Kto zajmuje się rodziną?

Rodzina musi zostać uznana za dobro publiczne, o które musimy zadbać wszyscy razem: administracja publiczna, firmy, podmioty. Kościół nie może być w tym zadaniu osamotniony. 

1 marca 2017 r.-Czas czytania: 2 minuty

W lipcu 2015 roku papież stwierdził w Ekwadorze, że. "rodzina to najbliższy szpital, pierwsza szkoła dla dzieci, zasadnicza grupa odniesienia dla młodzieży, najlepszy azyl dla osób starszych".. Rodzina dba o wszystkich, ale kto dba o rodzinę? Kto dba o jej rzeczywiste potrzeby, aby mogła dalej pełnić swoje funkcje?

Przed społeczeństwem stoi wiele wyzwań związanych z rodziną: pomoc młodym ludziom w tworzeniu stabilnych więzi rodzinnych; pomoc rodzicom "wygnanym" z domu w podjęciu zadania wychowania dzieci; wspieranie rodzin w trudnych chwilach; przywracanie nadziei rodzinom rozbitym.

Należy przywrócić zaufanie do zdewaluowanej obecnie instytucji rodziny. Aby zaradzić obecnej sytuacji, konieczne jest podjęcie organicznych i zorganizowanych działań wspierających wszystkie rodziny, zwłaszcza te znajdujące się w trudnej sytuacji.

Ochrona stabilności rodziny, opieka nad dziećmi i ich wspieranie, uwidocznienie społecznego wkładu rodziny i poszanowanie roli rodzicielskiej to niektóre z kluczowych kwestii. Dziś, bardziej niż kiedykolwiek, rodzina musi być sobą i konieczne jest, by różne podmioty - administracja publiczna, przedsiębiorstwa, podmioty i całe społeczeństwo - stworzyły warunki sprzyjające jej misji polegającej na przyjmowaniu, opiece i wychowywaniu nowych pokoleń. Jest to prawdopodobnie jedno z najpilniejszych wyzwań w czasach, gdy nikt nie ma wątpliwości, że trwałość naszego społeczeństwa zależy w dużej mierze od rodziny.

Kościół nie powinien próbować rozwiązywać problemów rodziny w pojedynkę, ale powinien wykorzystać swój autorytet moralny, aby skłonić całe społeczeństwo, począwszy od władz publicznych, do działania na rzecz instytucji rodziny. Rodzina musi zostać uznana za dobro publiczne, o które musimy dbać wszyscy. Nikt nie jest zwolniony z ochrony rodziny w swojej sferze odpowiedzialności: Kościół, administracja publiczna, biznes, szkoły, uniwersytety itp. Dbajmy wszyscy o rodzinę, zbyt wiele od niej zależy.

AutorMontserrat Gaz Aixendri

Profesor na Wydziale Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Katalonii i dyrektor Instytutu Wyższych Studiów nad Rodziną. Kieruje Katedrą Solidarności Międzypokoleniowej w Rodzinie (IsFamily Santander Chair) oraz Katedrą Opieki nad Dzieckiem i Polityki Rodzinnej w Fundacji Joaquima Molinsa Figuerasa. Jest również prodziekanem Wydziału Prawa na UIC Barcelona.

Więcej
Biuletyn informacyjny La Brújula Zostaw nam swój e-mail i otrzymuj co tydzień najnowsze wiadomości z katolickim punktem widzenia.