TribuneJosé Carlos Martín de la Hoz

Pierwsze 500 lat Ewangelii na Filipinach

W 1521 roku, pięćset lat temu, na Filipinach odprawiono pierwszą Mszę Świętą, rozpoczynając proces ewangelizacji, który przyniósł wielkie owoce zarówno w tym kraju, jak i w innych częściach Azji i świata. Autor wyjaśnia historyczne znaczenie tej daty.

1 maj 2021 r.-Czas czytania: 3 minuty

31 marca 1521 roku, w Niedzielę Wielkanocną, na Filipinach została odprawiona pierwsza Msza Święta i od tego czasu Słowo Boże jest rozpowszechniane na tych wyspach, w kolejnych pokoleniach i na ziemiach Dalekiego Wschodu, aż po dzień dzisiejszy. Słowa Pisma Świętego wypełniły się co do joty: "Po ich owocach poznacie ich". (Łk 6, 43), bo przecież nie tylko na archipelagu, ale na całym świecie istnieją wierne wspólnoty Filipińczyków, ewangelizujące swoim przykładem i słowem tak wiele narodów. 

Papież Franciszek zechciał dołączyć do radości całego Kościoła uroczystą Eucharystią w Bazylice św. Piotra 14 marca. W swojej homilii chciał podkreślić dwa główne rysy tego ewangelizacyjnego zadania, w które zaangażowany był cały Kościół w Hiszpanii.

Najpierw odniósł się do radości i zaufania do Boga jako części Ewangelii Jezusa Chrystusa, które zakorzeniły się w duszy Filipińczyków: "Otrzymaliście radość Ewangelii: że Bóg tak nas umiłował, iż Syna swego za nas wydał. I tę radość widać w Twoim narodzie, w Twoich oczach, twarzach, pieśniach i modlitwach".. Od razu zwrócił uwagę na to, jak wezwanie Jezusa Chrystusa do głoszenia Ewangelii wszystkim narodom odbiło się wkrótce echem wśród Filipińczyków, którzy od początku stali się misyjnym ludem Azji, i wyraził swoją wdzięczność: "Chcę podziękować za radość, którą przynosicie całemu światu i wspólnotom chrześcijańskim".

(CNS photo/Cristian Gennari)

Podczas uroczystości w Bazylice św. Piotra miały miejsce dwa bardzo znaczące wydarzenia: przedstawiciele Kościoła na Filipinach udali się na pielgrzymkę do Rzymu z Santo Niño z Cebu oraz z krzyżem procesyjnym, który zabrali na Wyspy Magellana. Ewangelizacja tych wysp charakteryzowała się propagowaniem nabożeństw i pobożności ludowej: nabożeństwa do Dziewicy we wszystkich miastach, do św. Józefa, do świętych, a także zakładanie bractw. Procesyjny krzyż Magellana jest gestem wdzięczności dla Hiszpanii, a w szczególności dla Patronato de Indias, który zmobilizował środki materialne i ludzi do niesienia wiary na Filipiny, wysyłając misjonarzy z kleru regularnego i świeckiego oraz dzieła sztuki, ołtarze, prace ze złota i srebra, aby godnie ozdobić pierwsze świątynie chrześcijańskie, a także budowę szpitali, sierocińców i domów starców. Podobnie nazwisko Magellan przywołuje na myśl hiszpańskich żeglarzy, którzy prowadzili statki do tych odległych krain i którzy dzięki Legazpi i Urdanecie odnaleźli prądy morskie, które umożliwiły otwarcie w 1565 roku drogi morskiej z Meksyku do Manili.

Od tego momentu ewangelizacja nabrała nowego tempa i z Hiszpanii, przez Meksyk, przybyli misjonarze z różnych zakonów: augustianie, którzy już w 1572 roku zbudowali swój pierwszy klasztor w Manili; a w 1579 roku franciszkanie. W 1579 roku w Manili wzniesiono pierwsze biskupstwo i konsekrowano pierwszego biskupa archipelagu, dominikanina Fray Domingo de Salazar. 

W końcu na archipelag dotarli jezuici. Do końca XVI wieku obok księży z kleru świeckiego pracowało prawie 500 misjonarzy z różnych zakonów. Metoda ewangelizacyjna, którą zastosowali, była taka sama, jak przed laty w Ameryce: wezwanie dwunastu apostołów, które polegało na poznaniu języka tubylców i ich zwyczajów oraz na bezpośrednim mówieniu im o Jezusie Chrystusie i Jego zbawczej nauce, a wreszcie na zaproszeniu ich do uwierzenia w Niego, a jeśli to zrobią, do przygotowania się do przyjęcia chrztu, a potem innych sakramentów. W połowie XVII wieku na Filipinach było dwa miliony rodzimych chrześcijan.

W 1987 roku papież Jan Paweł II w adhortacji pasterskiej Redemptoris missio, poszczególne etapy ewangelizacji aż do ustanowienia Kościoła diecezjalnego, realizacji dekretów trydenckich, powołania synodów diecezjalnych i pierwszych seminariów diecezjalnych. 

Wysocy urzędnicy, którzy zarządzali tymi ziemiami - wicekrólowie, prezesi Audiencji, gubernatorzy - byli wybierani przez Radę Indii spośród ludzi uczciwych i o wysokiej pozycji intelektualnej, a po kilku latach wracali do Hiszpanii po przejściu tzw. "juicio de residencia". Dzięki tym mechanizmom i innym doświadczeniom włączonym do praw Indii, trzeba przyznać, że była to kolonizacja znacznie mniej kontrowersyjna niż kolonizacja amerykańska.

Natomiast prawa Indii stosowano zgodnie z duchem testamentu Izabeli Katolickiej, a tubylców traktowano jako prawdziwych wolnych ludzi i poddanych korony Kastylii, ewangelizowanych zgodnie z wymogami donacji papieża Aleksandra VI w Bullach. Inter Coetera 1503 r. do monarchów katolickich. Wreszcie, kolejnym kamieniem milowym w ewangelizacji Filipin, w ciągłości z ewangelizacją Ameryki, było wczesne wzniesienie (1611) Uniwersytetu Santo Tomas de Manila, znak wagi, jaką przywiązywano do edukacji uniwersyteckiej i alfabetyzacji.

AutorJosé Carlos Martín de la Hoz

Członek Akademii Historii Kościelnej w Madrycie.

Więcej
We współpracy z
Czy chcesz niezależnych, prawdziwych i istotnych wiadomości?

Drogi Czytelniku, Omnes z rygorem i wnikliwością relacjonuje religijne sprawy bieżące. Wykonujemy pracę śledczą, która pozwala czytelnikowi zdobyć kryteria na temat wydarzeń i historii, które dzieją się w sferze katolickiej i w Kościele. Mamy w Rzymie podpisy gwiazd i korespondentów, którzy pomagają nam, by informacje z tła wyróżniały się z medialnego szumu, z ideologicznym dystansem i niezależnością.

Aby sprostać nowym wyzwaniom związanym ze zmieniającym się krajobrazem medialnym i rzeczywistością, która wymaga refleksji, potrzebujemy Waszego wsparcia.

We współpracy z
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.