Misja chrześcijanina

Misja Kościoła jest więc prorocka. Składa się na nią ewangelizacja (głoszenie) i odpowiedzialność społeczna (donosicielstwo).

2 kwietnia 2019 r.-Czas czytania: 2 minuty

Kościół ma za zadanie robić to, co robił Jezus. A Jezus był prorokiem swoich czasów. Ale co to jest prorok? Greckie słowo prorocy może oznaczać "ten, który mówi" lub "orędownik". Prorok to osoba, która mówi innym Bożą prawdę w sprawach współczesnych.

Niektóre, co więcej, jednocześnie zdradzają szczegóły dotyczące przyszłości. Izajasz na przykład dotykał zarówno teraźniejszości, jak i przyszłości; odważnie piętnował zepsucie w swoich czasach (Iz 1,4) i roztaczał wielkie wizje przyszłości Izraela (Iz 25,8).

Biblia wymienia ich ponad 133, w tym 16 kobiet. Jako pierwszy pojawia się Abraham (Rdz 20, 7). Następnie, w Nowym Testamencie, Jan Chrzciciel (Mt 3, 1), który zapowiedział przyjście Jezusa jako proroka, kapłana, króla i mesjasza. Wczesny Kościół miał również swoich proroków (Dz 21, 9). A w czasach ostatecznych Apokalipsa 11 mówi, że będzie dwóch "świadków", którzy będą prorokować z Jerozolimy.

Misja Kościoła jest więc prorocka. Składa się na nią ewangelizacja (głoszenie) i odpowiedzialność społeczna (donosicielstwo). Prorok potępia: domaganie się przede wszystkim wyłączności w Bożej miłości; potępianie niesprawiedliwości społecznej, bronienie praw ubogich i nieuprzywilejowanych; oraz, w wymiarze politycznym, interweniowanie, gdy przywódcy polityczni zaniedbują to, czego Bóg chce dla swojego ludu. Prorok zapowiada: rodzi nadzieję; otwiera historię i horyzonty ludzi ku przyszłości zbawienia i spełnienia.

Nie możemy być prawdziwymi chrześcijanami, jeśli nie jesteśmy prorokami. Prorok jest jednak prześladowany, odrzucany i poniżany. Jeśli jego głoszenie i donosicielstwo nie są z Boga, nie stawia oporu. Dlatego musi być napełniony Duchem Świętym. Potężni tego świata będą chcieli go wyeliminować na wiele sposobów, bo prawda, która pochodzi od Boga jest dla nich zbyt niewygodna. 

Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.