczestniczy w boskich atrybutach, takich jak inteligencja i wola, które umożliwiają mu atrybuty, takie jak inteligencja i wola, które umożliwiają mu przekroczenie samego siebie, poprzez połączenie z niematerialnymi aspektami jego istnienia. Duchowość to część tej niematerialności. Będąc przeciwny materii, przeciwstawia się zniszczeniu, przeciwstawia się śmierci, przeciwstawia się śmierci. zniszczenie, przeciwstawia się śmierci, oznacza życie, siłę i uzdrowienie, równowaga i dobrostan emocjonalny.

Biblia określa Ducha Świętego jako tchnienie życia. życia. Jest to "wiatr Boży". A wiatr, jako czyste powietrze, nigdy nie był bardziej potrzebny niż teraz, kiedy wszyscy, aby pozostać przy życiu, potrzebujemy tchnienia życia. bardziej potrzebne niż teraz, kiedy wszyscy, aby pozostać przy życiu, musimy oddychać mniej zanieczyszczonym powietrzem. Kto nie oddycha, ten nie żyje! I ktokolwiek oddycha "wiatrem Boga" jest uwolniony od cierpienia i udręki spowodowanej chorobą.

Solidarność. Innym "dziedzictwem" tej pandemii jest rosnąca świadomość społeczna, która została wywołana przez kryzys. Choroba się wyrównuje! Niektóre kraje w Europie mają dochody na głowę mieszkańca, które należą do najwyższych na świecie, ale martwi ich przepaść społeczna, jaką jest epidemia podziały społeczne, które powoduje epidemia.

Warto pamiętać, że kryzys zdrowotny tej skali to także kryzys finansowy kryzys jest również kryzysem finansowym, wywołującym niemal automatyczny transfer zasobów z bardziej zasobów, niemal automatycznie, z krajów bardziej zagrożonych do bogatszych, wykładniczo zwiększając wpływ kryzysu. Czasami, politycy w Zdarza się, że politycy w najbardziej zagrożonych krajach, nierozważnymi decyzjami, przyczyniają się do zwiększenia tego transferu środków, przyczyniają się do zwiększenia tego transferu środków, zasilając i wzmacniając skutki kryzysu. i wzmacniając skutki kryzysu. To jak błędne koło, gdzie złe praktyki są powtarzane złe praktyki są powtarzane i nigdy nie wychodzimy z kryzysu. 

Nie zapominajmy, że takie kraje jak Niemcy czy Luksemburg płacą za swoje długi mniej niż przed kryzysem. Oprocentowanie ich dług publiczny jest obecnie ujemny. Dzięki temu zarabiają, bo każdy kto kupuje ich dług musi za niego zapłacić. kto kupuje ich dług, musi za niego zapłacić. Jest to istotna korzyść finansowa Premier Luksemburga powołał się na tę istotną korzyść finansową, aby uzasadnić decyzję swojego kraju pomóc tym krajom, takim jak Hiszpania, które nie mają tych uprzywilejowanych warunków. warunki uprzywilejowane.

Celem Kościoła jest wyjście z pandemii, nie zapominając o najsłabszych. najsłabszych, to cel, jaki postawił sobie Kościół. Stwierdził to m.in. Rada Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE) na swoim dorocznym spotkaniu w dniach 3-6 czerwca ubiegłego roku ostatnie 3-6 z hasłem Sprawiedliwa odbudowa, która nie pozostawia nikogo w tyle.

Podsumowując, społeczeństwo, które uznaje wartość rodziny, jest bardziej wolne, odpowiedzialne, mniej materialistyczne i rodzina, wolniejsza, bardziej odpowiedzialna, mniej materialistyczna i bardziej opiekuńcza, będzie społeczeństwem przyszłości. solidarność, będzie społeczeństwem przyszłości.

AutorJaime Palazuelo Basaldúa

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.