Ewangelizacyjna pasja Kościoła

Z okazjonalnymi wyjątkami innych wydarzeń lub uroczystości liturgicznych, papież Franciszek poświęca audiencje generalne w 2023 roku ewangelizacji.

3 września 2023 r.-Czas czytania: 2 minuty
Kościół ewangelizujący

Poza sporadycznymi wyjątkami w postaci innych wydarzeń lub uroczystości liturgicznych, papież Franciszek poświęca swój czas na ewangelizację w przesłuchania ogólne roku 2023. Nawet ci, którzy nie są zaznajomieni z tym aspektem chrześcijaństwa, zdadzą sobie sprawę, że nie jest to zwykła sprawa, jeśli wezmą pod uwagę ogólny temat tej serii katechez, który Franciszek ogłosił na początku serii 4 stycznia. Tytuł zawiera w sobie dwa wyrażenia: "pasja ewangelizacji", a więc coś głęboko i intensywnie odczuwanego; oraz "gorliwość apostolska wierzących", to znaczy, że mówimy o pilnej gorliwości dzielonej przez każdego z wiernych i przez Kościół, któremu Pan powierza odpowiedzialność za szerzenie Jego Ewangelii. 

Treść katechezy rozpoczęła się od Pisma Świętego, w którym Jezus jawi się jako wzór i mistrz głoszenia ewangelizacji. Następnie zastanawiał się nad powołaniem pierwszych uczniów i sposobem, w jaki realizowali swoją misję; nad działaniem Ducha Świętego jako pierwszego protagonisty oraz nad apostolską kondycją Kościoła i wszystkich ochrzczonych, przejawiającą się przede wszystkim w świadectwie. W tych tygodniach papież przywołuje przykład niektórych świadków Jezusa Chrystusa, począwszy od św.

Niniejszy numer Omnes gromadzi kilka artykułów na temat tego wymiaru, który jest tak istotnie zintegrowany z nauczaniem obecnego Papieża. Jest to już bardzo widoczne w adhortacji Evangelii Gaudium 2013, i od tego czasu w nieustannym wezwaniu do życia jako "Kościół wychodzący". Minęło zaledwie kilka tygodni od obchodów Światowe Dni Młodzieży w Lizboniektóry był niezwykłym i udanym przejawem świadomości misyjnej Kościoła, mającym na celu głoszenie wiary młodym ludziom naszych czasów. Oczywiście nie oznacza to, że mówiąc o ewangelizacji, powinniśmy myśleć tylko o wysiłku hierarchii, niezależnie od tego, jak trudny by on nie był, ani tylko o masowych zgromadzeniach, nawet zbiorowych. Apostolstwo jest odpowiedzialnością wspólną dla wszystkich, która ma swoje korzenie w chrzcie i którą każdy wierny realizuje zgodnie z własnym powołaniem i w warunkach życia, które są dla niego właściwe; w każdym razie, jak powiedział Papież, musi wiedzieć, że jest "zobowiązany" do przekazania "skarbu, który otrzymałeś wraz ze swoim chrześcijańskim powołaniem". Dlatego w praktyce przekłada się to, jak zawsze, na bardzo zróżnicowaną wielość inicjatyw, które zostały jedynie pokrótce przedstawione w niniejszym dossier.

Jest oczywiste, że nie jest to nowy wynalazek tego pontyfikatu. Same tegoroczne katechezy odzwierciedlają, że zawsze był on obecny w historii, na wiele sposobów. Również Magisterium przypomniało o niej ze stałymi impulsami, zniuansowanymi przez potrzeby każdego czasu i akcenty określone przez każdego papieża. Również w tym przypadku, w ślad za Franciszkiem, niniejszy numer przypomina o wartości Evangelii nuntiandi Pawła VI jako główny punkt odniesienia w tej kwestii; przyjmuje również kierunki otrzymane za pontyfikatu Benedykta XVI.

AutorOmnes

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.